1.4 Wereld: Ontwikkeling in verschillende snelheden

Inloggen met eigen naam.
1 / 15
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Inloggen met eigen naam.

Slide 1 - Slide

Vandaag
- 'Waarom zijn sommige landen rijk en andere arm?'
- Interne factoren
- Externe factoren

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
 • Je kunt uitleggen door welke oorzaken sommige landen rijk zijn en andere arm.
 • Je kunt uitleggen waarom een goed bestuur een sleutelrol speelt in de ontwikkeling van een land.
 • Je kunt aan de hand van gegevens aantonen wat de belangrijkste reden is waarom een land of gebied arm is.
 • Je kunt aan de hand van gegevens vaststellen wat de positie van een land of regio is in het wereldsysteem.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Arm en rijk
Noorden (VS)
 • Inkomen: €22.000 per jaar
 • Veilig
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs

Zuiden (Mexico)
 • Inkomen: €7.000 per jaar
 • Lang niet alle kinderen naar school
 • Gezondheidszorg niet vanzelfsprekend
 • Misdaad en geweld

Slide 5 - Slide

Interne factoren
Redenen IN het land die de ontwikkeling belemmeren 
of stimuleren.

1. Natuurlijke oorzaken
 • Vruchtbaar, bergachtig etc.
 • Zeeligging, landlocked

2. Menselijke oorzaken 
 • Politieke systeem: democratie, dictatuur, corruptie
 • Bevolkingsgroei en leeftijdsopbouw, vb. vergrijzing.
 • Mate van (sociale) ongelijkheid

Slide 6 - Slide

Landlocked

Slide 7 - Slide

Grote jonge bevolking
Vergrijzing

Slide 8 - Slide

Externe factoren
Reden voor welvaart hangt af van soort relatie met rijk land. 

Koloniaal verleden
 • arm land in dienst van het moederland: exporteren van landbouwproducten, grondstoffen, laagwaardige industrieproducten.
 • Deze rol nu nog steeds: daar valt weinig mee te verdienen

Rol van het land in wereldeconomie: of MNO's willen investeren in een land hangt af van:
 1. Economische factoren (hoogte loon, opleidingsniveau etc.)
 2. Politieke factoren (stabiliteit, betrouwbaarheid, belastingvoordelen etc.)

Slide 9 - Slide

Samenvattend:
Waarom zijn sommige landen rijk en andere arm?
Interne factoren

1. Natuurlijke oorzaken
 • Vruchtbaar, bergachtig etc.
 • Zeeligging, landlocked

2. Menselijke oorzaken
 • Politieke systeem: democratie, dictoriaal, corruptie
 • Bevolkingsgroei en leeftijdsopbouw, vb. vergrijzing.
 • Mate van (sociale) ongelijkheid
Externe factoren

Reden voor welvaart hangt af van soort relatie met rijk land.
 • Koloniaal verleden: arm land in dienst van het moederland.
 • Rol van het land in wereldeconomie

'Landen in de periferie die niet aantrekkelijk zijn voor buitenlandse investeerders moeten zich op eigen kracht ontwikkelen.'

Slide 10 - Slide

Leg de volgende zin uit:
'Landen in de periferie die niet aantrekkelijk zijn voor buitenlandse investeerders moeten zich op eigen kracht ontwikkelen.'

Slide 11 - Open question

Redenen die de groei van een land belemmeren:

Geef onder elkaar de antwoorden van het schema hiernaast. Voorbeeld:
Klimaat: Te droog, te koud
Reliëf: .....
Bodem: ... etc.

Slide 12 - Open question

Je voert je straks in, in de volgende dia.

Slide 13 - Slide

Welk land heb jij gekozen:
Brazilië, Turkije, Indonesië, Egypte, Nederland.

Slide 14 - Mind map

Slide 15 - Video