Powercollege 8_ (Sub)urbanisatie

(sub)Urbanisatie
1 / 16
next
Slide 1: Slide
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

(sub)Urbanisatie

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
  • Je weet waardoor urbanisatie op gang kwam;
  • Je weet waardoor suburbanisatie ontstond;
  • Je weet de gevolgen van suburbanisatie.

Slide 2 - Slide

Stel: Op het platteland vindt mechanisatie plaats (steeds meer werk wordt met machines gedaan).
Leg uit welke gevolgen dit heeft voor de bevolkingsomvang op het platteland?

Slide 3 - Open question

Urbanisatie
- Industrie: Fabrieken, verwerken van goederen

- Mechanisch

- Revolutie: Snelle verandering (evolutie = langzame verandering)
--> Samenleving veranderde!

Mensen konden dichter op elkaar wonen
Trek naar de stad, want daar was werk
--> Urbanisatie


Slide 4 - Slide

De stad als economisch centrum
Industriële revolutie: Urbanisatie

Hetzeflde principe in ontwikkelende landen!

Slide 5 - Slide

0

Slide 6 - Video

Vanaf 1900: problemen
- Geen riolering
- Kleine, ongezonde huizen
- Veel uitlaatgassen (fabrieken)
- Laagopgeleiden
- Werklozen
- Verpaupering (verslechtering)

Slide 7 - Slide

Suburbanisatie
- Na jaren ‘60: Suburbanisatie:
   - Grote huizen + tuin
   - Veilig (vlucht voor de stad)
   - Opkomst auto + welvaart


Slide 8 - Slide

Binnenlandse migratie
Groen: positief migratiesaldo: let op verandering!

Slide 9 - Slide

Suburbanisatie 1960-1990: Groeikernen
- Als de mensen die het zich kunnen veroorloven wegtrekken uit de stad…

- Groeikernenbeleid

Slide 10 - Slide

Leg uit welke gevolgen suburbanisatie heeft op de welvaart van de stad

Slide 11 - Open question

Suburbanisatie in VS
Rijke, blanke mensen in buitenwijken (suburbs)
   - Typische woonwijken (check films / the                            
      American dream)
   - Veel brede snelwegen
   - Urban sprawl

Arme mensen achter rond centrum

Slide 12 - Slide

Leg uit hoe door suburbanisatie er een scheiding ontstond tussen "rijke" mensen en "arme" mensen.

Slide 13 - Open question

Gevolgen suburbanisatie
Wie blijft er over?

Wat doet dat met het voorzieningsniveau?

Steden in problemen!

Reactie overheid:
   - Steden aantrekkelijker maken (stadsvernieuwing, herstructurering)
   - Meer bouwen bij steden (VINEX-wijken)
:
      - Wijken aan de rand van de stad: dus binnen grenzen, maar wel goed bereikbaar
      - Gezinswijken (speeltuinen)
      - Maken gebruik van voorzieningen van de stad

Slide 14 - Slide

Reurbanisatie
Mensen met hogere inkomens trekken weer naar de stad

De stad wordt “hip”

Mensen trekken bedrijven & voorzieningen aan…
--> Trekt nieuwe mensen aan

VIerde Nota EXtra (VINEX):
- Woonwijken
- Voor gezinnen (tuin)
- Binnen gemeentegrenzen
- Maar aan de rand (bereikbaar)

Slide 15 - Slide

Leerdoelen
  • Je weet waardoor urbanisatie op gang kwam;
  • Je weet waardoor suburbanisatie ontstond;
  • Je weet de gevolgen van suburbanisatie.

Slide 16 - Slide