Somatiek en agressie binnen de GGZ

Somatiek en psychiatrie
1 / 17
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Somatiek en psychiatrie

Slide 1 - Slide

Bij vrijwel alle psychiatrische ziektebeelden zijn er naast psychologische en/of sociale problemen ook vaak lichamelijke ziekten of afwijkingen die ten grondslag liggen aan het psychiatrische ziektebeeld. Dit kunnen cognitieve stoornissen van blijvende of tijdelijke aard zijn.

Slide 2 - Slide

Nog even over organisch-psychiatrische ziektebeelden
  • Delier
  • Dementie
  • Huntington (veranderingen op in het gedrag, zoals gebrek aan zelfbeheersing, impulsstoornissen en ontremming (druk en onaangepast gedrag). Ook komen depressies, angst, achterdocht, dwanghandelingen en -gedachten voor)
  • Korsakov (antegrade geheugen als het retrograde geheugen onherstelbaar verstoord)

Slide 3 - Slide

Lichamelijke klachten gerelateerd aan de psyche

Slide 4 - Mind map

Somatoforme klachten
Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak, zoals hevige buikpijn als gevolg van spanning. Deze symptomen hebben echter vaak een diepere oorzaak en veel ernstiger beloop binnen de psychiatrie

Slide 5 - Slide

 Münchhausensyndroom
(het voorwenden van een lichamelijke of andere psychische ziekte)

münchhausen-‘by-proxy’-syndroom
(vaak vergiftigingen (in kleine hoeveelheden) of opzettelijk veroorzaakte ongelukken) 

Conversiestoornis
(neurologische of motorische klachten)

Slide 6 - Slide

Welke somatische klachten zou je kunnen zien bij een psychiatrisch ziektebeeld?

Slide 7 - Open question

Slide 8 - Slide

Agressie
Agressie is niet normaal, ook in de zorg niet!
Gevaarlijk voor zorgverleners en andere zorgvragers of voor zichzelf

Slide 9 - Slide

Voorbeelden agressie

Slide 10 - Mind map

Wat is agressie
Verbaal
Non-verbaal
Afweersysteem
Communicatiemiddel
Oorzaak

Slide 11 - Slide

• bij een machtsconflict
• in een situatie van machteloosheid
• bij een gevoel van angst

Slide 12 - Slide

Fysiek ingrijpen
Wanneer?
• Een zorgvrager wil zichzelf iets aandoen, bijvoorbeeld: snijden, stoten, ophangen of iets in brand steken.
• Een zorgvrager wil een ander ernstig verwonden.
• Een zorgvrager wil ontsnappen, terwijl dat gevaarlijk is voor hem of voor anderen.
• Zorgvragers vechten met elkaar.
• Een zorgvrager valt een zorgverlener aan.

Slide 13 - Slide

Verbale Vaardigheden
• conflicthantering: communicatie over het signaleren en reageren bij een conflict, bijvoorbeeld een collega inlichten over een zorgvrager die zich agressief gedraagt
• onderhandelingsvaardigheden: gesprekstechnieken waarbij je met de zorgvrager onderhandelt en hem keuzes biedt, bijvoorbeeld over wanneer hij weer rustig wordt

Slide 14 - Slide

Fysieke Vaardigheden
• met zo min mogelijk kracht
• zonder pijnprikkels
• zonder opzettelijke beschadiging
• zelfverdedigingstechnieken: polsaanvallen, kledingaanvallen, aanvallen van voren en omklemming van voren
• toenaderings- en beheersingstechnieken: fysiek richting geven, vasthouden, staande fysieke fixatie, fysieke fixatie op de grond, fysieke fixatie op de grond met extra druk

Slide 15 - Slide

Hoe zou je agressie kunnen voorkomen?

Slide 16 - Open question

Slide 17 - Slide