Les 5: Psychiatrie en somatiek

GGZ
Leerjaar 3

Thema: psychiatrie en somatiek
1 / 40
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMBOStudiejaar 3

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

Items in this lesson

GGZ
Leerjaar 3

Thema: psychiatrie en somatiek

Slide 1 - Slide

Psychiatrie en Somatiek

Slide 2 - Mind map

A
Lesdoelen
1. je begrijpt de wisselwerking tussen psyche en somatiek
B
Lesdoelen:
1. . je vertelt wat je geleerd hebt n.a.v. de les over een psychiatrisch ziektebeeld, waarbij somatiek een grote rol speeltSlide 3 - Slide

A lesplanning
- terugblik / theorie
- tweetallen
- psychiatrisch ziektebeeld/somatiek
- wat is het - oorzaak - symptomen - gevolgen voor dagelijks leven - 

Slide 4 - Slide

B lesplanning
- terugblik / theorie
- Je volgt de les over psychiatrie en somatiek
- casussen
- filmpjes
- theorie

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

casus
Meneer Pelgrim is een oudere psychiatrische zorgvrager die in een beschermende woonvorm woont. Hij is bekend met depressieve klachten. Sinds twee dagen ligt hij met een flinke kou op bed. Hij heeft koorts en een vochtintake van ongeveer 1.200 ml per dag. Jij komt vandaag bij hem langs om te kijken hoe het met hem gaat. Hij maakt op jou een verwarde, onrustige indruk. Hij is vooral motorisch onrustig.

Slide 8 - Slide

Toepassen
1. Wat is er volgens jou met meneer Pelgrim aan de hand?
2. Welke stappen zet je om meneer Pelgrim goed te kunnen verzorgen?

Slide 9 - Slide

vul in wat je denkt dat er aan de hand is met meneer

Slide 10 - Mind map

Moet delierbehandeling in een ziekenhuisomgeving plaatsvinden?
Ja, ziekenhuis heeft gespecialiseerde zorgfaciliteiten.
Ja, toezicht is nodig voor veiligheid.
Nee, ambulante behandeling is voldoende.
Nee, thuisomgeving bevordert herstelproces.

Slide 11 - Poll

Moet psychosociale interventie een integraal onderdeel zijn van delierbehandeling?
Ja, sociale ondersteuning is essentieel.
Ja, psychologische hulp bevordert herstel.
Nee, medicatie is voldoende behandeling.
Nee, psychosociale interventie is overbodig.

Slide 12 - Poll

Is medicatie effectief bij de behandeling van delier?
Ja, medicatie vermindert symptomen snel.
Ja, medicatie helpt bij herstelproces.
Nee, medicatie heeft weinig effect.
Nee, medicatie veroorzaakt te veel bijwerkingen.

Slide 13 - Poll

Wat is er aan de hand?
1. Delier met onrustig gedrag

2. Objectief beoordelen: DOSS
Delirium Observatie Screening Schaal
Arts inschakelenSlide 14 - Slide

Organisch-psychiatrische ziektebeelden

Lichamelijke (= somatische) oorzaak Slide 15 - Slide

welke organisch psychiatrische ziektebeelden kennen jullie?

Slide 16 - Open question

chorea van Huntington
Korsakov - Wernicke
Dementieel syndroom
FTD

Slide 17 - Slide

Delier
Symptomen:
hallucinaties, wanen en onrust

Onderliggende oorzaak: 
lichamelijke aandoening
onttrekking van bv medicatie, alcohol, drugs
geneesmiddelenintoxicatie

 

Slide 18 - Slide

casus
Mevrouw Khadouri heeft alzheimer en is in verband met ontremd gedrag vijf dagen geleden gestart met rustgevende medicatie. Sinds vanochtend is mevrouw Khadouri opvallend rustig en zit ze apathisch in haar stoel. Ze heeft geen zin om te eten of te drinken. Het lijkt ook wel of ze de hele tijd wegzakt. Het lukt niet goed om contact met haar te krijgen.

Slide 19 - Slide

Toepassen
Wat zou er aan de hand zijn met mw Khadouri? En welke actie neemt de zorgverlener?

  • overdosering rustgevende medicatie
  • stil delier: apathie en bewustzijnsdaling
  • DOSS invullen om er achter te komen
  • Arts: somatische oorzaak behandelen

Slide 20 - Slide

Syndroom van Münchausen
Zorgvrager wendt een ziekte voor, een nagebootste lichamelijke of psychische
Ziektewinst: (medische) aandacht

Oorzaak: vaak verleden 

Moreel dilemma: medische onderzoeken > hoe ver ga je?


Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Münchausen - by - proxy
Nagebootste stoornis opleggen aan iemand anders 

Kinderen met (kleine) vergiftigingen of opzettelijk veroorzaakte ongelukken

Slide 23 - Slide

Munchhausen by proxy
Een heftig voorbeeld uit de praktijk

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Hypochondrie
ziekelijke belangstelling hebben om (gepreoccupeerd zijn) een ziekte te hebben, maar ook de angst om deze stoornis te krijgen.

Bevestiging nodig
Medische onderzoeken niet geloven

Slide 26 - Slide

Functioneel neurologische stoornis
- oude naam:  Conversiestoornis
- functioneel neurologisch symptoom stoornis
 - neurologische of motorische klachten
- dingen niet meer voelen, bewegingsproblemen of uitvalsverschijnselen.
Zorg lastig, want voor zorgrvager is het echt, veel medische onderzoeken
Slide 27 - Slide

oorzaken functioneel neurologische stoornis?

Slide 28 - Open question

Slide 29 - Link

somatiek - psychiatrie
- slaapstoornissen

Slide 30 - Slide

welke slaapstoornissen kennen jullie?

Slide 31 - Mind map

Slide 32 - Video

gevolgen dagelijks leven?

Slide 33 - Open question

Slaapstoornissen worden veroorzaakt door een onregelmatig slaapritme.
Een onregelmatig ritme is de belangrijkste oorzaak.
Een onregelmatig ritme kan een oorzaak zijn.
Een onregelmatig ritme speelt geen rol hierin.
Er zijn andere oorzaken dan een onregelmatig ritme.

Slide 34 - Poll

Slaapstoornissen worden veroorzaakt door medicatie.
Medicatie is de belangrijkste oorzaak.
Medicatie kan een oorzaak zijn.
Medicatie speelt geen rol hierin.
Er zijn andere oorzaken dan medicatie.

Slide 35 - Poll

Slaapstoornissen worden veroorzaakt door stress.
Stress is de belangrijkste oorzaak.
Stress kan een oorzaak zijn.
Stress speelt geen rol hierin.
Er zijn andere oorzaken dan stress.

Slide 36 - Poll

Eetstoornissen
Boulimia nervosa
Anorexia nervosa

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Video

Slide 39 - Video

Afsluiting
Lesdoel: je begrijpt de wisselwerking tussen psyche en somatiek. Behaald?
Lesdoel: vertelt wat je hebt geleerd. Slide 40 - Slide