Klas 4 H2 par 2.9 Hedendaagse klimaatverandering: oorzaken

H2 Het mondiale klimaatvraagstuk
2.9 Hedendaagse klimaatverandering: oorzaken
1 / 11
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

H2 Het mondiale klimaatvraagstuk
2.9 Hedendaagse klimaatverandering: oorzaken

Slide 1 - Slide

Schrijf een oorzaak op van hedendaagse klimaatverandering

Slide 2 - Mind map

Slide 3 - Video

Oorzaken klimaatverandering
1. Broeikasgassen
a. CO2: verbranding fossiele brandstoffen 
b. Methaan: koeien + permafrost
c. Waterdamp: meer verdamping
d. Wolken    (Meer verdamping -> meer wolken)
Wolken weerkaatsen en absorberen zonlicht aan boven en onderkant. Gevolg lijkt te zijn dat de verwarming van de atmosfeer vermindert....

Slide 4 - Slide

De ontdooiing van permafrost is een voorbeeld van:
A
een negatief terugkoppelingsmechanisme
B
een voorbeeld van externe variabiliteit
C
een voorbeeld van interne variabiliteit
D
een positief terugkoppelingsmechanisme

Slide 5 - Quiz

2. Veranderend landgebruik
a. Verbranden regenwoud: bron CO2 uitstoot 
b. Toename akkers en weilanden: 
          weerkaatsen zonlicht -> afkoeling  
          houden minder vocht vast -> verdroging -> 
c. Toename aerosolen*

Slide 6 - Slide

* Aerosolen
Losliggende bodemdeeltjes waaien op (stof)
+
fijnstof uit (lucht)verkeer en industrie

Weerkaatsen zonlicht + absorberen warmte
Condensatie water + verkleining druppels (vallen niet)

Dus: opwarming of afkoeling, verdroging of vernatting
-> Afhankelijk van omstandigheden -> mondiaal gezien afkoeling

Slide 7 - Slide

3. Andere oorzaken
Beïnvloeding tussen oceaan en atmosfeer:

a. interne variabiliteit - bijv. El Niño

b. externe variabiliteit - bijv. vulkaanuitbarstingen of zonnevlekken

Slide 8 - Slide

Bekijk de grafiek zorgvuldig

Slide 9 - Slide

In de grafiek (TB: bron 46) zie je dat er een jaarlijkse cyclus is in de ontwikkeling van CO2 concentratie. Waarom is er in september een dal?
A
Dan begint de herfst en het slechte weer
B
De begroeiing ten N van de evenaar zorgt in de zomer voor CO2opname
C
Door het ITCZ staat de zon dan loodrecht op Hawaii
D
De vulkaan Mauna Loa op Hawaii barst vaak in september uit

Slide 10 - Quiz

Zijn er nog vragen?
Nee? Maken opdracht paragraaf 2.9 

Slide 11 - Slide