3.1 Het Chinese keizerrijk (1842-1911)

China, les 1: een eeuwenoud keizerrijk gaat ten onder
1 / 50
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 50 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

China, les 1: een eeuwenoud keizerrijk gaat ten onder

Slide 1 - Slide

Leerdoelen!
Aan het eind van deze les kan jij: 

1. Uitleggen hoe het oude China functioneerde, met in het bijzonder het confucianisme en de mandarijnen
2. Met welke binnen- en buitenlandse problemen China te maken kreeg
3. Hoe het modern imperialisme vorm kreeg in China 

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

China 18de eeuw, een machtig keizerrijk
- welvarend
- sterk gecentraliseerd
- effectief functionerend

Slide 9 - Slide

Wat maakte het keizerrijk tot de 18de eeuw succesvol?

Slide 10 - Slide

1.  Confucianisme
(Filosofische stroming met religieuze trekken)
Overige kenmerken:
voorouderverering - sober leven - hard werken
Tweeduizend jaar lang was het confucianisme de officiële staatsreligie van China. Het bracht eenduidig overheidsbeleid in een staat 
Gaat uit van de 5 menselijke relaties. De wereld is ordelijk als iedereen zijn juiste rol kent:
1. Vader (liefde) - Zoon (eerbied
2. Oudere broer (zorgzaam) - jongere broer (nederig)
3. Man (rechtvaardig) - vrouw (gehoorzaam)
4. Oudere (menselijk) - jongere (dankbaar)
5. Regeerder (menselijk) - onderdaan (trouw)
Er is dus sprake van een duidelijke hiërarchie

Slide 11 - Slide

Keizers regeerden volgens het 
Hemels Mandaat 
(天子 Tianzi: Zoon des Hemels)

Het Hemels Mandaat was de legitimatie van de heerschappij van de Chinese keizers als de Zoon des Hemels (天子 tianzi), door de hemel verkozen en gezegend, zolang hij deugdig heerste. Als dit niet zo was dan gaf de hemel het mandaat aan iemand anders en werd deze keizer.
Onderdanen gehoorzamen aan de keizer, 
de keizer streeft het welzijn van het volk na.

2. Het Hemels Mandaat

Slide 12 - Slide

Vlag van de Qing dynastie
De Manchu's komen oorspronkelijk uit Mantsjoerije. Ze vormden een minderheid in China. Slechts 2% van de Chinezen waren Manchu.
Deze Manchu keizers oefenden hun macht door veel Chinese traditeis en regels over te nemen. 
Wel voerden ze in dat alle mannen hun voorhoofd kaal moesten scheren en hun haar in een staart moesten dragen. Dit was een teken van onderwerping aan de Manchu keizers

Slide 13 - Slide

Qing dynastie ook bekend van :

Slide 14 - Slide

Alleen toegankelijk voor de Keizer en zijn familie en voor zijn medewerkers

Slide 15 - Slide

3.  Efficiënte organisatie
Mandarijnen (ambtenaren)


Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Modern Imperialisme in China
19de eeuw; Industriële revolutie -> Modern Imperialisme in China 
Europa was op zoek naar grondstoffen in China.


Les 2: binnen- en buitenlandse problemen 

Slide 18 - Slide

Binnenlandse problemen
besluiteloosheid
corruptie
bevolkingsgroei
te weinig ambtenaren
Witte Lotus Opstand
1796-1804

Slide 19 - Slide

Leerdoelen!
Aan het eind van deze les kan jij: 

1. Uitleggen hoe het oude China functioneerde, met in het bijzonder het confucianisme en de mandarijnen
2. Met welke binnen- en buitenlandse problemen China te maken kreeg
3. Hoe het modern imperialisme vorm kreeg in China 

Slide 20 - Slide

Engeland breekt China open. De opiumhandel
1839-1842; eerste Opiumoorlog

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Gevolgen Eerste Opiumoorlog 
Gezichtsverlies Qingdynastie
Verdrag van Nanking (1842)
- vijf verdragshavens
- Hongkong permanente basis Engeland
- Engelse koning gelijkwaardig aan Chinese Keizer
- Extraterriorialiteit (Engelsen vallen onder Engelse rechtspraak)

Ongelijke verdragen

Slide 23 - Slide

Tweede Opiumoorlog (1856-1860)
....weer dikke nederlaag China
Gevolgen:
- Nieuwe verdragshavens 
- Toegang voor alle Europese landen 
- Yangtze-rivier vrij toegankelijk

Slide 24 - Slide

Delen China in handen buitenland:
- Rusland
- Frankrijk
- Engeland
(nemen overheidstaken over)

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Binnenlandse problemen (1851- 1868)
Taipingopstand (1851-1865)
Nianopstand (1853-1868)
Opstanden moslims 

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

China, les 3: een eeuwenoud keizerrijk gaat ten onder (deel 3)

Slide 33 - Slide

Leerdoelen 
Aan het eind van deze les kan jij: 

1.  Uitleggen hoe binnenlandse- en buitenlandse nederlagen bijdroegen aan de modernisering van China, 
2. met in het bijzonder de Zelfversterkingsbeweging en 
3. welke rol de westerse aanwezigheid had op het ontstaan en verloop van de Bokseropstand en 
4. de gebeurtenissen die leidden tot de val van de Qing-dynastie beschrijven. 

Slide 34 - Slide

Politieke en religieuze opstanden tasten gezag keizer aan  
1851-1864 Taipingopstand
 • keerde zich tegen Qing-dynastie
 • Predikte een Chinese versie van het Christendom met communistische kenmerken
 • Tegen het boeddhisme 
 • Voor afschaffing privébezit --> alles van de staat

1851-1868 Nianopstand
 • Kleinere opstand, maar financieel desastreus voor China 

Slide 35 - Slide

Zelfversterkingsbeweging
'Gebruik de barbaren om de barbaren te overheersen'
Doel: Westerse technologie overnemen om eigen samenleving en cultuur te beschermen
 • Militair 
 • Educatie (voorzichtig)
 • (Beperkte) industrialisatie 
 • Mislukt!
 • geen mentaliteitsverandering in samenleving
 • landbouw bleef boventoon voeren
 • corruptie en tegenwerking

Slide 36 - Slide

Gebruik bron 1.
Li Hongzhang is een van de oprichters van de Zelfversterkingsbeweging.
Met deze bron kan een uitgangspunt van deze beweging geïllustreerd
worden.
2p Leg dit uit.

Slide 37 - Open question

Chinees-Japanse oorlog (1894-1895)
Nederlaag China: verdrag Shimonoseki (1895)
- schadevergoeding
- Korea o.i.v. Japan
- Taiwan bij Japan
 • China verliest respect in de wereld....

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Slide

zelfversterkingsbeweging
1861-1895

Slide 40 - Slide

Slide 41 - Slide

Keizerin Ci Xi nam regentschap op zich en draaide (bijna) alle hervormingen terug. 

Slide 42 - Slide

De Bokseropstand 
(1900-1901)
 •  Opstand tegen buitenlandse invloed
 • Gesteund door keizerin Ci Xi
 • Internationale troepenmacht maakt eind aan opstand 

Slide 43 - Slide

Slide 44 - Slide

Slide 45 - Slide

'Wat China nodig heeft is een grondwet, een parlement en een regering die verantwoording schuldig is aan het volk'
Dilemma: 
Wel hervormen = een sprong in het diepe die tot de dood kan leiden, maar misschien wordt de val gebroken en kan de dynastie overleven/herrijzen
 • In 1905 werd het staatsexamen afgeschaft
 • In 1908 overleed Ci Xi
 • In 1911 brak een nationalistische opstand uit in Wuhan, die zich snel verspreidde over het land
 • 1912: 4-jarige keizer doet afstand van de troon --> oprichting Republiek China 
Niet hervormen kan de val van de dynastie uitstellen, niet tegenhouden

Slide 46 - Slide

Het einde van het keizerrijk (1912)
Gebieden in handen Europese landen en Japan
Krijgsheren zijn machtig, geen centraal gezag.
dood
'de tuinman'
'The last emperor'

Slide 47 - Slide

Volgende les 
De stichting van de Chinese Republiek (1912-1949) en burgeroorlogen

Slide 48 - Slide

aan het werk!
Lezen en leren t/m blz. 78
Maken 4, 5, 7, 8, 10 t/m 18

Slide 49 - Slide

3.39

Slide 50 - Open question