Tijdvak 5 globalisering verandert het wereldsysteem

Wat gaan we doen? 
Korte herhaling (forms)
Uitleg globalisering
Aan de slag! 
Einde van de les: 
1. Begrijp je waarom door globaliseringen gebieden meer afhankelijk van elkaar zijn. 

2. Begrijp je dat de welvaart verschuift door de globalisering. 
1 / 17
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Wat gaan we doen? 
Korte herhaling (forms)
Uitleg globalisering
Aan de slag! 
Einde van de les: 
1. Begrijp je waarom door globaliseringen gebieden meer afhankelijk van elkaar zijn. 

2. Begrijp je dat de welvaart verschuift door de globalisering. 

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Hoe kan je een perifeer land herkennen aan de beroepsbevolking?
A
Veel mensen werken in de secundaire sector
B
Veel mensen werken in de tertiaire sector
C
Veel mensen werken in de primaire sector

Slide 3 - Quiz

Hoe kan je een centrum land herkennen aan de bevolkingsopbouw (demografie)
A
Doordat er veel jonge mensen wonen die niet oud kunnen worden
B
Doordat er veel oude mensen wonen die gemiddeld ouder worden

Slide 4 - Quiz

Krimpende wereld?!

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Wat gaan we doen? 
Herhaling globalisering

Aan de slag! 
Einde van de les: 
1. Begrijp je waarom door globaliseringen gebieden meer afhankelijk van elkaar zijn. 

2. Begrijp je dat de welvaart verschuift door de globalisering. 

Slide 8 - Slide

Containerization
Door grotere vrachtschepen en het gebruik van containers is transport gemakkelijker geworden. 

--> goedkopere transportkosten!

Slide 9 - Slide

Ontwikkeling tot globaliserig
1. periferie landen export grondstoffen

2. grondstoffen werden *halffabrikaten

3. erna eindproducten


Vroeger!!!

Slide 10 - Slide

Ontwikkeling tot globaliserig
1. MNO's verplaatsen jaren '80 productie fabrieken naar arme ( (lonen) landen

2. veel mensen in rijke landen werkloosNU: communicatie en sneller vervoer
Open grenzen

Slide 11 - Slide

3 blokken momenteel

1. Rijke centrum landen
bevolking = rijk, maar groei is gestaag

2. semi-periferie landen
zie BRIC landen
(Brazilië, Rusland, India en China)
3. Periferie landen
Arme landen zoals in Afrika. Hier is een snelle groei te verwachten. 

Slide 12 - Slide

Patronen veranderen
Vroeger: exporteerde de periferie grondstoffen naar de centrumlanden, deze centrumlanden maken vervolgens de halffabricaten of eindproducten ervan. 

Tegenwoordig: De industrie verhuist naar de semiperiferie en periferie omdat dit veel goedkoper is voor de werkgever! 

Slide 13 - Slide

Gevolg van de veranderende patronen

Slide 14 - Slide

Sectoren
Primair - Landbouw, grondstofwinning etc.
Secundair -  Industrie
Tertiair - Diensten

Impact op de export van een land!

Slide 15 - Slide

Verliezers?
Het verschil wordt kleiner tussen centrum en periferie. 
                       Maar
Sommige landen blijven achter doordat ze geen grondstoffen hebben of MNO's willen niet investeren. 

Slide 16 - Slide

Aan de slag!
Maak de opdrachten van paragraaf 4 af.

Slide 17 - Slide