ΠΛΑ Αλιεία - Μάθημα 1ο (Primary)

ΠΑΡΑΝΟΜΗ, ΛΑΘΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΗ (ΠΛΑ) ΑΛΙΕΙΑ- ΜΑΘΗΜΑ 1ο
1 / 29
next
Slide 1: Slide
GeographySocial science+3Primary EducationAge 8-10

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Introduction

Περιγραφή Η υπεραλίευση αδειάζει τους ωκεανούς, με το 90% των αλιευμάτων να έχουν ήδη υπεραλιευθεί. Η παράνομη αλιεία έχει μεγάλο αντίκτυπο. Αυτό το μάθημα εξηγεί τον όρο ΠΛΑ και τους παράγοντες που συμβάλλουν στην υπεραλίευση.

Instructions

Οδηγίες
Σε αυτό το μάθημα εξηγούμε τι είναι η ΠΛΑ αλιεία και τις επιπτώσεις που έχει η υπεραλίευση στον ωκεανό.

Χρόνος: 45 λεπτά

Επικοινωνία: education@seashepherdglobal.org
© Sea Shepherd 2021

Instructions

Worksheets

Items in this lesson

ΠΑΡΑΝΟΜΗ, ΛΑΘΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΗ (ΠΛΑ) ΑΛΙΕΙΑ- ΜΑΘΗΜΑ 1ο

Slide 1 - Slide

Αυτό το μάθημα παρέχεται από τη Sea Shepherd. Η Sea Shepherd ιδρύθηκε το 1977 και είναι ένας οργανισμός προστασίας της θάλασσας που έχει ως στόχο την προστασία των ωκεανών και της θαλάσσιας άγριας ζωής. Η Sea Shepherd εργάζεται παγκοσμίως για πολλά θέματα που επηρεάζουν τους ωκεανούς, διεξάγοντας πολλές εκστρατείες άμεσης δράσης κάθε χρόνο. H ΠΛΑ αλιεία είναι ένας τομέας στον οποίο η Sea Shepherd εργάζεται ώστε να βοηθήσει να σταματήσει η παράνομη αλίευση και να μειώσει την παρα-αλιεία. 
Γνωρίζετε ήδη...
Θα μάθετε...
Απαιτείται δράση!

Αξιολογήστε τις γνώσεις σας
Κλικάρετε στην εικόνα
Δείτε το βίντεο

Slide 2 - Slide

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, θα ανατρέχουμε στα εικονίδια αυτά, για να αναγνωρίζουμε τις διδακτικές δράσεις.
Introduction to IUU fishing and the impact of overfishing.
Παράνομη, Λαθραία και Άναρχη (ΠΛΑ) Αλιεία

Slide 3 - Slide

Σε αυτό το μάθημα εξηγούμε τι είναι η ΠΛΑ αλιεία και την επίδραση που έχει η υπεραλίευση στους ωκεανούς.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ζητήστε από τους μαθητές να πάνε στο www.LessonUp.app

Τι γνωρίζετε ήδη
για την παράνομη αλιεία;

Slide 4 - Mind map

Ζητήστε από τους μαθητές να απαντήσουν στην ακόλουθη ερώτηση χρησιμοποιώντας το www.LessonUp.app ή συζητήστε το στην τάξη.

“Τι γνωρίζετε ήδη για την παράνομη αλιεία;”

Slide 5 - Video

Άδειος ωκεανός έως το 2050
Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι μέχρι το 2050 το θαλάσσιο οικοσύστημα θα είναι στο όριο της κατάρρευσης, άδειο από ψάρια και θαλάσσια ζωή, εκτός και αν λάβουμε επείγουσα δράση πάνω στα ζητήματα που επηρεάζουν τις θάλασσες και τη θαλάσσια ζωή.

Δείξτε αυτό το βίντεο (2.53 λεπτά), το οποίο επεξηγεί πόσο σημαντικά είναι όλα τα είδη για τον πλανήτη μας.
https://www.youtube.com/watch?v=TLcA31VRlRU

Συζητήστε το βίντεο με την τάξη και το τι σημαίνει

Over 100 million tons of fish caught each year.
Πάνω από 100 εκ. τόνοι ψαριών πιάνονται κάθε χρόνο.

Slide 6 - Slide

Υψηλή ζήτηση σε ψάρια
Ένας από τους λόγους γι’ αυτό είναι η υπεραλίευση των θαλασσών. Υπολογίζεται ότι πιάνονται πάνω από ένα εκατομμύριο τόνοι ψάρια κάθε χρόνο. Τα ψάρια είναι το μεγαλύτερο εμπορεύσιμο προϊόν στον κόσμο.

Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει
τόσο υψηλή ζήτηση σε ψάρια;

Slide 7 - Mind map

Ζητήστε από τους μαθητές να συμπληρώσουν τις απαντήσεις τους στην παρακάτω ερώτηση χρησιμοποιώντας το www.LessonUp.app ή συζητήστε τη στην τάξη.

“Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει τόσο υψηλή ζήτηση σε ψάρια;“

Μέρος της αιτίας είναι η ζήτηση για διαφορετικά προϊόντα και όχι μόνο για ανθρώπινη κατανάλωση.
Εξηγήστε ότι κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα ερευνήσουμε κάποιες από αυτές τις αιτίες και θα ανακαλύψουμε γιατί.

Global population growth since 1800's.
Αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού από το 1800.

Slide 8 - Slide

Η υπεραλίευση είναι αποτέλεσμα της αυξανόμενης ζήτησης για θαλασσινά καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία.

Ο παγκόσμιος πληθυσμός έχει αυξηθεί από 1 δισεκατομμύριο το 1804 σε 3,04 δισεκατομμύρια το 1960 σε 7,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους το 2015. Ενώ ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία οι πόροι μας, συμπεριλαμβανόμενων των θαλάσσιων, μειώνονται. Υπολογίζεται ότι πάνω από 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι τρώνε ψάρια ως βασική πηγή πρωτεΐνης.

Illegal, Unreported & Unregulated Fishing
Παράνομη, Λαθραία και Άναρχη Αλιεία

Slide 9 - Slide

Παράνομη, Λαθραία και Άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία
Η αυξανόμενη ζήτηση για θαλασσινά ευνοεί το παράνομο εμπόριο ψαριών. Η δραστηριότητα αλίευσης ΠΛΑ έχει μεγάλη επίδραση στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Ας δούμε τι σημαίνει αλίευση ΠΛΑ.

Illegal Fishing
Illegal fishing means that the fishermen enter the territorial waters of a country or regulated marine zone without permission or without a license for the fish they intend to catch.

They are stealing from these waters.

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΛΙΕΙΑ

Παράνομη αλιεία σημαίνει ότι οι ψαράδες εισέρχονται στα χωρικά ύδατα μια χώρας ή σε ρυθμιζόμενη θαλάσσια ζώνη, χωρίς άδεια για τα ψάρια που σκοπεύουν να πιάσουν.

Κλέβουν από αυτά τα νερά.

Slide 10 - Slide

Παράνομη αλιεία
Παράνομη αλιεία σημαίνει ότι οι ψαράδες εισέρχονται στα χωρικά ύδατα μια χώρας ή σε ρυθμιζόμενη θαλάσσια ζώνη, χωρίς άδεια για τα ψάρια που σκοπεύουν να πιάσουν. Με απλά λόγια, κλέβουν από αυτά τα νερά.


Πότε μπορεί ένα νόμιμο αλιευτικό σκάφος (με άδεια)
να κάνει κάτι παράνομο;

Slide 11 - Open question

Ζητήστε από τους μαθητές να συμπληρώσουν τις απαντήσεις τους στην παρακάτω ερώτηση χρησιμοποιώντας το www.LessonUp.app ή συζητήστε τη στην τάξη.

 “Πότε μπορεί ένα νόμιμο αλιευτικό σκάφος (με άδεια) να κάνει κάτι παράνομο;”

Απάντηση – Ένα νόμιμο αλιευτικό σκάφος μπορεί να συλληφθεί να πιάνει άλλο είδος ψαριών από αυτό για το οποίο έχει άδεια ή να παίρνει ποσότητα μεγαλύτερη από αυτή που του αναλογεί ή να ψαρεύει σε περιοχές που δεν επιτρέπεται.

Unreported Fishing
Unreported means that a fishing vessel may have a license with an allocated quota for fishing a particular species, such as tuna, but then catches more than their quota states and they fail to report it.

ΛΑΘΡΑΙΑ ΑΛΙΕΙΑ
Λαθραία αλιεία σημαίνει ότι ένα αλιευτικό σκάφος μπορεί να έχει άδεια, με κατανεμημένη ποσόστωση για την αλιεία ενός συγκεκριμένου είδους, όπως ο τόνος, αλλά στη συνέχεια αλιεύει περισσότερο από το ποσοστό που του αναλογεί χωρίς να δηλώσει τα επιπλέον αλιεύματα.

Slide 12 - Slide

Λαθραία αλιεία σημαίνει ότι ένα αλιευτικό σκάφος μπορεί να έχει άδεια, με κατανεμημένη ποσόστωση για την αλιεία ενός συγκεκριμένου είδους, όπως ο τόνος, αλλά στη συνέχεια αλιεύει περισσότερο από το ποσοστό που του αναλογεί χωρίς να δηλώσει τα επιπλέον αλιεύματα.

Όταν γίνεται επιθεώρηση στα σκάφη οι πληροφορίες που είναι εγγεγραμμένες στα βιβλία καταγραφής συγκρίνονται με το τι υπάρχει στα αμπάρια του σκάφους, ώστε να καθοριστεί αν έχει γίνει σωστή αναφορά για την ψαριά.

Unregulated Fishing
Unregulated refers to areas in the ocean where there may not be a quota or any regulations in place, either in that location or for the type of species.

ΑΝΑΡΧΗ ΑΛΙΕΙΑ

Η άναρχη αλιεία αναφέρεται σε περιοχές των ωκεανών όπου δεν υπάρχει ποσοστό ή κανονισμοί, είτε για την τοποθεσία είτε για τον τύπο είδους.

Slide 13 - Slide

Η άναρχη αλιεία αναφέρεται σε περιοχές των ωκεανών όπου δεν υπάρχει ποσοστό ή κανονισμοί, είτε για την τοποθεσία είτε για τον τύπο είδους.

Υπάρχουν περιοχές στους ωκεανούς που δεν υπόκεινται σε κανονισμούς, κυρίως επειδή δεν ελέγχονται από συγκεκριμένη χώρα ή δεν είναι μέρος ρυθμιζόμενης ζώνης. Τα αλιευτικά σκάφη κατευθύνονται σε αυτές τις περιοχές γνωρίζοντας ότι κανείς δεν θα περιπολεί ή παρακολουθεί την αλιευτική δραστηριότητα.

Το να ρυθμιστεί η βιομηχανία της αλιείας είναι τεράστιο έργο, δεδομένου του μεγέθους των ωκεανών και την κλίμακα των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων. Υπάρχουν χιλιάδες παράνομα αλιευτικά σκάφη στη θάλασσα ανά πάσα στιγμή.
UN estimates IUU fishing is 30% of global fishing catch.
Varies by region from 15% to 40%.
Ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι η ΠΛΑ αλιεία αποτελεί το 30% των παγκόσμιων αλιευμάτων.  Ποικίλει ανά περιοχή από 15% έως και 40%.

Slide 14 - Slide

Βάσει υπολογισμών των Ηνωμένων Εθνών το 30% των παγκόσμιων αλιευμάτων προέρχονται από παράνομη, λαθραία και άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία. Αυτό το ποσοστό ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή από 15% έως 40%.

Γιατί διαφέρει το ποσοστό παράνομης αλίευσης από περιοχή σε περιοχή;
➢    Δεν έχουν όλες οι χώρες τη δυνατότητα να περιπολούν τα χωρικά τους ύδατα για να εμποδίσουν την παράνομη δραστηριότητα.
➢   Εξαρτάται από τα είδη ψαριού στα νερά τους και το ποιο στοχοποιείται κάθε φορά.
➢    Κανονισμοί που ισχύουν για την προστασία της περιοχής, όπως τα θαλάσσια πάρκα.
➢    Εξαρτάται από το αν η περιοχή έχει ήδη υπεραλιευτεί.

Slide 15 - Slide

Γιατί διαφέρει το ποσοστό παράνομης αλίευσης από περιοχή σε περιοχή;
Το ποσοστό παράνομης αλίευσης σε διαφορετικά μέρη του κόσμου διαφέρει γιατί:
➢ Δεν έχουν όλες οι χώρες τη δυνατότητα να περιπολούν τα χωρικά τους ύδατα για να εμποδίσουν την παράνομη δραστηριότητα.
➢ Εξαρτάται από το είδος ψαριού που στοχοποιείται κάθε φορά.
➢ Υπάρχουν κανονισμοί που ισχύουν για να προστατεύσουν την περιοχή, όπως θαλάσσια πάρκα.
➢ Εξαρτάται από το αν η περιοχή έχει ήδη υπεραλιευτεί.

High value species are targeted.
Tuna & Sharks
Στοχοποιούνται είδη υψηλής αξίας - Τόνος & Καρχαρίες

Slide 16 - Slide

Ποια είδη στοχοποιούνται;
Οι δραστηριότητες εμπορικής αλίευσης στοχεύουν σε υψηλής αξίας αλιεύματα όπως ο τόνος και το άλμπακορ (είδος τόνου), όπως επίσης και τους καρχαρίες.

Ρωτήστε τους μαθητές να σκεφτούν πως θα ήταν ο ωκεανός εάν αυτά τα είδη εξαφανίζονταν λόγω λαθραλιείας.

Over 100 million sharks a year killed
for shark fins & shark liver oil.
Πάνω από 100 εκ. καρχαρίες σκοτώνονται ετησίως για τα πτερύγια
& λάδι ήπατος του καρχαρία.

Slide 17 - Slide

Ένα είδος που απειλείται από την υπεραλίευση λόγω παράνομου εμπορίου είναι ο καρχαρίας. Οι καρχαρίες στοχοποιούνται σε μεγάλους αριθμούς, με πάνω από 100 εκατομμύρια να θανατώνονται κάθε χρόνο. Τα πτερύγιά τους και το έλαιο από το συκώτι τους είναι οι κύριες αιτίες παράνομου εμπορίου. Τα πτερύγια του καρχαρία χρησιμοποιούνται σε σούπες ή θεραπευτικά σκευάσματα. Το έλαιο από το συκώτι τους χρησιμοποιείται σε μια ποικιλία προϊόντων, όπως συμπληρώματα διατροφής και υγείας. 
400 sharks species.
Only 47 have healthy populations.
400 είδη καρχαρία.  Μόνο 47 έχουν υγιή πληθυσμό.

Slide 18 - Slide

Υπάρχουν γύρω στα 400 είδη καρχαριών. Τα 143 από αυτά είναι στη λίστα με τα είδη υπό εξαφάνιση και για 210 ακόμα δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να καθοριστεί η κατάστασή τους αλλά πολλά είναι σε ύφεση. Απομένουν μόνο 47 είδη καρχαριών που αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι έχουν υγιείς πληθυσμούς. 
Not all fish is for human consumption.
Δεν προορίζονται όλα τα ψάρια για ανθρώπινη κατανάλωση.

Slide 19 - Slide

Αιτίες υπεραλίευσης
Επιπρόσθετα του αυξανόμενου πληθυσμού μας τι άλλο αυξάνει τη ζήτηση;
Δεν είναι όλα τα ψάρια που αλιεύονται για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, ένα μέρος χρησιμοποιείται για να τραφούν άλλα ζώα, όπως τα κατοικίδια, π.χ. γάτες, εκτρεφόμενα ζώα όπως τα γουρούνια ή ιχθυοκαλλιέργειες γαρίδων, σολωμού και τόνου.
Στοιχεία της κυβέρνησης των Η.Π.Α. αποδεικνύουν ότι το 40% των αλιευμάτων που εισέρχονται στις Η.Π.Α. χρησιμοποιούνται για να τραφούν εκτρεφόμενα ζώα.
2,48 εκατομμύρια τόνοι ψαριών χρησιμοποιούνται από την παγκόσμια βιομηχανία τροφών για γάτες κάθε χρόνο. Οι οικιακές γάτες τρώνε περισσότερα ψάρια, ειδικά τόνο, από τις φώκιες όλου του κόσμου.

Since 1950's fishing fleet has doubled,
but the catch has reduced.
Από τη δεκαετία του 50 οι αλιευτικοί στόλοι έχουν διπλασιαστεί,
αλλά το αλίευμα έχει μειωθεί.

Slide 20 - Slide

Κλίμακα βιομηχανικής αλίευσης
Η αυξανόμενη ζήτηση για ψάρια και η επιθυμία να είναι πιο αποδοτικό οικονομικά, φθηνότερα για τους καταναλωτές, ώθησε στην ανάπτυξη μεγάλων αλιευτικών επαγγελματικών σκαφών περί τα μέσα του 1900. Τα σκάφη και τα δίχτυα αναπτύχθηκαν έτσι ώστε να αυξήσουν δραματικά το μέγεθος της ψαριάς. Ο αριθμός των αλιευτικών στόλων έχει επίσης αυξηθεί θεαματικά από το 1950.
Μειώνοντας τους αριθμούς ψαριών, μειώνεται και η ψαριά. Οι αλιευτικοί στόλοι διπλασιάστηκαν από το 1950, αλλά η ψαριά μειώθηκε.

How do you think you can help?
Πώς μπορείτε να βοηθήσετε?

Slide 21 - Slide

Πως μπορείτε να βοηθήσετε την προστασία των ωκεανών και της θαλάσσιας ζωής;

Με την έκταση που έχει πάρει η υπεραλίευση και η παράνομη δραστηριότητα είναι σημαντικό να βρούμε τρόπους για να την εμποδίσουμε. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε;

Ρωτήστε τους μαθητές για τις ιδέες τους ως προς τι μπορούν να κάνουν.

Η μεγαλύτερη επίπτωση που μπορούμε να έχουμε είναι να μειώσουμε τη ζήτηση για θαλασσινά. Ο αυξανόμενος πληθυσμός μας και η ζήτηση για θαλασσινά είναι αυτό που οδηγεί την εμπορική αλιευτική βιομηχανία και τη δραστηριότητα ΠΛΑ αλιείας.

Reduce demand for shark products.
Μειωση ζήτησης για προϊόντα από καρχαρία.

Slide 22 - Slide

Μειώνοντας τη ζήτηση

Ένας τρόπος για να βοηθήσουμε την προστασία των καρχαριών είναι να βοηθήσουμε να σταματήσει η πώληση προϊόντων καρχαρία, όπως σούπα πτερυγίου καρχαρία και έλαιο από συκώτι καρχαρία και έτσι να προστατεύσουμε εκατομμύρια καρχαρίες κάθε χρόνο.

Ρωτήστε τους μαθητές για ιδέες του πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί.

Know what are you eating or feeding pets?
Help reduce demand.
Γνωρίζετε τι τρώτε ή τι ταΐζετε τα κατοικίδια σας;
Βοηθήστε στη μείωση της ζήτησης.

Slide 23 - Slide

Μειώνοντας τη ζήτηση
Να γνωρίζετε τι τρώτε και τι ταΐζετε τα κατοικίδιά σας. Μήπως αυτά που τρώτε ωθούν ένα είδος να μετατραπεί σε υπό εξαφάνιση; Ανακαλύψτε από πού προέρχονται τα ψάρια που τρώτε και πως αλιεύτηκαν. Υπάρχουν εναλλακτικές να επιλέξετε;

Στο μάθημα 3 της ΠΛΑ αλιείας θα συζητήσουμε το θέμα των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων από την εμπορική αλιευτική βιομηχανία, που οδηγεί σε περιττούς θανάτους χιλιάδων φαλαινών, δελφινιών, χελωνών και καρχαριών κάθε χρόνο.

Protecting local species.
Προστατεύοντας τα είδη ψαριών.

Slide 24 - Slide

Προστατεύοντας τα είδη ψαριών
Ανακαλύψτε ποια είδη ψαριών ζουν στη θάλασσα ή τα ποτάμια της περιοχής σας. Έχουν επηρεαστεί από την αλιεία τους; Υπάρχουν μέτρα σε ισχύ για να τα προστατεύσουν στο μέλλον; Αν όχι, ανακαλύψτε τι δράση θα πρέπει να κάνετε ώστε να τα προστατέψετε.

What else do you think you can do to help?
Τι άλλο πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε;

Slide 25 - Slide

Άλλες προτάσεις
Ρωτήστε τους μαθητές αν έχουν άλλες ιδέες για το τι θα μπορούσαν να κάνουν για να σταματήσουν την υπεραλίευση.
Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με συζήτηση στην τάξη ή κάνοντας ομάδες τους μαθητές για να συζητήσουν και να μοιραστούν τις ιδέες τους, προτού τις αναφέρουν στην τάξη.Γράψτε τρία πράγματα που μάθατε.

Slide 26 - Open question

Τι μάθατε;
Ζητήστε από τους μαθητές να συμπληρώσουν τις απαντήσεις τους στην παρακάτω ερώτηση χρησιμοποιώντας το www.LessonUp.app ή συζητήστε τη στην τάξη.

“Γράψτε τρία πράγματα που μάθατε”Γράψτε κάτι που δεν καταλάβατε.

Slide 27 - Open question

Τι δεν καταλάβατε;
Ζητήστε από τους μαθητές να συμπληρώσουν τις απαντήσεις τους στην παρακάτω ερώτηση χρησιμοποιώντας το www.LessonUp.app ή συζητήστε τη στην τάξη.

“Γράψτε κάτι που δεν καταλάβατε”

Slide 28 - Slide

Στο επόμενο μάθημα για την ΠΛΑ αλιεία θα συζητήσουμε τους κανονισμούς σε ισχύ για την προστασία των ωκεανών και της θαλάσσιας ζωής και τρόπους με τους οποίους εντοπίζεται η δραστηριότητα ΠΛΑ.
www.seashepherdglobal.org

Slide 29 - Slide

This item has no instructions