ΠΛΑ Αλιεία- Μάθημα 1ο (Secondary)

ΠΑΡΑΝΟΜΗ, ΛΑΘΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΗ (ΠΛΑ) ΑΛΙΕΙΑ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο
1 / 32
next
Slide 1: Slide
ScienceEnglish+3Secondary EducationAge 11-13

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Introduction

ΠΛΑ1 Περιγραφή Η υπεραλίευση αδειάζει τους ωκεανούς, με το 90% των αλιευμάτων να έχουν ήδη υπεραλιευθεί. Η παράνομη αλιεία έχει μεγάλο αντίκτυπο. Αυτό το μάθημα εξηγεί τον όρο ΠΛΑ και τους παράγοντες που συμβάλλουν στην υπεραλίευση.

Instructions

Οδηγίες
Σε αυτό το μάθημα εξηγούμε τι είναι η ΠΛΑ αλιεία και τις επιπτώσεις που έχει η υπεραλίευση στον ωκεανό.

Χρόνος: 45 λεπτά

Επικοινωνία: education@seashepherdglobal.org
© Sea Shepherd 2021

Instructions

Worksheets

Items in this lesson

ΠΑΡΑΝΟΜΗ, ΛΑΘΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΗ (ΠΛΑ) ΑΛΙΕΙΑ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο

Slide 1 - Slide

Εισαγωγή

Αυτό το μάθημα παρέχεται από τους Sea Shepherd. Οι Sea Shepherd ιδρύθηκαν το 1977 και είναι ένας οργανισμός προστασίας της θάλασσας που έχει ως στόχο την προστασία των ωκεανών και της θαλάσσιας άγριας ζωής. Εργάζονται παγκοσμίως για πολλά θέματα που επηρεάζουν τους ωκεανούς, διεξάγοντας πολλές εκστρατείες άμεσης δράσης κάθε χρόνο. Η Παράνομη, Λαθραία και Άναρχη αλιεία (ΠΛΑ αλιεία) είναι ένας κλάδος τον οποίο οι Sea Shepherd δραστηριοποιούνται.

Γνωρίζετε ήδη...
Θα μάθετε...
Απαιτείται δράση!

Αξιολογήστε τις γνώσεις σας

Κλικάρετε στην εικόνα

Δείτε το βίντεο

Slide 2 - Slide

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα χρησιμοποιούμε αυτά τα εικονίδια για να ταυτοποιούμε τις δραστηριότητες εκμάθησης.
Introduction to IUU fishing and the impact of overfishing.
Παράνομη, Λαθραία και Άναρχη (ΠΛΑ) Αλιεία

Slide 3 - Slide

Εισαγωγή μαθήματος

Σε αυτό το μάθημα, θα εξηγήσουμε τι είναι η Παράνομη, Λαθραία και Άναρχη αλιεία και ποιες είναι οι επιπτώσεις της υπεραλίευσης στον ωκεανό.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ - ζητήστε από τους μαθητές σας να μεταβούν στο
www.LessonUp.app


Τι γνωρίζετε ήδη για
την παράνομη αλιεία;

Slide 4 - Mind map

Ερώτηση

Ζητήστε από τους/τις μαθητές/τριες να απαντήσουν στην ακόλουθη ερώτηση χρησιμοποιώντας το www.LessonUp.app ή συζητήστε την στην τάξη.

«Τι γνωρίζετε ήδη για την παράνομη αλιεία;»

Slide 5 - Video

Άδειοι ωκεανοί έως το 2050

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι έως το 2050 το οικοσύστημα των ωκεανών θα βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης, δίχως ψάρια δίχως άγρια θαλάσσια ζωή, αν δε ληφθούν επείγοντα μέτρα για ζητήματα που επηρεάζουν τους ωκεανούς και την άγρια θαλάσσια ζωή.

Δείξτε αυτό το βίντεο (2,53 λεπτά), το οποίο εξηγεί πόσο σημαντικά είναι όλα τα είδη για τον πλανήτη μας.
https://www.youtube.com/watch?v=TLcA31VRlRU

Συζητήστε και αναλύστε το βίντεο με τους μαθητές.Over 100 million tons of fish caught each year.
Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια τόνοι ψαριών αλιεύονται κάθε χρόνο.

Slide 6 - Slide

Υψηλή ζήτηση για ψάρια

Ένας από τους λόγους της υπεραλίευσής τους από τους ωκεανούς είναι η υψηλή ζήτηση. Εκτιμάται ότι περισσότεροι από 100 εκατομμύρια τόνοι ψαριών αλιεύονται κάθε χρόνο. Το ψάρι είναι το μεγαλύτερο εμπόρευμα στον κόσμο.

Γιατί πιστεύετε ότι η ζήτηση
για ψάρια είναι τόσο μεγάλη;

Slide 7 - Mind map

Ερώτηση

Ζητήστε από τους/τις μαθητές/τριες να απαντήσουν στην ακόλουθη ερώτηση χρησιμοποιώντας το www.LessonUp.app ή συζητήστε την στην τάξη.

«Γιατί πιστεύετε ότι η ζήτηση για ψάρια είναι τόσο μεγάλη;»

Δεν αποτελεί μόνο η ανθρώπινη κατανάλωση ψαριών την κύρια αιτία της υψηλής τους ζήτησης.
Εξηγήστε ότι κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα διερευνήσουμε μερικούς από αυτούς τους λόγους και θα μάθουμε γιατί.

Global population growth since 1800's.
Η παγκόσμια αύξηση του πληθυσμού από τη δεκαετία του 1800 (19ος αιώνας). 
Πληθυσμός σε δισεκατομμύρια 

Slide 8 - Slide

Αυξανόμενος πληθυσμός

Η υπεραλίευση είναι αποτέλεσμα της αυξανόμενης ζήτησης θαλασσινών, καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός μας αυξάνεται ραγδαία.

Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξήθηκε από 1 δισεκατομμύριο το 1804 σε 3,04 δισεκατομμύρια το 1960 και το 2015 σε 7,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ενώ ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία, οι πόροι μας, συμπεριλαμβανομένου του ωκεανού, μειώνονται. Υπολογίζεται ότι πάνω από 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν τα ψάρια ως την κύρια πηγή των πρωτεϊνών τους.

UN estimates 90% of fish species overfished.
Τα 2/3 υφίστανται πλήρη εκμετάλλευση
26% υπεραλιεύονται
10% βιώσιμη αλιεία
Ο Ο.Η.Ε εκτιμά ότι 90% των ειδών ψαριών υπεραλιεύονται. 

Slide 9 - Slide

90% των ειδών ψαριών υπεραλιεύονται

Αυτή η διαφάνεια δείχνει πόσο μεγάλο μέρος του ωκεανού έχει ήδη υπεραλιευθεί.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, υπολογίζεται ότι τα δύο τρίτα της παγκόσμιας αλιείας αξιοποιούνται πλήρως και το 26% υπερεκμεταλλεύεται, πράγμα που σημαίνει ότι μόνο το 10% περίπου της αλιείας του πλανήτη μας είναι υγιές.

Illegal, Unreported & Unregulated Fishing
Παράνομη, Λαθραία και Άναρχη Αλιεία

Slide 10 - Slide

Παράνομη, Λαθραία και Άναρχη αλιεία (ΠΛΑ αλιεία)

Με την αυξανόμενη ζήτηση για θαλασσινά ευνοείται το παράνομο ψάρεμα. Η παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιευτική δραστηριότητα έχει μεγάλο αντίκτυπο στο οικοσύστημα των ωκεανών.

Ας δούμε λοιπόν τι σημαίνει παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία.

Illegal Fishing
Illegal fishing means that the fishermen enter the territorial waters of a country or regulated marine zone without permission or without a license for the fish they intend to catch.

They are stealing from these waters.
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΛΙΕΙΑ
Παράνομη αλιεία σημαίνει ότι οι αλιείς εισέρχονται στα χωρικά ύδατα μιας χώρας ή σε μία ρυθμιζόμενη θαλάσσια ζώνη χωρίς εξουσιοδότηση ή χωρίς άδεια για τα ψάρια που σκοπεύουν να πιάσουν. 

Παραβιάζουν αυτά τα νερά.

Slide 11 - Slide

Παράνομη αλιεία

Παράνομη αλιεία σημαίνει ότι οι αλιείς εισέρχονται στα χωρικά ύδατα μιας χώρας ή σε μία ρυθμιζόμενη θαλάσσια ζώνη χωρίς εξουσιοδότηση ή χωρίς άδεια για τα ψάρια που σκοπεύουν να πιάσουν. Με άλλα λόγια, παραβιάζουν αυτά τα νερά.


Πώς μπορεί ένα νόμιμο αλιευτικό σκάφος (με άδεια)
να λειτουργεί παράνομα;

Slide 12 - Open question

Ερώτηση

Ζητήστε από τους/τις μαθητές/τριες να απαντήσουν στην ακόλουθη ερώτηση χρησιμοποιώντας το www.LessonUp.app ή συζητήστε την στην τάξη.

«Πώς μπορεί ένα νόμιμο αλιευτικό σκάφος (με άδεια) να λειτουργεί παράνομα;»

Απάντηση 
Ένα αδειοδοτημένο σκάφος θα μπορούσε ακόμη και να πιαστεί να αλιεύει άλλα είδη ψαριών για τα οποία δεν έχει άδεια ή να αλιεύει ποσοστά ψαριών που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο ή ακόμη και να αλιεύει σε περιοχές όπου απαγορεύεται το ψάρεμα.


Unreported Fishing
Unreported means that a fishing vessel may have a license with an allocated quota for fishing a particular species, such as tuna, but then catches more than their quota states and they fail to report it.


ΛΑΘΡΑΙΑ ΑΛΙΕΙΑ
Λαθραία αλιεία σημαίνει ότι ένα αλιευτικό σκάφος μπορεί να έχει άδεια με καθορισμένη ποσόστωση για την αλιεία συγκεκριμένου είδους, όπως ο τόνος, αλλά να αλιεύει περισσότερο από τα ποσοστά που του αναλογούν, χωρίς όμως να το δηλώνει.

Slide 13 - Slide

Λαθραία αλιεία

Λαθραία αλιεία σημαίνει ότι ένα αλιευτικό σκάφος μπορεί να έχει άδεια με καθορισμένη ποσόστωση για την αλιεία συγκεκριμένου είδους, όπως ο τόνος, αλλά να αλιεύει περισσότερο από τα ποσοστά που του αναλογούν, χωρίς όμως να το δηλώνει.

Όταν επιθεωρούνται τα σκάφη, οι πληροφορίες που καταγράφονται στα βιβλία ημερολογίου αλιείας συγκρίνονται με αυτές που ήδη υπάρχουν στα αλιευτικά αποθέματα του σκάφους για να προσδιοριστεί εάν τα αλιεύματα έχουν δηλωθεί σωστά.Unregulated Fishing
Unregulated refers to areas in the ocean where there may not be a quota or any regulations in place, either in that location or for the type of species.


ΑΝΑΡΧΗ ΑΛΙΕΙΑ
Η άναρχη αλιεία αναφέρεται σε περιοχές του ωκεανού όπου ενδέχεται να μην υπάρχει ποσόστωση ή κανονισμοί που να ισχύουν είτε για μία συγκεκριμένη τοποθεσία, είτε για τον τύπο των ειδών που πρόκειται να αλιευθούν.

Slide 14 - Slide

Άναρχη αλιεία

Η άναρχη αλιεία αναφέρεται σε περιοχές του ωκεανού όπου ενδέχεται να μην υπάρχει ποσόστωση ή κανονισμοί που να ισχύουν είτε για μία συγκεκριμένη τοποθεσία, είτε για τον τύπο των ειδών που πρόκειται να αλιευθούν.

Υπάρχουν περιοχές του ωκεανού που δεν υπόκεινται σε καμία ρύθμιση, γενικά επειδή δεν ελέγχονται από μια συγκεκριμένη χώρα ή επειδή αποτελούν μέρος οποιασδήποτε ρυθμιζόμενης ζώνης. Τα αλιευτικά σκάφη μπορούν να κατευθυνθούν προς αυτές τις περιοχές γνωρίζοντας ότι κανείς δεν είναι πιθανό να περιπολεί ή να παρακολουθεί την αλιευτική τους δραστηριότητα.

Η ρύθμιση της αλιευτικής βιομηχανίας είναι τεράστιο έργο, δεδομένου του μεγέθους των ωκεανών και της κλίμακας των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων. Ανά πάσα στιγμή υπάρχουν χιλιάδες παράνομα αλιευτικά σκάφη στη θάλασσα.

UN estimates IUU fishing is 30% of global fishing catch.
Varies by region from 15% to 40%.
Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι το 30% των παγκόσμιων αλιευμάτων προέρχεται από ΠΛΑ αλιεία. Αυτό το ποσό κυμαίνεται ανά περιοχή από 15% έως 40%.

Slide 15 - Slide

Ποσοστό παράνομης αλιείας

Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι το 30% των παγκόσμιων αλιευμάτων ενδέχεται να προέρχεται από παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία. Αυτό το ποσό κυμαίνεται ανά περιοχή από 15% έως 40%.

Γιατί πιστεύετε ότι το ποσοστό
παράνομης αλιείας ποικίλλει
μεταξύ των περιοχών;

Slide 16 - Mind map

Ερώτηση

Ζητήστε από τους/τις μαθητές/τριες να απαντήσουν μέσω του www.LessonUp.app ή συζητήστε την στην τάξη.

«Γιατί πιστεύετε ότι το ποσοστό παράνομης αλιείας ποικίλλει μεταξύ των περιοχών;»


Προτεινόμενες απαντήσεις:
➢    Επειδή δεν είναι σε θέση όλες οι χώρες να «περιπολούν» στα ύδατα τους για να αποτρέψουν την παράνομη αλιεία.
➢    Επειδή εξαρτάται από τα είδη ψαριών που υπάρχουν στα ύδατα τους και γίνονται «στόχος» ανά συγκεκριμένη περίοδο.
➢    Επειδή ισχύουν διαφορετικοί κανονισμοί για την προστασία της περιοχής, όπως τα θαλάσσια πάρκα. 
➢    Επειδή η περιοχή μπορεί να έχει ήδη υπεραλιευθεί.

High value species are targeted.
Tuna & Sharks
Στοχοποιούνται είδη ψαριών υψηλής ποιότητας.
Τόνος και Καρχαρίες.

Slide 17 - Slide

Ποια είδη γίνονται στόχος;

Οι εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες στοχεύουν σε είδη ψαριών υψηλής ποιότητας, όπως είναι ο τόνος και οι καρχαρίες.

Over 100 million sharks a year killed
for shark fins & shark liver oil.
Πάνω από 100 εκατομμύρια καρχαρίες σκοτώνονται κάθε χρόνο για τα πτερύγια και το λάδι που παράγεται από το συκώτι τους. 

Slide 18 - Slide

Καρχαρίες

Ένα είδος που απειλείται από την υπεραλίευση μέσω της παράνομης αλιείας, είναι οι καρχαρίες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι καρχαρίες, στην πλειονότητά τους, βρίσκονται στο «στόχαστρο» των αλιευτών, με πάνω από 100 εκατομμύρια να σκοτώνονται κάθε χρόνο. Το λάδι καρχαρία και το συκώτι του αποτελούν τις κύριες αιτίες του λαθρεμπορίου. Τα πτερύγια καρχαρία χρησιμοποιούνται για την παρασκευή σούπας ή φυτικών φαρμάκων. Το λάδι από συκώτι καρχαρία χρησιμοποιείται σε πολλά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων και των συμπληρωμάτων διατροφής.

400 sharks species.
Only 47 have healthy populations.
400 είδη καρχαριών. Μόνο 47 είδη δεν είναι απειλούμενα προς εξαφάνιση.

Slide 19 - Slide

Καρχαρίες υπό εξαφάνιση

Υπάρχουν περίπου 400 γνωστά είδη καρχαριών. 143 είδη καρχαριών αναφέρονται σήμερα ως απειλούμενα, για 210 είδη δεν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα δεδομένα για τον προσδιορισμό της κατάστασής τους, ενώ πολλά ακόμα έχουν εξαλειφθεί. Αυτό αφήνει μόνο 47 είδη μη απειλούμενων καρχαριών.

Slide 20 - Video

Sea Shepherd

Δείξτε το βίντεο (4,30 λεπτά) από την επιχείρηση Sola Stella των Sea Shepherd - αυτή η περίληψη της επιχείρησης παρουσιάζει το ζήτημα της Παράνομης, Λαθραίας και Άναρχης αλιείας στη Λιβερία, ενώ ακόμη παρουσιάζονται και οι λαθροκυνηγοί καρχαρία. Το βίντεο αυτό εισάγει επίσης ορισμένες έννοιες για τα επόμενα μαθήματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργούν τα παράνομα σκάφη. 
https://www.youtube.com/watch?v=2TFsjz8ilPg&list=PLx1pnhQVtbbCvG-aU-car7H5sOSeMuTeP&index=7

Not all fish is for human consumption.
Δεν προορίζονται όλα τα είδη ψαριών που αλιεύονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 

Slide 21 - Slide

Αιτίες υπεραλίευσης

Εκτός από τον αυξανόμενο πληθυσμό μας, τι άλλο οδηγεί στη ζήτηση περισσότερων αλιευμάτων;

Δεν προορίζονται όλα τα ψάρια που αλιεύονται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο, ένα μέρος τους χρησιμοποιείται για τη διατροφή άλλων ζώων, όπως είναι τα κατοικίδια ζώα, οι γάτες, τα εκτρεφόμενα ζώα, όπως χοίροι ή για θαλάσσια άγρια ζώα, όπως οι γαρίδες, ο σολομός και ο τόνος.

Σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, περίπου το 40% των αλιευμάτων που εισέρχονται στις ΗΠΑ χρησιμοποιείται ως τροφή για εκτρεφόμενα ζώα.

2,48 εκατομμύρια τόνοι ψαριών χρησιμοποιούνται από την παγκόσμια βιομηχανία τροφίμων γατών κάθε χρόνο. Οι κατοικίδιες γάτες τρώνε τα περισσότερα ψάρια, μετά τις φώκιες, ενώ προτιμούν ιδιαίτερα τον τόνο.

Since 1950's fishing fleet has doubled,
but the catch has reduced.
Από τη δεκαετία του 1950 οι αλιευτικοί στόλοι διπλασιάστηκαν, ενώ οι ψαριές μειώθηκαν.

Slide 22 - Slide

Κλίμακα βιομηχανικής αλιείας

Η αυξανόμενη ζήτηση για ψάρια και η επιθυμία να γίνουν πιο οικονομικά, φθηνότερα δηλαδή για τους καταναλωτές, οδήγησε στην ανάπτυξη των βιομηχανικών αλιευτικών σκαφών μεγάλης κλίμακας κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1900. Τα σκάφη και τα δίχτυα αναπτύχθηκαν για να αυξήσουν σημαντικά το μέγεθος των αλιευμάτων τους. Ο αριθμός των αλιευτικών στόλων έχει επίσης αυξηθεί πολύ από τη δεκαετία του 1950.

Με τη μείωση λοιπόν του αριθμού των ψαριών, μειώνονται και τα αλιεύματα. Από τη δεκαετία του 1950, οι αλιευτικοί στόλοι έχουν διπλασιαστεί σε μέγεθος, ωστόσο τα αλιεύματα έχουν μειωθεί.

How do you think you can help?
Τι νομίζετε ότι θα μπορούσατε να κάνετε για να βοηθήσετε;

Slide 23 - Slide

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε στην προστασία του ωκεανού και της θαλάσσιας άγριας ζωής;

Εξαιτίας της αυξημένης υπεραλίευσης και της παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας, είναι σημαντικό να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων. 

«Τι νομίζετε ότι θα μπορούσατε να κάνετε για να βοηθήσετε;»

Ρωτήστε από τους/τις μαθητές/τριες τις ιδέες τους για το τι μπορούν να κάνουν.

Απάντηση:
Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να καταφέρουμε να μειώσουμε τη ζήτηση θαλασσινών. Ο αυξανόμενός μας πληθυσμός σε συνδυασμό με τη αυξανόμενη ζήτηση για θαλασσινά είναι αυτό που οδηγεί την εμπορική αλιευτική βιομηχανία σε παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιευτική δραστηριότητα.

Reduce demand for shark products.
Μείωση της ζήτησης για προϊόντα καρχαρία. 

Slide 24 - Slide

Μείωση της ζήτησης

Ένας άλλος τρόπος που βοηθά στην προστασία των καρχαριών είναι να σταματήσει η πώληση προϊόντων τους, όπως η σούπα πτερυγίων καρχαρία ή το λάδι συκωτιού καρχαρία, ώστε να επιτευχθεί η προστασία εκατομμυρίων καρχαριών κάθε χρόνο.

Ζητήστε από τους/τις μαθητές/τριες ιδέες για το πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί
αυτό.

Know what are you eating or feeding pets?
Help reduce demand.
Γνωρίζετε τι τρώτε εσείς και τα κατοικίδιά σας; 
Βοηθήστε να μειωθεί η ζήτηση. 

Slide 25 - Slide

Μείωση της ζήτησης

Μάθετε τι τρώτε, αλλά και τι ταΐζετε τα κατοικίδια σας. Συμπεριλαμβάνετε αυτό που τρώτε στα είδη που απειλούνται. Μάθετε από πού προέρχεται το ψάρι που τρώτε, αλλά και πώς αλιεύεται.

Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούσατε να επιλέξετε;

Στο μάθημα 3 της Παράνομης, Λαθραίας και Άναρχης αλιείας, θα συζητήσουμε το ζήτημα των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων από την εμπορική αλιευτική βιομηχανία, το οποίο οδηγεί σε θανάτους χιλιάδων φαλαινών, δελφινιών, χελωνών και καρχαριών κάθε χρόνο.

Protecting local species.
Προστασία ντόπιων ειδών ψαριών.

Slide 26 - Slide

Προστασία ντόπιων ψαριών

Μάθετε ποια ψάρια βρίσκονται στους ωκεανούς ή στα ποτάμια της περιοχής σας. Έχουν επηρεαστεί από την αλιεία, υπάρχουν μέτρα για την προστασία τους στο μέλλον; Εάν όχι, μάθετε ποια μέτρα μπορείτε να λάβετε για να τα προστατέψετε.Reduce the demand for products
impacting marine life.
Μείωση της ζήτησης για προϊόντα που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή. 

Slide 27 - Slide

Επιβλαβή προϊόντα

Αυτό που χρησιμοποιείτε θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη θαλάσσια άγρια φύση. Έχετε εξετάσει τις επιπτώσεις προϊόντων, όπως το έλαιο κριλ (θαλάσσιο είδος μαλακόστρακου), το ιχθυέλαιο, τον χόνδρο καρχαρία, τις τροφές για γάτες και σκύλους;

Έχουμε ήδη συζητήσει για τα προϊόντα καρχαρία, αλλά τι γίνεται με το έλαιο κριλ και το ιχθυέλαιο; Τι αντίκτυπο θα είχε η υπεραλίευση για την παραγωγή έλαιο κριλ σε άλλα θαλάσσια άγρια ζώα, όπως οι φάλαινες;

Ρωτήστε τους/τις μαθητές/τριες πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη μείωση της ζήτησης για αυτά τα προϊόντα και να εκπαιδεύσουν το κοινό σχετικά με τις επιπτώσεις τους σε άλλα θαλάσσια άγρια ζώα.

What else do you think you can do to help?
Τι άλλο πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να κάνετε για να βοηθήσετε; 

Slide 28 - Slide

Άλλες προτάσεις

Ρωτήστε τους/τις μαθητές/τριες εάν έχουν άλλες ιδέες για το τι θα μπορούσαν να κάνουν για να σταματήσουν την υπεραλίευση.Γράψτε τρία πράγματα που μάθατε.

Slide 29 - Open question

Τι μάθατε;

Ζητήστε από τους/τις μαθητές/τριες να απαντήσουν στην ακόλουθη ερώτηση χρησιμοποιώντας το www.LessonUp.app ή συζητήστε τη στην τάξη.

«Γράψτε τρία πράγματα που μάθατε.»Γράψτε ένα πράγμα που δεν καταλάβατε.

Slide 30 - Open question

Τι δεν καταλάβατε;

Ζητήστε από τους/τις μαθητές/τριες να απαντήσουν στην ακόλουθη ερώτηση χρησιμοποιώντας το www.LessonUp.app ή συζητήστε τη στην τάξη.

«Γράψτε ένα πράγμα που δεν καταλάβατε.»

Slide 31 - Slide

Επόμενο μάθημα

Στο επόμενο μάθημα, που έχει ως θέμα την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία, θα συζητήσουμε τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία της θαλάσσιας άγριας ζωής, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους εντοπίζεται η παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιευτική δραστηριότητα.

www.seashepherdglobal.org

Slide 32 - Slide

This item has no instructions