Kwaliteitszorg les 2

Kwaliteitszorg, wet en regelgeving 

Marijn Snater
1 / 16
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Kwaliteitszorg, wet en regelgeving 

Marijn Snater

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Programma 
- herhaling vorige les 
- Wkkgz 
-Wbp 
-Wmcz  
-Bopz

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Herhaling vorige les 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wie is er verplicht zich te registreren met oog op de Wet BIG?
A
Iedereen een opleiding volgt binnen het PGL-traject
B
Alleen niveau 3 - verzorgende
C
Alleen niveau 4
D
Niemand die een opleiding volgt binnen het PGL-traject

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

De WGBO wet stelt richtlijnen voor
A
De rechten en plichten van de cliënt
B
De rechten en plichten van de zorgverlener
C
De rechten en plichten van de vertegenwoordigers
D
De rechten en plichten van mensen die niet onder de Wet BIG vallen

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

WKKGZ
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

betere en snelle aanpak van klachten
veilig kunnen melden van incidenten door hulpverleners
sterkere positie van cliënt
uitbreiding meldplicht zorgaanbieders

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wbp
Wet bescherming persoonsgegevens

Hoe en waarom worden de gegevens van cliënten gebruikt?

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert dit.

Wanneer mag je de gegevens dan vrijgeven?
- Medische spoed zaak

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Een organisatie mag van cliënten ...
A
Alles van de cliënt vragen
B
hetgeen vragen wat te maken heeft met de nodige zorg.
C
alleen hetgeen dat wettelijk is verplicht
D
Alleen hetgeen de cliënt wil vrijgeven

Slide 8 - Quiz

Mogen wel voor meerdere doelen uitvragen, maar dan moet het wel goedgekeurd zijn door De Autoriteit Persoonsgegevens.
De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)  vluchtelingen of asielzoekende cliënten

Kan een cliënt geheimhouding aanvragen?
A
Ja, dit kan je aangeven bij de politie
B
Nee, dat kan nooit
C
Ja, dit kan je aanvragen bij de Gemeente
D
Ja, dit moet je aanvragen bij speciale instanties

Slide 9 - Quiz

- Basisregistratie Personen (BRP).
Wanneer is dat handig?
Als niet-overheidsinstanties niet alle gegevens van jou mogen bekijken. Bv: Blijf van mijn Lijf – huis.
Je reden hoef je niet te vertellen tijdens het aanvragen 
WMCZ
Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling

De wet beschrijft een aantal adviesbevoegdheden voor cliëntenraden.

In de cliëntenraad zitten cliënten, maar ook familieleden van cliënten.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

De cliëntenraad heeft recht op
A
Overleg en adviezen geven
B
Informatie
C
beïnvloeden van bestuur
D
enquête

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Bopz
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

mensen met een verstandelijke beperking

 psychogeriatrie

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Met dwangbehandeling bedoelen we hetzelfde als een gedwongen opname
A
Ja
B
Nee
C
Weet ik niet

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Wie moet er toestemming geven voor een gedwongen opname?
A
cliënt
B
vertegenwoordigers
C
een instelling
D
burgemeester of rechter

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

De vertegenwoordigers kunnen een klacht indienen tegen een dwangopname
A
Ja, bij de instelling zelf. Je kan niet naar het tuchtcollege
B
Ja, bij het tuchtcollege nadat de instelling is ingelicht
C
Nee
D
Weet ik niet

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Einde van de les 
thuisopdracht: 
Werk de wetten die we vandaag behandeld hebben, uit in je folder of boekwerk. 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions