H13.2: De Nieren

Goedemorgen!
This is the place to   Bio
1 / 17
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Goedemorgen!
This is the place to   Bio

Slide 1 - Slide

H13: Omzetting, opslag en uitscheiding
Paragraaf 2: De nieren

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
 1. Je kunt in een afbeelding de delen van de nieren en de urinewegen benoemen.
 2. Je kunt uitleggen op welke manier de werking van de nieren noodzakelijk is voor de regeling van de osmotische waarde van het bloed.
 3. Je kunt aan de hang van een afbeelding uitleggen hoe bloeddruk, ultrafiltratie en terugresorptie leiden tot urineproductie.
 4. Je kunt beschrijven hoe de aan- of afwezigheid van ADH in het bloed de urineproductie reguleert.

Slide 3 - Slide

Uitscheidingsstelsel
De afvalstoffen worden via de aorta naar de nierslagader vervoert.
de nieren zuiveren dit en vervoeren dit via de nierader naar de onderste holle ader

Slide 4 - Slide

Werking van de nieren
Afvalstoffen uit het bloed zuiveren (zoals zouten)

Niermerg en nierschors maken hier urine van
Urine wordt verzameld in de nierbekkens

Slide 5 - Slide

Doorbloeding nieren

Per minuut stroomt er ruim 1 liter bloed door de nieren.

Hart -> aorta -> nierslagader -> kleinere nierslagadertjes -> Glomerulus -> haarvaten rond nierbuisjes  -> kleinere nieradertjes   ->  nierader  ->

--> onderste holle --> Hart
Slide 6 - Slide

nierschors (verwijderen afvalstoffen)
niermerg ( verwijderen afvalstoffen)
nierbekken( urine wordt verzameld)
nierslagader ( vol afvalstoffen!)
nierader (gezuiverd bloed)
urineleider (urine afvoeren)

Slide 7 - Slide

Nieren
 • In nierschors en niermerg liggen nefronen
 • Nefronen bestaan uit nierbuisjes
 • Nierbuisjes monden uit in verzamelbuisjes en die weer in nierbekken
 • Nierbuisje start met nierkapseltje (kapsel van Bowman), heeft twee gekronkelde delen en een lus (lis van Henle)
 • Haarvaten uit nierslagader: glomerulus
 • Diameter afvoerende arteriolen klein, zorgt voor hoge bloeddruk glomerulus
 • Veroorzaakt ultrafiltratie naar nierkapsel

Slide 8 - Slide

1e kronkelige nierbuisje 
2e kronkelige nierbuisje
Lis van Henle         (BINAS)
Intensief contact tussen nierbuisjes en bloedvaten

=> er kunnen stoffen uit de voorurine worden teruggehaald  (= terugresorptie) en extra worden toegevoegd (= excretie)

Slide 9 - Slide

Voorurine wordt geproduceerd door ultrafiltratie van bloed (hoge druk) in de glomerulus en komt binnen het kapsel van Bowman.
BINAS 85A

Slide 10 - Slide

Nierslagader


 • Veel glucose
 • Veel zuurstof
 • Weinig koolstofdioxide
 • Veel ureum

Nierader


 • Weinig glucose
 • Weinig zuurstof
 • Veel koolstofdioxide
 • Weinig ureum


Slide 11 - Slide

Waterhuishouding & hormonen
 • ADH: Antidiuretisch hormoon -> Anti-plashormoon
 • Te hoge osmotische waarde bloed gemeten in hypothalamus -> ADH -> wand verzamelbuisje meer permeabel voor water -> water vanuit voorurine naar niermerg/bloed -> minder urineproductie -> osmotische waarde daalt
 • Alleen bij een te hoge osmotische waarde

Slide 12 - Slide

Overige uitscheidingsorganen

Nieren: uitscheiding van urine met water, ureum en zouten

Lever: uitscheiding van gal met kleurstoffen

Longen: uitscheiding  van koolstofdioxide

Huid: uitscheiding van water en zouten

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Leerdoelen
 1. Je kunt in een afbeelding de delen van de nieren en de urinewegen benoemen.
 2. Je kunt uitleggen op welke manier de werking van de nieren noodzakelijk is voor de regeling van de osmotische waarde van het bloed.
 3. Je kunt aan de hang van een afbeelding uitleggen hoe bloeddruk, ultrafiltratie en terugresorptie leiden tot urineproductie.
 4. Je kunt beschrijven hoe de aan- of afwezigheid van ADH in het bloed de urineproductie reguleert.

Slide 15 - Slide

Heb je de leerdoelen onder de knie?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 16 - Poll

Waren er lastige onderdelen?
Of heb je nog vragen over bepaalde onderdelen?

Slide 17 - Open question