Begeleiden, semester 3, les 7, tweedejaar, werken aan toetsopdracht

Begeleiden Les 7; toetsopdracht
1 / 15
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Begeleiden Les 7; toetsopdracht

Slide 1 - Slide

AWR

Slide 2 - Slide

Wat gaan we doen?
- AWR
- Terugblik
- Theorie
- Uitleg eindopdracht
- Aan het werk.

Slide 3 - Slide

Bij een wielstructuur communiceren groepsleden niet goed genoeg met elkaar
A
Waar
B
Niet waar

Slide 4 - Quiz

Hoe kan je betrokkenheid stimuleren?

Slide 5 - Open question

Individuele aandacht geven
Als beroepskracht MZ mag je nooit alleen maar aandacht hebben voor de groep als geheel. Elke groep bestaat namelijk uit individuen die uniek zijn. En ieder individu heeft behoefte aan individuele aandacht. Zonder individuele aandacht is het niet mogelijk je in een groep prettig te voelen.
Individuele aandacht zorgt voor een gevoel van tevredenheid en acceptatie. Denk hierbij aan het geven van een complimentje aan een cliënt. Of denk aan het tonen van belangstelling, het luisteren naar een cliënt, enzovoort.Slide 6 - Slide

Ga uit van de individuele behoefte van de cliënt
Sommige mensen zeggen – of denken – dat je als beroepskracht MZ alle cliënten evenveel aandacht moet geven. Dat is een veelvoorkomende misvatting. Ook bij het werken met een groep moet je uitgaan van de behoefte van de individuele cliënt. Cliënten verschillen in de mate waarin ze behoefte hebben aan aandacht. De een kan zichzelf goed vermaken, een ander kan dat niet. De een wil elk uur wel een praatje maken, een ander wil dat niet.
Cliënten verschillen ook in de manier waarop ze het liefste aandacht krijgen. De ene staat graag in het middelpunt van de belangstelling, terwijl een ander liever ‘onzichtbaar’ opgaat in de groep.

Slide 7 - Slide

Wat is conformisme?

Slide 8 - Mind map

Omgaan met conformisme
Iedere groep oefent een zekere druk uit op de leden om zich te conformeren. Voor het eigene van de groep is het belangrijk dat de leden zich houden aan de normen en regels van de groep. Dit beperkt uiteraard de individuele vrijheid van leden.
Dit verschijnsel komt voor in allerlei groepen: in het gezin, op het werk, in een sportteam, enzovoort. Groepsleden houden zich aan de regels van de groep, ook al staan die regels niet op papier.

Slide 9 - Slide

Wanneer iedereen zich aanpast, heb je geen problemen, zou je denken. Toch is dit niet zo. Wat doe je bijvoorbeeld als een groep iets wil doen, wat jij niet ziet zitten? Zeg je er niks van en verlaat je de groep? Of pas je je aan en doe je gewoon mee met de anderen? Of ga je er tegenin en zeg je er wél wat van?

Slide 10 - Slide

Eindopdracht
Maak groepjes
Kies uit opdracht 1 of 2
Volgende week presenteren

Slide 11 - Slide

Eindopdracht 1
Jullie gaan je verder verdiepen in het onderwerp groepen. Daarbij maken jullie gebruik van de ervaring met de eigen studiegroep.

Maak een presentatie van jullie groep in powerpoint. Beantwoord in jullie presentatie de volgende vragen.

(Zie word document en teams)

Slide 12 - Slide

Eindopdracht 2
Maak samen met medestudenten een filmpje waarin je laat zien hoe je de spanning kunt breken in een situatie met cliënten.

Slide 13 - Slide

Volgende week
Opdracht afmaken en presentaties

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide