3TL 4.5 Reageren door impulsen, les 2

Goed en gelukkig 2023
1 / 17
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Goed en gelukkig 2023

Slide 1 - Slide

Waarnemen en reageren
4.1 Waarnemen 
4.2 Zien en horen 
4.3 Proeven, ruiken, voelen
4.4 Zenuwstelsel
4.5 Reageren door impulsen, les 2
4.6 Reageren door hormonen

Slide 2 - Slide

Eerst even een herhaling van voor de vakantie

Slide 3 - Slide

Bewuste beweging (via de hersenen)

Slide 4 - Slide


Dit is een ...
A
Bewegingszenuwcel
B
Gevoelszenuwcel
C
Schakelcel
D
Zenuw

Slide 5 - Quiz

In de afbeelding zijn drie typen zenuwcellen schematisch getekend.

Wat is type 3 voor zenuwcel?
A
Bewegingszenuwcel
B
Gevoelszenuwcel
C
Schakelzenuwcel
D
Hersenzenuwcel

Slide 6 - Quiz


Dit is een ...
A
Bewegingszenuwcel
B
Gevoelszenuwcel
C
Schakelcel
D
Zenuw

Slide 7 - Quiz

1
2
3
4
5
6
7
8
Zintuig -> impuls
Koud water prikkel
Bewustwording
Bewegingszenuw
Gevoelszenuw
Schakelzenuwcellen
Impuls
Impuls naar hersenen

Slide 8 - Drag question

Leerdoelen
  • Je kunt de weg beschrijven van impulsen door je zenuwstelsel tijdens een bewuste beweging.
  • Je kunt de weg beschrijven van impulsen door je zenuwstelsel tijdens een onbewuste beweging (reflex).
  • Je kunt uitleggen waarvoor reflexen dienen en enkele voorbeelden van reflexen noemen.

Slide 9 - Slide

Reflex (onbewuste beweging)
Bewegen zonder dat je je hersenen gebruikt

Slide 10 - Slide

Prikkel
Zintuig
Gevoelszenuwcel
Bewegings-zenuwcel
Schakelcellen
Schakelcellen
Schakelcellen
Reactie
Bewuste reactie
De weg van een bewuste reactie en een reflex
Reflex

Slide 11 - Slide

Soorten reflexen

Slide 12 - Slide

Waarom gaat een reflex zo snel?
A
Het impuls hoeft niet naar de hersenen
B
Een reflex krijgt voorrang in de hersenen
C
Een reflex zie je aankomen en daardoor ben je er al klaar voor
D
De afstand is vaak lekker kort

Slide 13 - Quiz

Wanneer word je je bewust van een reflex?
A
Voor je reactie
B
Na je reactie

Slide 14 - Quiz

Slide 15 - Slide

De volgende les
Reageren door hormonen

Huiswerk:
Lezen blz 66 t/m 74
Maken opdracht 1 t/m 16


Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video