Palliatieve zorg

De dood, palliatieve fase en terminale fase 
1 / 28
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

De dood, palliatieve fase en terminale fase 

Slide 1 - Slide

Palliatieve zorg

Slide 2 - Slide

Doel
Na deze les ...
- weet je wat het verschil is tussen palliatieve- en terminale zorg?
- kan je benoemen wat het doel is van palliatieve zorg.
-ken je de verzorgende taken binnen palliatieve zorg en het stervensproces.
 

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Wat weet je van palliatieve zorg?

Slide 5 - Mind map

Wat is het verschil tussen palliatieve en terminale fase? Zoek op (5 min)

Slide 6 - Open question

Palliatieve zorg
 • Doel: goede kwaliteit van leven, als genezen
  niet meer mogelijk is
 • Leven volgens eigen wensen en keuzes
 • Voorkomen/verlichten van klachten/ ongemakken (comfortbeleid)
 • ‘Leven toevoegen aan de dagen, in plaats van dagen toevoegen aan het leven’

Slide 7 - Slide

3 kenmerken palliatieve zorg
 1. Acceptatie van de dood en het aanstaande sterven
 2. Totale medische, mentale, sociale en spirituele zorg
 3. De patient samen met zijn naasten vormt een eenheid

Slide 8 - Slide

Wat is jouw taak, als verpleegkundige, binnen palliatieve zorg?

Slide 9 - Mind map

Terminale zorg
 • Levensverwachting minder dan drie maanden
 • Nadruk op de laatste levensfase
 • Zorgen dat iemand goed kan sterven

Slide 10 - Slide

Terminale fases
 • Pre-terminale: 3-6 mnd > stabiliteit
 • Terminale: enkele weken tot 2 à 3 mnd > achteruitgang
 • Stervensfase: enkele uren tot dagen > snelle achteruitgang 

Slide 11 - Slide

Wat is een doel van palliatieve zorg?
A
Zo lang mogelijk blijven leven
B
Zo lang mogelijk gezond blijven
C
Kwaliteit van leven
D
Kwaliteit van sterven

Slide 12 - Quiz

Palliatieve zorg begint als het moment van sterven dichterbij komt
A
Waar
B
Niet waar

Slide 13 - Quiz

Wat is een doel van terminale zorg?
A
Zo lang mogelijk blijven leven
B
Zo lang mogelijk gezond blijven
C
Kwaliteit van leven
D
Kwaliteit van sterven

Slide 14 - Quiz

Op welke plaatsen wordt palliatieve zorg verleend?

Slide 15 - Mind map

Opdracht (15 min)
Maak een overzicht van veelvoorkomende symptomen en complicaties in de stervensfase (zie theorie). Welke interventies zijn hierin mogelijk?

Slide 16 - Slide

Lichamelijke veranderingen
 • Slap worden gezichtsspieren
 • 'Gebroken' ogen
 • Verminderde zintuigelijke functies
 • Verslapping spieren
 • Vermindering hartfunctie
 • Stoornissen spijsvertering
 • Incontinentie
 • Decubitus
 • Pijn
 • Ademhalingsstoornissen 

Slide 17 - Slide

Veranderingen in stervende fase
 • Reflexen zijn er nauwelijks
 • Moeilijke ademhaling/Cheyne stokes 
 • Klamme koude huid
 • Vlekken op de huid
 • Hartslag wordt weker
 • Starende blik
 • Bewustzijnsverlies
 • Ernstige hikaanvallen
 • Hoesten zonder slijm te kunnen opgeven
 • Grauwe gelaatskleur
 • Onrust, soms sterke verwardheid

Slide 18 - Slide

De dood is ingetreden:
 • Hart staat stil
 • Ademhaling is gestopt
 • Gevoelloosheid
 • Totale spierverslapping
 • Lijkvlekken
 • Lichaamswarmte verdwijnt geleidelijk
 • Lijkstijfheid

Slide 19 - Slide

Zorg na het overlijden
 • Vaststellen doodsoorzaak en tijdstip
 • Zorg voor jezelf
 • Zorg voor familie leden
 • Zorg voor medebewoners
 • Zorg voor collega's 
 • Laatste verzorging
 • Religieuze groepen
 • Andere culturen

Slide 20 - Slide

Euthanasie

Slide 21 - Slide

Wat weet je van
euthanasie?

Slide 22 - Mind map

Palliatieve sedatie
Euthanasie
Lijden verlichten
Lijden stoppen
Niet-levensverkortend
Levensverkortend
Bewustzijn verlagen
Doden
Terminale fase
Niet-terminale fase
Door arts en verpleging
Alleen door arts

Slide 23 - Slide

Grieks voor:
eu = goede   
thanatos = dood  
 
Samen:  
 goede dood 

Slide 24 - Slide

Wat is euthanasie?

Euthanasie is een actieve levensbeëindiging op verzoek van de zorgvrager zelf.  
In de meeste landen is euthanasie bij wet verboden en wordt het vervolgd als een misdrijf. In enkele landen, waaronder Nederland en België, is euthanasie gelegaliseerd.  

Slide 25 - Slide

Euthanasiewet
Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding trad in werking op 1 april 2002.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn strafbaar tenzij
 • Aan 6 zorgvuldigheidscriteria wordt voldaan
 • Uitgevoerd door arts
 • Gemeld aan de gemeentelijk lijkschouwer

Slide 26 - Slide

Zijn er speciale regels voor euthanasie bij dementie? Zo ja, welke?

Slide 27 - Open question

Wat heb jij geleerd deze les?
Niks
Opheldering
Nieuw
Alles was nieuw

Slide 28 - Poll