Palliatieve ziorg

Palliatieve zorg 
1 / 27
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Palliatieve zorg 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen 
Na deze les ... 
  • ... weet je wat palliatieve zorg  en palliatieve terminale zorg is
  • ... kun je benoemen wat het doel is van palliatieve zorg
  • ... ken je de verzorgende taken binnen palliatieve zorg 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

timer
1:00
Wat weet je al over palliatieve zorg

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Slide 4 - Video

This item has no instructions

Wat is het doel van palliatieve zorg?

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

Doel palliatieve zorg 
Een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te realiseren, 
door te voorkomen en verlichten van lijden. 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Palliatieve zorg is gericht op?
A
zo lang mogelijk blijven leven
B
kwaliteit van sterven
C
kwaliteit van leven
D
voorbereiden op een operatie

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Welke kwaliteiten heb je nodig als verzorgende in de palliatieve zorg?

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Wat kunnen verzorgende taken bij palliatieve zorg zijn?

Slide 9 - Mind map

This item has no instructions

Verzorgende taken 
  • Signalerende taken 
  • Uitvoerende taken 
  • Coördinerende taken 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

4 fasen in de palliatieve zorg
1.ziektegericht:
 de ziekte wordt behandeld zonder dat genezing mogelijk is
2;. symptoomgerichte palliatie
de focus licht op het verlichten en onder controle houden van de symptomen. de ziekte schrijdt voort, de cliënt al verzwakken en minder mobiel worden . de symptomen verergeren en in deze fase worden beslissingen genomen rondom het levenseinde.
3. palliatie in de stervensfase: hier verschuift de aandacht van kwaliteit van leven naar kwaliteit van sterven
4. de nazorg. dit wordt ook gezien als onderdeel van de palliatieve zorg. soms hebben naasten behoefte aan ondersteuning tijdens de rouwarbeid

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

4 dimensies palliatieve zorg
Jij gaat zorg en begeleiding bieden op alle vlakken

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Palliatieve zorg begint als het moment van sterven dichterbij komt?
A
Juist
B
Onjuist

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Palliatieve zorg heeft ook betrekking op de naasten van de zorgvrager
A
Juist
B
Onjuist

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Kwaliteit van leven is ook afhankelijk van de normen en waarden van de zorgvrager
A
Juist
B
Onjuist

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Palliatieve zorg is gericht op het vergroten van de autonomie van de zorgvrager
A
Juist
B
Onjuist

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Als verzorgende in de terminale zorg hoor je op de hoogte te zijn van gewoontes rond sterven in de meest voorkomende religies
A
Juist
B
Onjuist

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

terminale zorg is gericht op
A
zo lang mogelijk blijven leven
B
kwaliteit van sterven
C
kwaliteit van leven
D
stervensbegeleiding

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Wat is het verschil tussen terminale zorg en palliatieve zorg?

Slide 20 - Open question

This item has no instructions

Het verschil:
Terminale zorg is gericht op de kwaliteit van sterven.
Palliatieve zorg is gericht op de kwaliteit van leven.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

waar staat palliatieve sedatie voor?
A
verhogen van bewustzijn zodat de zorgvrager zo min mogelijk lijdt
B
om kwaliteit van sterven te verbeteren
C
om kwaliteit van leven te verbeteren
D
verlagen van het bewustzijn zodat de zorgvrager zo min mogelijk lijdt

Slide 22 - Quiz

in de volgende dia krijg je uitleg van een arts over palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Euthanasie
Lijden verlichten
Lijden stoppen
Niet-levensverkortend
Levensverkortend
Bewustzijn verlagen
Doden
Terminale fase
Niet-terminale fase
Door arts en verpleging
Alleen door arts

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Wetten mbt sterven 
In de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding wordt euthanasie als volgt omschreven: ‘Het op verzoek van een zorgvrager toepassen van levensbeëindiging door een arts.’ Ook hulp bij zelfdoding door een arts valt voor de wet onder euthanasie. De patiënt neemt dan zelf dodelijke medicijnen in. sinds 2002 van toepassing 
De Wet op de lijkbezorging beschrijft wat er moet gebeuren met een persoon nadat deze dood is geboren of is overleden.
De regels over orgaandonatie staan in de Wet op de orgaandonatie (WOD). Bij orgaandonatie staat iemand na zijn overlijden organen of weefsels af voor transplantatie. 
Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Euthanasiewet
Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding trad in werking op 1 april 2002.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn strafbaar tenzij
  • Aan 6 zorgvuldigheidscriteria wordt voldaan
  • Uitgevoerd door arts
  • Gemeld aan de gemeentelijk lijkschouwer
  • Euthanasie is een handeling die is voorbehouden aan artsen. Als verzorgende heb je geen bevoegdheid om euthanasie te verlenen en ben je strafbaar als je dat wel doet.

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

wat doe je als verzorgende als iemand overlijdt.
- ogen dicht,
 mond dicht
- arts
- familie bellen
- dossier sluiten
- melding maken (receptie & medebewoners)
- afspraken met familie (afleggen & opbaren)
- mortuarium of uitvaartbedrijf
- nieuwe bewoner regelen

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Slide

This item has no instructions