mens en activiteit blok 7

1 / 21
next
Slide 1: Video
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Video

Waar denk jij aan bij het woord handicap?

Slide 2 - Mind map

Planning van vandaag

Theorie verstandelijke gehandicaptenzorg

  • Soorten handicaps
  • beroepen in de gehandciaptezorg
  • dagbesteding


Slide 3 - Slide

Soorten handicaps
  • Lichamelijke beperking
  • Verstandelijke bewerking
  • sociale beperking

Slide 4 - Slide

Lichamelijke beperking

Motorisch

zintuigelijke

iets aan de organen hebben

Slide 5 - Slide

Verstandelijke beperking

Licht = ongeveer 12 jaar

matig = ongeveer 7 jaar

Ernistig  = ongeveer 3 jaar

Slide 6 - Slide

Sociale beperking

Autisme

Autisme verwante stoornis.

Slide 7 - Slide

Iemand die verlamd is heeft de volgende handicap
A
motorisch
B
ernstige handicap
C
zintuigelijk
D
Autisme

Slide 8 - Quiz

Iemand met een niveau van een 12 jarige is
A
Ernstig gehandicapt
B
Matig gehandicapt
C
Licht gehandicapt
D
Motorisch gehandicapt

Slide 9 - Quiz

over wat voor soort handicap gaat het? "Iemand kan moeilijk contact maken met andere"
A
Zintuigelijk
B
Autisme
C
Verstandelijke beperking
D
functionele bewerking

Slide 10 - Quiz

Laat een foto zien waar een lichamelijke handicap zichtbaar is.

Slide 11 - Open question

Wat houdt meervoudig gehandicapt in?

Slide 12 - Open question

Beroepen in de gehandicaptezorg

Helpende niveau 2

medewerker maatschappelijke zorg niveau 3

persoonlijk gebeleider niveau 4

Slide 13 - Slide

Zou jij in de gehandicapte zorg kunnen werken, waarom wel of niet?

Slide 14 - Open question

Slide 15 - Video

Waarom is een dagbesteding voor mensen met een beperking zo belangrijk?

Slide 16 - Open question

Dagbesteding

1. bieden van structuur en ritme

2. het gevoel dat je erbij hoort

3. opdoen sociale ervaring

4. goed voor de psuchische en lichamelijke stabiliteit

5. moiveren voor het leveren van kwaliteit

Slide 17 - Slide

dagbesting

Arbeidsmatig werk:

  • groenvoorziening
  • ambachtelijk werk
  • diensverlende werkzaameden

Belevingsgerichte dagbesteding

prikkelen van zintuigen (snoezelen)

Slide 18 - Slide

Mensen met een ernstige verstandelijke beperking hebben geen dagbesteding nodig
A
Waar
B
Niet waar

Slide 19 - Quiz

Dagbesteding heeft o.a. de volgende doelen
A
prikkelen van zintuigen en geven van een ritme
B
motiveren en inkomsten krijgen
C
zintuiglijke beleving en gevoel erbij te horen
D
structuur en ritme geven

Slide 20 - Quiz

Opdracht

Maak nu opdracht :

5 blz 187

let op, lees ook de werkkaart Uitserveermethode

maak een stappenplan, gebruik pictogrammen.

Slide 21 - Slide