start blok 7

Blok 7 

Verstandelijk gehandicaptenzorg
1 / 32
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 3,4

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Blok 7 

Verstandelijk gehandicaptenzorg

Slide 1 - Slide

Planning les
 • absentie/ lesdoelen
 • theorie
 • praktijk oefenen
 • nabespreken
 • einde les

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

blz 191st

Slide 4 - Slide

blz 192

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Waar denk jij aan bij het woord handicap?

Slide 7 - Mind map

Soorten handicaps
 • Lichamelijke beperking
 • Verstandelijke beperking
 • sociale beperking

Slide 8 - Slide

Lichamelijke beperking

 • Motorisch
 • zintuigelijke
 • iets aan de organen hebbenSlide 9 - Slide

Verstandelijke beperking

 • Licht = ongeveer 12 jaar IQ 50-70
 • matig = ongeveer 7 jaar IQ 35-50
 • Ernstig  = ongeveer 3 jaar IQ 20-35

Slide 10 - Slide

Sociale beperking

 • Autisme
 • Autisme verwante stoornis.

Slide 11 - Slide

Iemand die verlamd is heeft de volgende handicap
A
motorisch
B
ernstige handicap
C
zintuigelijk
D
Autisme

Slide 12 - Quiz

Iemand met een niveau van een 12 jarige is
A
Ernstig gehandicapt
B
Matig gehandicapt
C
Licht gehandicapt
D
Motorisch gehandicapt

Slide 13 - Quiz

Over wat voor soort handicap gaat het? "Iemand kan moeilijk contact maken met andere"
A
Zintuigelijk
B
Autisme
C
Verstandelijke beperking
D
functionele bewerking

Slide 14 - Quiz

Laat een foto zien waar een lichamelijke handicap zichtbaar is.

Slide 15 - Open question

Wat houdt meervoudig gehandicapt in?

Slide 16 - Open question

Beroepen in de gehandicaptenzorg

Helpende niveau 2

medewerker maatschappelijke zorg niveau 3

persoonlijk gebeleider niveau 4

Slide 17 - Slide

Zou jij in de gehandicapte zorg kunnen werken, waarom wel of niet?

Slide 18 - Open question

Slide 19 - Video

Waarom is een dagbesteding voor mensen met een beperking zo belangrijk?

Slide 20 - Open question

Dagbesteding

1. bieden van structuur en ritme

2. het gevoel dat je erbij hoort

3. opdoen sociale ervaring

4. goed voor de psuchische en lichamelijke stabiliteit

5. moiveren voor het leveren van kwaliteit

Slide 21 - Slide

Dagbesteding

Arbeidsmatig werk:

 • groenvoorziening
 • ambachtelijk werk
 • diensverlenende werkzaamheden

Belevingsgerichte dagbesteding

prikkelen van zintuigen (snoezelen)

Slide 22 - Slide

Snoezelen
Wat is snoezelen? 
 • Kalmerende activiteit
 • Belevingsgericht
 • Prikkelt de zintuigen

En voor wie? 
 • Verstandelijke beperking of ouderen met dementie

Slide 23 - Slide

Waarom Snoezelen?
Waarom snoezelen?
 • Ontspanning
 • Tegen verveling
 • Bevorderen van contactleggen
 • Prikkelen van alle zintuigen

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Mensen met een ernstige verstandelijke beperking hebben geen dagbesteding nodig
A
Waar
B
Niet waar

Slide 26 - Quiz

Dagbesteding heeft o.a. de volgende doelen
A
prikkelen van zintuigen en geven van een ritme
B
motiveren en inkomsten krijgen
C
zintuiglijke beleving en gevoel erbij te horen
D
structuur en ritme geven

Slide 27 - Quiz

Slide 28 - Video

Smetten = rode huiduitslag

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Link

Aan de slag!
 • Maak opdracht 1.1, 1.2 blz 193
 • opdracht 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 blz 195
 • opdracht 5.1  rolstoel, 5.2 blz 199
 • opdracht 6.1, 6.2 blz 201
 • opdracht 7.1, 7.2 blz 202
 • oefenen praktijkopdracht voor een cijfer!

Huiswerk voor volgende week dinsdag!

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Link