Hoofstuk 13 activeren, plannen, uitvoeren paragraaf 13.1 t/m 13.3.5


Methodiek
 Thema 3 Methodisch werken

Hoofdstuk 13 Activeren, plannen, uitvoeren 
Paragraaf 13.1 t/m 13.3.4Leerdoel: Aan het eind van de les kun je verschillende activiteiten vormen benoemen en weet je welke stappen je moet zetten om activiteiten te organiseren.
Wil iemand nog iets (mede) delen voor de les begint?
1 / 18
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson


Methodiek
 Thema 3 Methodisch werken

Hoofdstuk 13 Activeren, plannen, uitvoeren 
Paragraaf 13.1 t/m 13.3.4Leerdoel: Aan het eind van de les kun je verschillende activiteiten vormen benoemen en weet je welke stappen je moet zetten om activiteiten te organiseren.
Wil iemand nog iets (mede) delen voor de les begint?

Slide 1 - Slide

Activeren
Met activeren bedoelen we
 • Een cliënt stimuleren
 • Actief maken
 • Aanzetten tot activiteit of bezigheid

Waarom?
 • Betere kwaliteit van leven
 • Verhogen zelfredzaamheid
 • Leren omgaan met een beperking
 • Invulling van zinvolle dagbesteding

Slide 2 - Slide

Vraaggericht en in samenwerking
Het is aan jou om samen met de cliënt en zijn omgeving uit te zoeken wat de behoeftes en mogelijkheden zijn van de cliënt.

Sommige cliënten (en naasten) hebben geen realistisch beeld van de eigen mogelijkheden.

De cliënt heeft een hulpvraag maar kan dit niet altijd goed onder woorden brengen.Slide 3 - Slide

Wat kun jij doen om de hulpvraag van de cliënt duidelijk te krijgen?

Slide 4 - Open question

Soorten van activiteiten
Je kunt activiteiten individueel en in groepsverband uitvoeren binnen verschillende soorten activiteiten.

 • Vrijetijdsbesteding
 • Zelfzorgactiviteiten
 • Arbeidsmatige activiteiten
 • Vormings- of educatieve activiteiten
 • Ontwikkelingsgerichte activiteiten

Slide 5 - Slide

welke activiteiten onderneem je in je eigen vrije tijd en zou dit ook geschikt zijn voor cliënten?

Slide 6 - Mind map

Slide 7 - Video

Zelfzorgactiviteiten
Dit zijn activiteiten gericht op:
 • Het eigen lichaam
 • De eigen woonomgevingDeze activiteiten zorgen er voor dat:
 • Cliënten langer zelfstandiger blijven waardoor ze minder afhankelijk zijn van zorg
 • Kan ze toe leiden tot zelfstandig wonen

Slide 8 - Slide

Arbeidsmatige activiteiten
 • Zorgen voor structuur
 • Geeft een bepaalde status 
 • Je doet mee in de maatschappij

Slide 9 - Slide

Wat zou er bedoelt worden met vormings- of educatieve activiteiten?

Slide 10 - Open question

Ontwikkelingsgerichte activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen van een van de ontwikkelingsaspecten
(lichamelijke, zintuigelijke, motorische, cognitieve, sociale, emotionele en seksuele ontwikkeling)

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Plannen
Als je activiteiten gaat aanbieden, denk je daar van te voren goed over na. 
Je maakt een duidelijk plan zodat de activiteit aansluit bij de behoeftes, interesse en mogelijkheden van de cliënt. 

Voordat je nadenkt over de activiteit, ga je informatie verzamelen.

Wie is de cliënt?
 • Algemene levensloop
 • Behoeften en mogelijkheden


Slide 13 - Slide

Doel van de activiteit
Doelen kunnen bijv. zijn:
 • Zelfstandigheid bevorderen
 • Aanwezige mogelijkheden stimuleren
 • Sociale contacten bevorderen
 • Recreatie en ontspanning
 • Interesses uitbreiden
 • Integreren in de samenleving
 • Ontwikkeling stimuleren
 • Scholing bieden

Slide 14 - Slide

Op welke locatie?
 • Waar vindt de activiteit plaats en welke middelen worden gebruikt
 • Is de activiteit binnen of buiten?
 • Hoe groot is de ruimte?
 • Is de ruimte beschikbaar?
 • Heb je hulpmiddelen nodig?
 • Moet er nog iets besteld worden?
 • Wanneer vindt de activiteit plaats?
 • Hoe lang mag de activiteit duren en op welk moment van de dag?

Slide 15 - Slide

Afstemmen met collega's en naasten
 • Het is belangrijk dat je met je collega's op een lijn zit
 • Met hoeveel collega's werk je samen?
 • Zal je vrijwilligers in moeten zetten?
 • Kan familie bij de activiteit betrokken worden of juist niet?


Als je al deze gegevens verzameld hebt, ga je nadenken welke activiteit je gaat aanbieden en maak je een plan.

Slide 16 - Slide

Evaluatievragen
Voordat je het plan gaat uitvoeren, stel je evaluatievragen op. 
Wat wil je weten na afloop van de activiteit?

Na de uitvoering van de activiteit ga je antwoorden geven op de vragen

Vragen vragen kunnen zijn:
 • heb ik de beginsituatie goed ingeschat?
 • Is het doel bereikt?

Bij het vak dagbesteding gaan we dieper in op het maken van plannen en het aanbieden van activiteiten

Slide 17 - Slide

Aan de slag!
Lees Thema 3 Methodisch werken
Hoofstuk 13 activeren, plannen, uitvoeren paragraaf 13.1 t/m 13.3.5 van je theorieboek Methodiek MZ (herzien) zelfstandig door.


Maak de volgende verwerkingsopdrachten in je digitale werkomgeving Methodiek MZ:
Opdracht 1A t/m 1C van 3.13 Wat is methodisch werken. 


Alle opdrachten zijn voor de volgende les af
Slide 18 - Slide