Blok 7 les 9 ?2022 Basisboek opv. & ontw. hoofdstuk 6 Het kind in de groep

PDO Het kind in de groep
1 / 28
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

PDO Het kind in de groep

Slide 1 - Slide

Het kind in de groep
Nodig bij de komende 3 lessen:

 

* Leer- en werkboek: Basisboek Opvoeding en Ontwikkeling
* Telefoon om deel te nemen aan de quizvragen tijdens de les
* Eventueel pen en papier voor aantekeningen


Slide 2 - Slide

Het kind in de groep
6.1 Samen kom je verder (les 5)


6.2 Sociale ontwikkeling van baby tot het jonge schoolkind (les 6)
6.3 Sociale ontwikkeling van het oudere schoolkind tot volwassene        (les 6)
6.4 Spelontwikkeling (les 7)
6.5 Emotionele ontwikkeling (les 7)
5 paragrafen

Slide 3 - Slide

Het kind in de groep
- Terugblik op de vorige les
- Doelen van deze les
- 6.1 + 6.2
- Afsluiting
Wat gaan we behandelen?

Slide 4 - Slide

Het kind in de groep
3 Vragen over de inhoud van de voorgaande les.
Terugblik op les 4

Slide 5 - Slide

Wanneer is er sprake van een subjectieve beoordeling ?
Twee antwoorden zijn juist.
A
negatieve eigenschappen van leerling tellen mee
B
normering is bekend
C
kwaliteit van student telt mee (halo-effect)
D
aantal te behalen punten staan genoteerd bij vraag

Slide 6 - Quiz

Waar staat de afkorting LVS voor?

Slide 7 - Open question

Wat leren kinderen van samenspelen?

Slide 8 - Open question

6.1 Samen kom je verder
Doelen van deze les:
-Je leert dat sociale ontwikkeling en de ontwikkeling van een eigen 'ik' aan elkaar verbonden zijn.
-Je kunt verschillende sociale gedragingen plaatsen in de vier leeftijdsfasen die vandaag worden behandeld:
 0-2 jaar: het reageren op stemmen en geuren
 2-4 jaar: een eigen 'ik' ontdekken
 4-6 jaar: vriendschappen ontstaan
 6-9 jaar: inleven in anderen

Slide 9 - Slide

6.1 Samen kom je verder
Pak je boek er bij en lees: 
                         Een eigen 'ik'  op blz. 166

Je krijgt twee minuten de tijd.

Beantwoord daarna de volgende vraag.


Slide 10 - Slide

Wat hebben je sociale ontwikkeling en de ontwikkeling van je eigen ‘ik’ met elkaar te maken?

Slide 11 - Open question

6.1 Samen kom je verder
Antwoord:
Als een kind beseft dat het als zelfstandig persoon in de wereld staat, dan wordt het zich ook bewust van de sociale omgeving. 

-Het begint bijvoorbeeld te snappen dat hij zelfstandig dingen kan ondernemen. 
-Dat iets delen een voordeel kan opleveren. De ander wordt blij, geeft jou ook iets, wil met je spelen, etc.
-Dat je 'nee' kunt zeggen.

Slide 12 - Slide

6.2 Sociale ontwikkeling van baby tot het jonge schoolkind
De sociale ontwikkeling van baby tot het jonge schoolkind kent 4 fases:

Fase 1: 0-2 jaar: het reageren op stemmen en geuren
Fase 2: 2-4 jaar: een eigen 'ik' ontdekken
Fase 3: 4-6 jaar: vriendschappen ontstaan
Fase 4: 6-9 jaar: inleven in anderen

We gaan nu bovenstaande 4 fases bekijken

Slide 13 - Slide

6.2 Sociale ontwikkeling van baby tot het jonge schoolkind
Fase 1: 0-2 jaar: het reageren op stemmen en geuren
- Stemmen en geuren​
​- Imiteren​
​- Ontwikkeling van zelfbesef

In het volgende filmpje (tot 1.11 min) zie je de spiegeltest. In deze test zie je het verschil in zelfbesef.
Lees daarvoor eerst 'Wie is dat in de spiegel?' blz 169. 
Je krijgt daar 2 minuten voor.

Wie kan uitleggen van de 'rougetest' inhoudt?

Slide 14 - Slide

6.2 Sociale ontwikkeling van baby tot het jonge schoolkind
Fase 2: 2-4 jaar: een eigen 'ik' ontdekken
- Gebruik van het woordje ‘ik’​
​- Koppigheidsfase ‘Ikke wil dat niet’, ‘ikke zelf doen!’ Let op: niet alle kinderen maken deze koppigheidsfase door.
- Fantasievriendjes
- Egocentrisch: alles draait om mij

Filmpje: een eigen wil. (tot 1.30 min)
                Dan een tweede wellicht een al een bekend fragment

This video is no longer available
Welke video was dit?

Slide 15 - Slide

6.2 Sociale ontwikkeling van baby tot het jonge schoolkind
Fase 3: 4-6 jaar: vriendschappen ontstaan

- Vanaf 3 jaar soms al ‘vaste’ vriendschappen​
   Vraag: wie heeft er een vriend/vriendin vanaf deze leeftijd?
​- Fantasievriendjes ​
  Vraag: Vinden jullie dit reden tot bezorgdheid?​
​- Egocentrisch​
  Vraag: Wat is het verschil met egoïstisch? Je mag je boek er bij pakken. Blz. 171

Slide 16 - Slide

6.2 Sociale ontwikkeling van baby tot het jonge schoolkind
Fase 4: 6-9 jaar: inleven in anderen

-Omgeving belangrijk bij het ontstaan van vriendschappen. ​
​-Vanaf leeftijd van 5 worden kinderen steeds socialer. Dit komt o.a. doordat kinderen dan ​naar de basisschool gaan. 

Volgende dia: open vraag

Slide 17 - Slide

Wat is 'empathisch vermogen'?

Slide 18 - Open question

6.2 Sociale ontwikkeling van baby tot het jonge schoolkind
Empathisch vermogen betekent dat een kind zich kan inleven in een ander. Het kind herkent gevoelens van een ander en snapt hoe het daarop moet reageren

Slide 19 - Slide

6.2 Sociale ontwikkeling van baby tot het jonge schoolkind
De volgende 6 vragen gaan over de theorie van deze les. Wat weet je nog? Weet je het niet zeker? Check dan snel je boek.

Op deze manier checken we of je de doelen van deze les hebt behaald.

Slide 20 - Slide

Wat wordt er getest in de 'rouge test'?
A
de mate van zelfbesef
B
de intelligentie
C
het sociale vermogen
D
het empathisch vermogen

Slide 21 - Quiz

Hoe noemen we de fasen die kinderen op sociaal gebied doorlopen?
A
empathische ontwikkeling
B
sociale ontwikkeling
C
emotionele ontwikkeling

Slide 22 - Quiz

In welke fase imiteren kinderen gezichtsuitdrukkingen van een ander?
A
0-2 jaar
B
2-4 jaar
C
4-6 jaar
D
6-9 jaar

Slide 23 - Quiz

In welke leeftijdsfase ontstaan de hechte vriendschappen?
A
0-2 jaar
B
2-4 jaar
C
4-6 jaar
D
6-9 jaar

Slide 24 - Quiz

In welke leeftijdsfase zie je dat kinderen voor het eerst met elkaar spelen?
A
0-2 jaar
B
2-4 jaar
C
4-6 jaar
D
6-9 jaar

Slide 25 - Quiz

In welke leeftijdsfase worden vriendschappen makkelijk gewisseld? Soms zelfs wekelijks.
A
0-2 jaar
B
2-4 jaar
C
4-6 jaar
D
6-9 jaar

Slide 26 - Quiz

6.2 Sociale ontwikkeling van baby tot het jonge schoolkind
Tijd over? Pak je werkboek en ga vast aan de slag met de opdrachten 6.1 en 6.2 uit je werkboek.


Slide 27 - Slide

6.2 Sociale ontwikkeling van baby tot het jonge schoolkind
-maak de opdrachten van 6.1 en 6.2 in je werkboek. Alle opdrachten van dit hoofdstuk moeten uiterlijk 2 april 2021  zijn ingeleverd in Cumlaude
  

-lees 6.1 en 6.2 nogmaals door
-lees 6.3 ter voorbereiding op de volgende les. Dan herkent je brein tijdens de les de informatie en verwerk je het beter.

                                                                       ~Succes~


Voor de volgende les:

Slide 28 - Slide