Begeleiden, periode 1, les 3

Het ondersteuningsproces
1 / 21
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Het ondersteuningsproces

Slide 1 - Slide

Programma
 • Welkom 
 • AWR
 • terugblik
 • Deze periode
 • Filmpje
 • Theorie
 • Opdracht

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Wat gaan we doen deze periode
Les 1:Ondersteuningsproces en begeleiding en ondersteuning geven
Les 2:Zelfregie en methodisch werken
Les 3: Stappen in het ondersteuningsproces
Les 4:  Verzamelen van informatie en vaststellen van behoeften en problemen
Les 5: Doelen formuleren/ plan maken
Les 6: Uitvoeren van de activiteiten volgens planning
Les 7:  thema opdracht 1
Les 8: proeftoets
Les 9: Toets

Slide 4 - Slide

terugblik

Slide 5 - Slide

Wat is een 'keukentafelgesprek?'

Slide 6 - Open question

Welke betekenissen horen bij de uitleg?
Zelfregie
Eigen kracht
Zelfred
zaamheid
Eigen 
verant-
woordelijk-
heid
Gaat om wat iemand zelf of samen met zijn omgeving kan: 'Wat kan ik?'
Gaat om zelf moeten of mogen: 'Wat moet ik of wat mag ik zelf doen?'
Gaat om zelf bepalen en beslissingen nemen: 'Wat wil ik?'
Gaat om zelfstandig kunnen meedoen en zelf dingen kunnen regelen: 'Wat heb ik (nog) nodig?'

Slide 7 - Drag question

Slide 8 - Video

Stappen in het ondersteuningsproces
Tijdens alle stappen in het ondersteuningsproces vindt er afstemming en overleg met de cliënt of diens netwerk plaats. Je handelt op basis van een vastgestelde behoefte of vraag. Dat gebeurt om de hulp, zorg en ondersteuning zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en behoeften van de cliënt. Bij vraaggericht werken laat je de regie zo veel mogelijk bij de cliënt. Daarom vervult de cliënt zelf een belangrijke functie in het opstellen van het plan.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Methodisch werken bestaat uit de volgende stappen:
 1. verzamelen van informatie;
 2. vaststellen van behoeften en problemen;
 3. doelen formuleren;
 4. plan maken;
 5. uitvoeren van de activiteiten volgens planning;
 6. evalueren.

Slide 11 - Slide

Wat is stap 5 van de stappen in het ondersteuningsplan
A
verzamelen van informatie
B
doelen formuleren
C
plan maken
D
uitvoeren

Slide 12 - Quiz

Wat is stap 1 van de stappen in het ondersteuningsplan
A
verzamelen van informatie
B
doelen formuleren
C
plan maken
D
uitvoeren

Slide 13 - Quiz

Wat is stap 3 van de stappen in het ondersteuningsplan
A
verzamelen van informatie
B
doelen formuleren
C
plan maken
D
uitvoeren

Slide 14 - Quiz

Wat is stap 2 van de stappen in het ondersteuningsplan
A
verzamelen van informatie
B
doelen formuleren
C
plan maken
D
vaststellen behoeften

Slide 15 - Quiz

Wat is stap 6 van de stappen in het ondersteuningsplan
A
evalueren
B
doelen formuleren
C
plan maken
D
vaststellen behoeften

Slide 16 - Quiz

Wat is stap 4 van de stappen in het ondersteuningsplan
A
evalueren
B
doelen formuleren
C
plan maken
D
vaststellen behoeften

Slide 17 - Quiz

volgende week
Volgende week gaan we het hebben over het verzamelen van informatie en vaststellen van behoeften en problemen

Slide 18 - Slide

Opdracht:
Ontwerp een schema waar alle stappen van het ondersteuningsschema voorkomen.
Let op! Je mag het bestaande schema niet kopiëren. 
Maak goed gebruik van kleur. 
Zorg dat het er netjes uitziet.
Het mag op papier of op de computer.

Slide 19 - Slide

Wat heb je van deze les opgestoken?

Slide 20 - Open question

The end

Slide 21 - Slide