Methodiek semester 3, les 11 Het ondersteuningsproces

Methodiek semester 3, les 11 
Het ondersteuningsproces

1 / 14
next
Slide 1: Slide
MethodiekMBOStudiejaar 2

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Methodiek semester 3, les 11 
Het ondersteuningsproces

Slide 1 - Slide

Nieuw werkproces
Vandaag starten we met het werkproces P-K1-W1 
Voor BSD + AMGGZ - Levert een bijdrage aan het ondersteuningsplan
Voor PBSD - Schrijft het ondersteuningsplan


Slide 2 - Slide

Leerdoelen
 • De student beschrijft het belang van een vertrouwensrelatie hebben met de cliënt.
 • De student beschrijft de definitie van Zelfregie
 • De student reproduceert de definitie van Zelfredzaamheid
 • De student benoemt de definitie van van Eigen Kracht
 • De student beschrijft de definitie van Eigen Verantwoordelijkheid
 • De student beschrijft de 6 stappen van het Ondersteuningsplan/ Methodische cirkel.
 • De student reproduceert de 3 Fasen binnen de methodische cirkel met de daaraan gekoppelde stappen.

Slide 3 - Slide

Vandaag
We behandelen vandaag de volgende drie onderwerpen:
        - begeleiding en ondersteuning geven;
        - methodisch werken;
        - stappen in het ondersteuningsproces.


Slide 4 - Slide

Begeleiding en ondersteuning geven
 • Elke begeleiding start bij een gevoel van veiligheid, vertrouwen en rust. 
 • Je moet een vertrouwensrelatie opbouwen en onderhouden met een cliënt. 
 • De relatie tussen jou en de cliënt is functioneel, dat wil zeggen: zakelijk en professioneel

Slide 5 - Slide

Waarom moet je GEEN Vertrouwensrelatie opbouwen met je cliënt?
A
Voor een gevoel van veiligheid
B
Voor een gevoel van vertrouwen
C
Voor het gevoel van professionaliteit
D
Voor een gevoel van rust

Slide 6 - Quiz

Begeleiding en ondersteuning geven - zelfregie
De cliënt bepaalt. Verschillende begrippen daarbinnen.

- Zelfregie: gaat om zelf bepalen en beslissingen nemen: ‘Wat wil ik?’
- Eigen kracht: gaat om wat iemand zelf of samen met zijn omgeving kan: 
  ‘Wat kan ik?’
- Zelfredzaamheid: gaat om zelfstandig kunnen meedoen en zelf dingen 
   kunnen regelen: ‘Wat heb ik (nog) nodig?’
- Eigen verantwoordelijkheid: gaat om zelf moeten of mogen: ‘Wat moet ik of 
   wat mag ik zelf doen?’Slide 7 - Slide

Wat is Zelfregie
A
Zelf dingen kunnen regelen
B
Zelf bepalen en beslissingen nemen
C
Zelfstandig kunnen meedoen
D
Zelf zaken kunnen oppakken

Slide 8 - Quiz

Methodisch werken
= Ordelijk, volgens regels of volgens een bepaalde wijze te werk gaan om een doel te bereiken. Ook wel: methodisch handelen.

Door methodisch te werken ga je gestructureerd na wat die wensen en mogelijkheden zijn en maak je duidelijke afspraken met de cliënt die je vastlegt in het plan. 
Bovendien evalueer je voortdurend, zodat de zorg afgestemd blijft op de cliënt.

Slide 9 - Slide

Methodisch werken 2
Methodisch werken bestaat uit de volgende stappen:

- verzamelen van informatie;
- vaststellen van behoeften en problemen;
- doelen formuleren;
- plan maken;
- uitvoeren van de activiteiten volgens planning;
- evalueren.
Tijdens alle stappen vindt er afstemming en overleg met de cliënt of diens netwerk plaats.
Je handelt op basis van een vastgestelde behoefte of vraag. Je maakt duidelijke afspraken met een cliënt en legt die vast in een ondersteuningsplan.Slide 10 - Slide

Stappen in het ondersteuningsproces - de methodische cirkel
1. verzamelen van informatie;
2. vaststellen van behoeften en problemen;
3. doelen formuleren;
4. plan maken;
5. uitvoeren van de activiteiten volgens planning;
6. evalueren.

Slide 11 - Slide

Methodische cirkel met de fases
Fase 1: Voorbereiding​
- Stap 1: Verzamelen van informatie
- Stap 2: Vaststellen van behoeften en problemen
- Stap 3: Doelen stellen/formuleren​
- Stap 4: Een plan maken​
​Fase 2: Uitvoering​
- Stap 5: Uitvoeren, begeleiden en tussentijds evalueren​
Fase 3 Afrondingsfase​
- Stap 6: Evalueren​

Slide 12 - Slide

Oefening Het ondersteuningsplan
Als voorbereiding op deze BPV-opdracht is het goed om alle stappen van het ondersteuningsplan nog eens uit te werken. 
Deze opdracht maak je in een groepje of met de klas aan de hand van een Casus. Vul zelf aan wat je niet direct in de casus terug kan vinden.
  
Fase 1: Voorbereiding​
- Stap 1: Verzamelen van informatie
- Stap 2: Vaststellen van behoeften en problemen
- Stap 3: Doelen stellen/formuleren​
- Stap 4: Een plan maken​
​Fase 2: Uitvoering​
- Stap 5: Uitvoeren, begeleiden en tussentijds evalueren​
​Fase 3 Afrondingsfase​
- Stap 6: Evalueren​

Slide 13 - Slide

Leerdoelen behaald?
 • De student beschrijft het belang van een vertrouwensrelatie hebben met de cliënt.
 • De student beschrijft de definitie van Zelfregie
 • De student reproduceert de definitie van Zelfredzaamheid
 • De student benoemt de definitie van van Eigen Kracht
 • De student beschrijft de definitie van Eigen Verantwoordelijkheid
 • De student beschrijft de 6 stappen van het Ondersteuningsplan/ Methodische cirkel.
 • De student reproduceert de 3 Fasen binnen de methodische cirkel met de daaraan gekoppelde stappen.

Slide 14 - Slide