Begeleiden, periode 1, les 5

Het ondersteuningsproces
1 / 19
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Het ondersteuningsproces

Slide 1 - Slide

Programma
  • Welkom 
  • AWR
  • Deze periode 
  • terugblik
  •  Filmpje
  •  Theorie
  • Opdracht

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Wat gaan we doen deze periode
Les 1:Ondersteuningsproces en begeleiding en ondersteuning geven
Les 2:Zelfregie en methodisch werken
Les 3: Stappen in het ondersteuningsproces
Les 4:  Verzamelen van informatie en vaststellen van behoeften en problemen
Les 5: Doelen formuleren/ plan maken
Les 6: Uitvoeren van de activiteiten volgens planning
Les 7:  thema opdracht 1
Les 8: proeftoets
Les 9: Toets

Slide 4 - Slide

terugblik

Slide 5 - Slide

Piramide van Maslow
lichamelijke behoeften
veiligheid en zekerheid
sociale behoeften
waardering en erkenning
zelfrealisatie 
1e behoefte
2e behoefte
3e behoefte
4e behoefte
5e behoefte

Slide 6 - Drag question

Slide 7 - Video

Doelen formuleren
Bij deze stap leg je in samenspraak met de cliënt, collega’s en andere betrokkenen vast welke doelen de cliënt wil bereiken en welke prioriteiten hij heeft. Je bespreekt met elkaar wie wat doet om de vastgestelde doelen te bereiken. Wat doet de cliënt, wat doen de mensen in zijn netwerk en welke taken hebben andere professionals? Een cliënt wil bijvoorbeeld zelf een maaltijd leren bereiden, beter met geld omgaan, minder drinken of vaker sporten. Je bespreekt met je eindverantwoordelijke welke taken jij als begeleider hebt om de doelen in het ondersteuningsplan te bereiken, zoals het ervoor zorgen dat er voldoende materiaal en middelen beschikbaar zijn voor het uitvoeren van een activiteit.

Slide 8 - Slide

smart - smarter - smartest

Slide 9 - Slide

SMART

Slide 10 - Slide

Waar staan de letters in SMART voor?

Slide 11 - Open question

Waarom moeten doelen SMART geformuleerd worden?
A
Dat is slimmer
B
Om te checken of ze behaald zijn
C
Het staat mooier
D
Om tussentijds te checken of je de goede dingen doet

Slide 12 - Quiz

Waar staat de R voor in SMART
A
Reflectie
B
Rendabel
C
Raakvlak
D
Realistisch

Slide 13 - Quiz

Plan maken
In het ondersteuningsplan komen de gemaakte afspraken te staan. Alle betrokken hulpverleners moeten op de hoogte zijn van de afspraken met de cliënt. Jij bent als begeleider verantwoordelijk voor jouw bijdrage aan het ondersteuningsplan. Het is belangrijk dat je in begrijpelijke taal schrijft, zodat alles voor de cliënt en andere betrokkenen duidelijk is. Als het plan klaar is, spreek je met elkaar af op welke manier en wanneer je evalueert hoe het is gegaan.
Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Wat heb je van deze les opgestoken?

Slide 16 - Open question

volgende week
Volgende week gaan we het hebben over doelen formuleren

Slide 17 - Slide

Opdracht
Maken van Thieme Meulenhoff
boek: Begeleider Specifieke Doelgroepen
1.3 opdracht 1 t/m 3e

Slide 18 - Slide

The end

Slide 19 - Slide