Sociogram

Wat gaan we doen?
 • Doel van het college 
 • Hoe leer jij leerlingen kennen? 
 • Wat is een sociogram? 
 • Hoe zorg je voor een goede vragenlijst? 
 • Hoe maak je een sociogram? 
 • Oefenen vragen stellen  
 • Afsluiten
1 / 14
next
Slide 1: Slide
Laatst gekozenHBOStudiejaar 1

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Wat gaan we doen?
 • Doel van het college 
 • Hoe leer jij leerlingen kennen? 
 • Wat is een sociogram? 
 • Hoe zorg je voor een goede vragenlijst? 
 • Hoe maak je een sociogram? 
 • Oefenen vragen stellen  
 • Afsluiten

Slide 1 - Slide

Doel van het college
Aan het einde van dit college: 
 • Weten jullie wat een sociogram is 
 • Weten jullie wat het doel is van een sociogram 
 • Weten jullie het stappenplan van het maken van een verslag over groepsprocessen  

Slide 2 - Slide

Hoe leer jij leerlingen kennen?

Slide 3 - Mind map

Sociogram
Een schema om te zien hoe leerlingen met elkaar omgaan. Dit kan positief zijn, maar ook negatief   

Doel sociogram: Het in kaart brengen van de sociale verhoudingen in je klas.  

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Stappenplan groepsprocessen
1. Aanleiding.  Waarom wil je de klas observeren? Zijn er ruzies? Is het een nieuwe samengestelde groep? Is er sprake van ruzies? Pesten?   

2. Doel en vraagstelling.  Doel: Wat wil jij of de school met de resultaten doen?  Vraagstelling: 1 zin je afvragen wat de sociale verhoudingen zijn.  

Slide 6 - Slide

Stappenplan
3. Observatie methode:  Vragen stellen. Welke vragen stel je om de sociale verhoudingen te meten? Doe je dit mondeling/schriftelijk?  Tip: Verpak deze vragen zodat ze niet opvallen.   
4. De concrete gegevens van de observatie.  Waar, wanneer, in welke situatie vond de observatie plaats?  

Slide 7 - Slide

Stappenplan
5. Achtergrondgegevens  De grootte van de klas, verhouding jongens meisjes.   Ook uitgewerkte gegevens stap 1.   

6. Gegevens noteren.   Dit doe je in een tabel. Daarna in een sociogram.   Er zijn speciale websites voor:  https://www.sometics.com/nl/sociogram   

Slide 8 - Slide

Stappenplan
7. De verwerking van de gegevens, interpretatie en conclusies.  Interpretatie van de gegevens.   Wat valt je op?  Beantwoord de onderzoeksvraag uit stap 2 met de interpretatie.   
8. Vervolgstappen en aanbevelingen.  Wat zijn de vervolgstappen?   Welke aanbevelingen doe je?   De aanbevelingen baseer je op de theorie die je in deze stap verwerkt.   Dit doe je ook volgens APA bronvermelding  

Slide 9 - Slide

Noteer vragen die jij gaat stellen om de verhoudingen in de klas te zien

Slide 10 - Mind map

Cursus Begeleiden en zorgen in kleinschalig wonen
Lesonderdelen
 • Theorie 
 • Opdrachten 
 • Beroepsproduct

Doel van de les: De student weet hoe de financiering en organiatie geregeld wordt bij kleinschalig wonen in de GHZ

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Wat is een sociogram?

Slide 13 - Open question

Wat is het doel van een sociogram?

Slide 14 - Open question