GKB4 centrum, semi-periferie en periferie

Landen indelen
1 / 15
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Landen indelen

Slide 1 - Slide

GKB4 centrum, semi-periferie en periferie

Slide 2 - Slide

Verschillende sectoren
* Primaire sector --> Landbouw en visserij
*Secundair sector --> Industrie
*Tertiaire sector --> Diensten sector

Slide 3 - Slide

Noem 1 beroep van een primaire sector, secundaire sector en tertiaire sector.

Slide 4 - Open question

Centrum landen
*Vooral veel tertiaire sector
*Hoog BNP per inwoner
*Veel culturele invloed
*Veel onderzoek

Slide 5 - Slide

Wat zijn centrum landen?
A
De meest onderontwikkelde landen
B
De meest ontwikkelde landen in Afrika
C
De meest ontwikkelde landen in de wereld
D
De meest ontwikkeld landen in de periferie.

Slide 6 - Quiz

Welk product zou een centrumland het meest exporteren?
A
Heel veel graan
B
Heel veel kennis en nieuwe technologie
C
Heel veel kleding
D
Heel veel auto's

Slide 7 - Quiz

Semi-Periferie
* Afhankelijk van de secundaire sector
* Zijn snel opkomende economieën
* Veel export


Slide 8 - Slide

Wat zijn Semi-periferie landen?
A
Landen die achteruit gaan
B
Landen met het meeste geld
C
Landen die snel ontwikkelen
D
Landen aan de zee

Slide 9 - Quiz

Noem enkele producten die een semi-periferie land zou kunnen exporteren nar het buitenland.

Slide 10 - Open question

Periferie
* Afhankelijk van de primaire sector
* Het minst ontwikkeld
* Economisch afhankelijk
* Lage lonen

Slide 11 - Slide

Wat is een periferie land?
A
rijk
B
arm
C
tussenin

Slide 12 - Quiz

Periferie land
Centrum land
Informele Sector
Formele Sector
Tertiaire Sector
Primaire Sector
Hoog BBP
Laag BBP
Hoog Welzijn
Laag Welzijn
Scharreleconomie
Rijk
Arm
Hoge Welvaart
Lage Welvaart

Slide 13 - Drag question

Opdracht verken de wereld
*Wat? Jullie gaan in de atlas kijken naar kenmerken van je land.
*Op welke manier? In 3-tallen en met overleggen
*Klaar? Bedenk goed hoe je de rest kan uitleggen waarom jouw land Centrum/Periferie/semi-periferie is.
*Hulpmiddelen? De atlas en eventueel de docent
*Uitkomst? Je gaat kort uitleggen voor de klas wat jullie keuze is en waarom.
*Tijd? 15 minuten

Slide 14 - Slide

Wat gaan jullie onderzoeken om tot het antwoord te komen?
*Bekijk de verstedelijkingsgraad in je land-->257D
*Bekijk de verstedelijkingsgroei in je land-->257C
*Bekijk ontwikkeling samenstelling beroepsbevolking --> 258F
*Analfabetisme -->262A

Slide 15 - Slide