Toetsstof_brugklas

Hoofdstuk 5 
Arm & Rijk 

Doel van de les: 
inzicht krijgen in wat je wel weet & wat je nog niet weet! 
1 / 25
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 5 
Arm & Rijk 

Doel van de les: 
inzicht krijgen in wat je wel weet & wat je nog niet weet! 

Slide 1 - Slide

5.1 Centrum en periferie
Termen: 
Centrum/semiperifiere/periferie 

Slide 2 - Slide

Op welke kenmerken is de indeling centrum/semi-periferie/periferie gebaseerd?

Slide 3 - Mind map

Centrum
Semi Periferie
Periferie
Nederland
Somalië
Duitsland
Rusland
Canada 
Madagaskar
Brazilië
Australie
China
Ethiophië

Slide 4 - Drag question

Juist
Onjuist
Stelling 2:
Centrum landen exporteren veel grondstoffen zoals ijzererst, katoen en cacao
Stelling 1:
Een hoog BBP per persoon betekent dat iedereen in dat land veel geld heeft

Slide 5 - Drag question

Op nationale schaal is dit het centrum

Slide 6 - Drag question

BBP per hoofd
20.000 - 30.000
BBP per hoofd
500 -1.000
BBP per hoofd
5.000 - 10.000
Nederland
Madagascar
Mexico

Slide 7 - Drag question

5.2 Economische ontwikkeling
Termen: 
Economische ontwikkeling
Primaire/secundaire/tertiaire sector

Slide 8 - Slide

1. 
2.
3.
Groei in tertiaire sector 
Industrie zorgt voor  meer kantoren/banken/reclame 
Industrie groeit

Slide 9 - Drag question

Sleep naar de juiste sector 
Primaire sector
Secundaire sector
Tertiaire sector
Informele sector

Slide 10 - Drag question

Import/export van Nederland
Import
Export
Tulpen
Sojabonen
Kleding
Zuivel
Bier
Elektronische apperaten
Exotisch fruit
Uien

Slide 11 - Drag question

Tijdens industrialisatie ....
A
Krimpt de tertiaire sector
B
Groeit de secundaire sector
C
Groeit de primaire sector

Slide 12 - Quiz

Wat gebeurde er tussen 1800 en 2000 met de omvang van de primaire sector in NL?
A
Deze kromp
B
Deze groeide
C
Deze bleef gelijk

Slide 13 - Quiz

Wat was de oorzaak van deze afname in primaire sector?
A
De oogst mislukte
B
Minder mensen die konden werken
C
Mechanisering in de landbouw
D
Nederland werd rijker

Slide 14 - Quiz

5.3 Indicatoren
Termen: 
HDI
Formeel
Informeel

Slide 15 - Slide

Wat zijn naast inkomen andere indicatoren

Slide 16 - Mind map

Hoge ontwikkeling wordt niet aangegeven door:
A
Hoog inkomen
B
Hoge levensverwachting
C
Veel telefoons
D
Hoog sterftecijfer

Slide 17 - Quiz

Wat is HDI?

Slide 18 - Open question

Op welke indicator is het HDI niet gebaseerd?
A
Voedselvoorziening
B
Onderwijs
C
Analfabetisme
D
Levensverwachting

Slide 19 - Quiz

Dit geeft de situatie weer in een ...... land : 
Centrum

Periferie

Slide 20 - Drag question

5.5 Lima

Termen: 
Formeel
Informeel 

Slide 21 - Slide

Formele sector
Informele sector
Volgens de regels
Betaalt belasting
Zonder verzekering
Niet officieel

Slide 22 - Drag question

Hoog
Laag
Grote primaire sector
Grote tertiaire sector

Slide 23 - Drag question

Lesdoel behaald? 
Zet voor jezelf op een rijtje wat je nog moet herhalen! 
En doe dit ook! 

Slide 24 - Slide

Succes volgende week

En alvast een hele fijne vakantie! 

Slide 25 - Slide