VACCM hoofdstuk 4 milieu

VACCM Beeldbank  
Hoofdstuk 4 milieu 
1 / 47
next
Slide 1: Slide
VACCMMBOStudiejaar 1

This lesson contains 47 slides, with interactive quizzes, text slides and 7 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

VACCM Beeldbank  
Hoofdstuk 4 milieu 

Slide 1 - Slide

VACCM

 • VEILIGHEID
 • AARBOWET
 • CRIMINALITEIT
 • CALAMITEITEN 
 • MILIEU

Slide 2 - Slide

LESDOELEN 
 • JE WEET WELKE   BEGRIPPEN JE MOET KENNEN VOOR HET EXAMEN VACCM
 • JE WEET WELKE AFKORTINGEN JE MOET KENNEN VOOR HET EXAMEN VACCM 
 • JE KENT DE BETEKENISSEN VAN DE MILEU LOGO'S

Slide 3 - Slide

BEGRIPPENLIJST 

 • Milieu 
 • Milieubelastend
 • Milieu bedreigend
 • Milieuvervuiling
 • Bodemvervuiling 
 • Milieuvervuiling tegen gaan
 • Afval verminderen
 • Recyclen & Hergebruik 
 • Energieverbruik verminderen 
 • Grondstofwinning
 • productieproces
 • distributie proces 

 • Afvalstoffenverwijdering
 • Levensduur
 • verpakkingen
 • concumenten verpakking 
 • verzamelverpakking
 • transport verpakking
 • biologisch afbreekbaar
 • productie wijze, biologische teelt, duurzame productie
 • soorten afval 
 • zwerfafval
 • milieu logo's
 • duurzaam onder nemen WVO

Slide 4 - Slide

MILIEU 
DE OMGEVING WAAR IEMAND OF IETS LEEFT

Slide 5 - Slide

MILIEU VERVUILING 

Slide 6 - Slide

MAATREGELEN OM MILIEU-VERVUILING TEGEN TE GAAN 
 • Afval verminderen
 • Afval scheiden voor hergebruik en recyclen
 • Energie verbruik verminderen

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Wat is het nut van verpakkingen ?

 • bescherming bieden
 • productinformatie geven
 • promotie materiaal 
 • hulp bij stapelen en opslaan  

Slide 9 - Slide

Consumenten verpakking 
of 
Primaire verpakking


 • Verpakking die om een product heen zitten  en die de klant mee naar huis neemt 
 • De eerste verpakking 

Slide 10 - Slide

Verzamelverpakking of 
secundaire verpakking 


 • Meerdere consumentenverpakking bij elkaar om de producten makkelijk te kunnen verplaatsen of sjouwen 

Slide 11 - Slide

Transportverpakking of tertiaire verpakking 
 • Dit zijn de verpakkingen waarin de producten worden afgeleverd bij de winkel
 • Verpakking die zorgt dat het product tijdens het vervoeren niet beschadigd 
 • Grote dozen,  kratten , pallets, plastic folie  etc.

Slide 12 - Slide

Hoe kan je ervoor zorgen dat je weinig afval produceert? 

 • Artikelen zonder verpakkingen kopen
 • Hergebruiken van verpakkingen 
 • recyclebare verpakkingen gebruiken
 • Geen plastic tasjes gratis mee geven 

Slide 13 - Slide

Recyclen 
Producten inzamelen om er weer nieuwe producten van te kunnen maken 
 • bedrijven scheiden afval 
 • het afval wordt opgehaald
 • afval wordt verwerkt
 • afval wordt hergebruikt 

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Hergebruiken 
producten inzamelen zodat je ze nog een keer kunt gebruiken. 
Voorbeelden: statiegeld
Geld betalen als je het meeneemt en je geld terug krijgen als je het terug brengt

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Energie verbruik verminderen 
 • Zuinige verlichting gebruiken; halogeenspots, LEd-verlichting & moderne Tl-buizen
 • Tijdschakelaren gebruiken
 • Bewegingcensoren gebruiken in ruimte af en toe worden gebruikt
 • Luchtgordijnen bij de uit/ingang
 • Isolatiematerialen

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Besparen op koelen en vriezen 
 • Koelingen en vriezers met glazen deuren
 • De koeling niet lang open laten staan
 • temperatuur van de koelkast niet te laag instellen
 • producten in de vriezer niet te hoog stapelen
 • gekoelde producten direct in de koeling doen

Slide 20 - Slide

Belasting van het milieu door producten 
 • Grondstof winning
 • Productie proces 
 • distributie proces
 • recycling en afvalverwijdering
 • levensduur 

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Grondstof winning 
De manier waarop grondstoffen uit het milieu worden gehaald. 

Voorbeeld: Kappen van bomen zodat bossen verdwijnen

Slide 23 - Slide

Productie proces 
De manier waarop een product gemaakt wordt. 

Voorbeeld: het gebruiken van veel water waar afvalstoffen in terecht komen en het water en de bodem worden vervuild. 

Slide 24 - Slide

Distributie proces 
De manier waarop producten naar en van de fabriek worden vervoerd 
Hoe langer producten en grondstoffen vervoerd worden,  hoe slechter het is voor het milieu 

Slide 25 - Slide

Recycling en afvalverwijdering
Producten die je kunt recyclen zijn minder belastend voor het millieu. 

Slide 26 - Slide

Levensduur

Hoe lang kan je een product gebruiken of hergebruiken

Voorbeeld : Weggooien is niet goed voor het milieu maar  repareren of hergebruiken is beter voor het milieu 

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Video

Milieubewuste detailhandel 

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Video

Soorten afval 
 • Papier en karton
 • Plastic
 • GFT
 • Klein chemisch afval
 • Textiel
 • Electrische apparaten
 • glas
 • Inktvullingen voor printers
 • Houtafval
 • restafval 

Slide 31 - Slide

Milieu logo's 
Afbeeldingen p producten die aangeven:
 • hoe een product gemaakt is 
 • en op welke manier het product weer wordt afgebroken 

Slide 32 - Slide

MILIEU BEWUSTE DETAILHANDEL 
 • VERPAKKINGEN
 • RECYCLEBARE VERPAKKINGEN
 • BIOLOGISCH AFBREEKBARE VERPAKKINGEN
 • HERGEBRUIKEN VERPAKKINGSMATERIALEN
 • DUURZAME PRODUCTIE 
 • BIOLOGISCHE TEELT  

Slide 33 - SlideWat is de betekenis van de volgende milieulogo's? 

Slide 34 - Slide

MILIEUKEUR: PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE HET MILEU MINDER BELASTEN
A
B
C
D

Slide 35 - Quiz

EKO-LOGO: PRODUCTEN DIE OP EEN NATUURELIJKE MANIER ZIJN GETEELD
A
B
C
D

Slide 36 - Quiz

KIEMPLANTLOGO: DIT PRODUCT MAG JE IN DE GROENTE FRUIT EN TUINAFVALBAK GOOIEN
A
B
C
D

Slide 37 - Quiz

GOED HOUT LOGO: DE PRODUCTIE VAN DIT HOUT LEVERT GEEN SCHADE OP VOOR HET MILIEU
A
B
C
D

Slide 38 - Quiz

ENERGIELABEL: GEEFT AAN HOEVEEL ENERGIE HET APPARAAT VERBRUIKT
A
B
C
D

Slide 39 - Quiz

MAX HAVELAAR: GEEFT DE GARANTE DAT HET PRODUCT OP EEN DUURZAME MANIER ZIJN GEMAAKT
A
B
C
D

Slide 40 - Quiz

GEZONDE KEUZE: HET PRODUCT IS GEMAAKT VAN PRODUCTEN UIT DE SCHIJF VAN 5 EN BEVAT MINDER VERZADIGD VET EN SUIKER
A
B
C
D

Slide 41 - Quiz

BEWUSTE KEUZE: HET PRODUCT IS GEMAAKT VAN PRODUCTEN DIE NIET HOREN BIJ DE BASIS VOEDING MAAR BEVATTEN WEL MINDER VERZADIGD VET EN SUIKER
A
B
C
D

Slide 42 - Quiz

EUROPEES ECOLABEL : DIT ARTIKEL VOLDOET AAN DE MILIEU-EISEN VAN EUROPA
A
B
C
D

Slide 43 - Quiz

KLEIN CHEMISCH AFVAL Kca: DIT PRDUCT MAG JE NIET IN DE GEWONE VUILNISBAK GOOIEN MAAR APART INLEVEREN
A
B
C
D

Slide 44 - Quiz

GLASBAK: DIT PRODUCT MOET JE IN DE GLASBAK GOOIEN
A
B
C
D

Slide 45 - Quiz

KRINGLOOP LOGO PAPIER ENKARTON : DIT PRODUCT MAG JE IN DE PAPIERBAK GOOIEN
A
B
C
D

Slide 46 - Quiz


A

Slide 47 - Quiz