PDO - Les 7

PDO

Pedagogiek/OnderwijskundeBlok 01
Les 7
1 / 33
next
Slide 1: Slide
PDOMBOStudiejaar 1

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

PDO

Pedagogiek/OnderwijskundeBlok 01
Les 7

Slide 1 - Slide

Terugblik
  • Theorie: vragen  n.a.v. hoofdstuk 6?
  • Werkboek: vragen opdrachten hoofdstuk 6?
  • Opdracht: het kind als centrum van de wereld
    inleverdatum = woensdag 21 oktober (morgen dus)

Slide 2 - Slide

Oefentoets

Hoofdstuk 1: Werken met kinderen en jongeren
Hoofdstuk 2: Ontwikkelingspsychologie
Hoofdstuk 6: Taal

Slide 3 - Slide

Hoofdstuk 1
Werken met kinderen en jongeren

Slide 4 - Slide

Een ander woord voor pedagogiek is:
A
Psychologie
B
Onderwijskunde
C
Maatschappijleer
D
Opvoedkunde

Slide 5 - Quiz

Waar richt pedagogiek zich op?
A
Het begeleiden van jonge kinderen
B
Het ondersteunen van jongeren in de samenleving
C
Opvoeding en opvang van kinderen en jongeren
D
Aanpak van probleemjongeren

Slide 6 - Quiz

Wat is GEEN werkveld van een PM'er?
A
Kinderopvang
B
BSO
C
Opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning
D
Onderwijs

Slide 7 - Quiz

IKC
Brede school
Reguliere school
Verschillende organisaties die samen werken binnen bv. een school.
Éen organisatie wat meerdere diensten aanbiedt.
Een organisatie wat onderwijs aanbiedt.

Slide 8 - Drag question

Leg het vierogenbeleid uit:

Slide 9 - Open question

Waar staat de afkorting BSO voor?
A
Buitenschoolse opvoeding
B
Buitenschoolse opvang
C
Buitenschools onderwijs
D
Buitenschoolse ontwikkeling

Slide 10 - Quiz

'Kinderen vanaf 4 jaar zijn leerplichtig.'
A
Waar
B
Niet waar

Slide 11 - Quiz

Hoofdstuk 2


Ontwikkelingspsychologie

Slide 12 - Slide

Zet de juiste leeftijd bij de juiste leeftijdsfase.
Baby
Peuter
Dreumes
Kleuter
Jong basisschoolkind
Ouder basisschoolkind
Puber
Adolescent
Jongvolwassene
0-1 jaar
1-2 jaar
2-4 jaar
4-6 jaar
6-9 jaar
9-12 jaar
12-15 jaar
15-18 jaar
18-21 jaar

Slide 13 - Drag question

Kennis, denken, intelligentie en creativiteit vallen onder:
A
Lichamelijke ontwikkeling
B
Cognitieve ontwikkeling
C
Sociaal-emotionele ontwikkeling

Slide 14 - Quiz

Wat valt onder lichamelijke ontwikkeling? Meerdere antwoorden mogelijk
A
Imitaties
B
Groeien
C
Sensomotoriek
D
Leren

Slide 15 - Quiz

Welke 3 aspecten zijn belangrijk bij de cognitieve ontwikkeling?
A
Aandacht
B
Cognitie
C
Zintuigen
D
Geheugen

Slide 16 - Quiz

Welk zintuig is het best in staat om emotionele herinneringen op te roepen?
A
Horen
B
Proeven
C
Ruiken
D
Voelen

Slide 17 - Quiz

Waarom ziet een baby de
eerste 6 maanden wazig?

Slide 18 - Mind map

Wat is het verschil tussen psychologie en ontwikkelingspsychologie?

Slide 19 - Open question

Zet de juiste namen bij de juiste stroming.
Behaviorisme 
Cognitivisme
Constructivisme
Jean Piaget & Jerome Bruner 
Fred Skinner & Ivan Pavlov
Lev Vygotsky 

Slide 20 - Drag question

Hoofdstuk 6


Taal

Slide 21 - Slide

Wat is zelfbewustzijn?
A
Nadenken over je handelen en daar op evalueren
B
Nadenken over jezelf, jouw behoeften en wat je wilt bereiken

Slide 22 - Quiz

De eerste woordjes zijn vaak 'mama' of 'papa', hoe komt dat?
A
Omdat ze die vaak zien
B
Omdat ze dat vaak horen
C
Omdat het makkelijk uit te spreken is
D
Omdat dat zo hoort

Slide 23 - Quiz

Spreken en denken worden door hetzelfde gebied in de hersenen aangestuurd.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 24 - Quiz

Het juiste begrip bij de juiste fase.
0-1 jaar
1-2,5 jaar
2,5-5 jaar
Nadoen intonatie en melodie
2-woord zinnen
Woordenschatexplosie

Slide 25 - Drag question

Receptieve woordenschat zijn woorden wat het kind wel herkent, maar nog niet gebruikt.
A
Juist
B
Niet juist

Slide 26 - Quiz

Leerling X wil graag goede zinnen maken, maar struikelt over zijn eigen tong. Wat is hier aan de hand?
A
Beginnende geletterdheid
B
Rijke taal
C
Woordenschatexplosie
D
Ontwikkelingsstotteren

Slide 27 - Quiz

Op welke leeftijd komt ontwikkelingsstotteren vaak voor?
A
5 jaar
B
7 jaar
C
10 jaar
D
12 jaar

Slide 28 - Quiz

Wat kan een leerling als hij/zij actief heeft geluisterd?
A
Precies vertellen wat de leerkracht zei
B
Direct antwoord geven
C
In eigen woorden herhalen wat de leerkracht zei

Slide 29 - Quiz

Deze leerlingen kunnen het makkelijkst een tweede taal aanleren
A
Bovenbouw
B
Onderbouw
C
Middenbouw

Slide 30 - Quiz

Hoe ging het?

Slide 31 - Slide

Vragen?
Toetstof:
- Hoofdstuk 1
- Hoofdstuk 2
- Hoofdstuk 6

Slide 32 - Slide


Heel veel succes met leren!!

Slide 33 - Slide