PDO - Les 3 20-21

PDO

Pedagogiek/OnderwijskundeBlok 01
Les 3
1 / 29
next
Slide 1: Slide
PDOMBOStudiejaar 1

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

PDO

Pedagogiek/OnderwijskundeBlok 01
Les 3

Slide 1 - Slide

PDO

Pedagogiek/OnderwijskundeBlok 01
Les 3

Slide 2 - Slide

Terugblik hoofdstuk 1
 • Bestelling boek O en O
 • Theorievragen H1
 • Opdracht 'Een mooi beroep'
     * Feedback > correctiedocument 
     * Gebruik woord 'leuk'
                     Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

2  Ontwikkelingspsychologie
Psychologie:
De wetenschap die het menselijk gedrag bestudeert.

Ontwikkelingspsychologie:
De wetenschap die het gedrag bestudeert van de mens 
in de verschillende fasen van zijn ontwikkeling.

Slide 5 - Slide

H 2 -Ontwikkelingspsychologie
Inhoud
2.1  Gezonde ontwikkeling
2.2  Leeftijdsindeling
2.3  Lichamelijke ontwikkeling
2.4  Cognitieve ontwikkeling
2.5  Sociaal-emotionele ontwikkeling

Slide 6 - Slide

Leerdoelen > Hoofdstuk 2
 • Je hebt basiskennis van ontwikkelingsgebieden en de normale 
     ontwikkeling.    
 • Je kent de afgesproken leeftijdsfasen van waaruit we kinderen
     beschrijven. 
 • Je weet wat motoriek en zintuigen betekenen in ontwikkeling. 

 • Je hebt kennis over leren door imitatie en over morele ontwikkeling
     bij kinderen. 

Slide 7 - Slide

Werken in de praktijk
Van proberen kun je leren

Ontwikkelingsstimulering houdt in dat je een kind activiteiten aanbiedt met als doel zijn ontwikkeling te stimuleren, als dat nodig is.

Slide 8 - Slide

2.1 Gezonde ontwikkeling
Ontwikkelen is groeien naar volwassenheid

Gezonde ontwikkeling kenmerkt zich door:
 • Verandering
 • Vooruitgang
Ontwikkeling is een duurzame en langzame verandering.

Slide 9 - Slide

2.1 Gezonde ontwikkeling
Mensen ontwikkelen zich  door:

 • groeien

 • leren

 • rijpingSlide 10 - Slide

Elke leeftijd heeft zijn eigen ontwikkeling.
Kun je een voorbeeld geven?

Slide 11 - Open question

Een kind in zijn wereld
Ontwikkeling --> interactie tussen een mens en de wereld 

Wat, wanneer en hoe een kind zich ontwikkelt is afhankelijk van:
 • de wereld waarin hij/zij leeft
 • de mogelijkheden van het kind om te veranderen

Slide 12 - Slide

Een kind in zijn wereld
Ontwikkeling wordt bepaald door:
 • interne factoren 
  (bepaalde aangeboren geschiktheid, uiterlijke kenmerken, talent)
 • externe factoren 
  (directe omgeving, sociale en economische factoren,  culturele factoren, ingrijpende levensgebeurtenissen) 
 • zelfbepaling
  (de mogelijkheid om zelf richting te geven aan je eigen ontwikkeling > bijv. te leren voor een bepaald beroep)

Slide 13 - Slide

Ontwikkelingsgebieden
Kinderen ontwikkelen zich op verschillende gebieden
 • Lichamelijk (hoofdstuk 3  - VEZ blok 1)
 • Cognitief (hoofdstuk 4)
 • Creatief (hoofdstuk 5) 
 • Taal (hoofdstuk 6  - PDO blok 1) 
 • Sociaal-emotioneel (hoofdstuk 7) 

In dit hoofdstuk komt de focus op lichamelijke, cognitieve en 
sociaal-emotionele ontwikkeling 

Slide 14 - Slide

Ontwikkelingsgebieden
 • Lichamelijke ontwikkeling
  (groeien, motoriek, sensomotoriek)

 • Cognitieve ontwikkeling
  (kennis, denken, intelligentie, creativiteit)

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  (cultuur, imitatie, gevoelens)Slide 15 - Slide

Levensloop
 • Ontwikkeling is meer dan alleen hoe langzaam of snel je bijvoorbeeld 
    groeit of leert.

 • Je levensloop (dingen die in je leven gebeuren) bepaalt eveneens een
    stuk van hoe jouw ontwikkeling verloopt.

 • Als OA heb je al deze informatie nodig om de ontwikkeling van een kind
   of jongere te begrijpen en om te helpen. 

Slide 16 - Slide

2.2 Leeftijdsindeling
 • We weten wat een gemiddeld kind doet (gedrag) en hoe hij groeit (fysiek) per leeftijdsfase.

 • In elke fase is een ontwikkeling te zien die specifiek is voor die leeftijd.


Slide 17 - Slide

Welke leeftijdsfasen ken jij?
Noem er drie.

Slide 18 - Open question

Slide 19 - Slide

2.3  Lichamelijke ontwikkeling
 • Groeien > lengte, enz.

 • Motorische ontwikkeling: je lichaam onder controle hebben
   * grove motoriek
  *  fijne motoriek

Slide 20 - Slide

Geef een voorbeeld van de ontwikkeling van de fijne motoriek.

Slide 21 - Open question

2.3 Lichamelijk ontwikkeling
 • Grove motoriek
         > lopen, klimmen en gooien

 • Fijne motoriek
        > knippen, schrijven en kleine dingen pakken

Slide 22 - Slide

Zintuigen
 • Sensomotoriek:
       Motorische reactie op zintuigelijke informatie

Baby's leren door te:
     ruiken, proeven, voelen, horen en zien

Slide 23 - Slide

Voelen / tasten
 • Nodig voor begrenzing; waar houdt je lijf op en begint de     rest van de wereld?
 • Tastzin is een minder goed zichtbaar orgaan. 
        *  Oppervlakkig: ontvangen van prikkels op de huis
        *  Diep: spierspanning
 • Met de huid en de mond maakt de baby het meest     uitgebreid contact met de wereld.

Slide 24 - Slide

Ruiken
 • Geur van de moeder is voor de baby erg belangrijk.

 • Reuk is het beste van alle zintuigen in staat om emotionele   herinneringen op te roepen.

Slide 25 - Slide

Horen
 • Het horen ontwikkelt zich al in de baarmoeder.

 • Baby reageert beter op geluiden dan op dingen die hij ziet, met name op hoge geluiden.

 • Gehoor van kinderen is gevoeliger dan van volwassenen.

Slide 26 - Slide

Zien
 • Pasgeboren baby ziet het verschil tussen licht en donker, maar alles is nog wazig en hij ziet geen kleuren. 
 • Rond 3 maanden ziet baby voorwerpen op alle afstanden, maar nog geen details.
 • Rond 6 maanden ziet een baby net zo goed als een   volwassene.

Slide 27 - Slide

Zien

Slide 28 - Slide

Verwerking 
Afronding:
 • GOED doorlezen van hoofdstuk 2 in je LEERBOEK
        de blz. 30 t/m 38.
 • Globaal doorlezen de leerstof van paragraaf 2.4 en 2.5.

 • Maak in het WERKBOEK de theorievragen van paragraaf 2.1, 2.2  en  2.3.


Slide 29 - Slide