Ontwikkeling dag 3 Methodisch werken

3e dag thema ontwikkeling
1 / 28
next
Slide 1: Slide
module methodisch werken onderdeel evaluerenBeroepsopleiding

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 75 min

Items in this lesson

3e dag thema ontwikkeling

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen vandaag?

Korte check-in
Kennis over evalueren
Pauze
Inzicht en toepassen evalueren
Lunchpauze
Leercoaches
Evaluatie methodisch werken
praktijkopdracht & toets bespreken

Slide 2 - Slide

Check-in


Even kort een rondje:
Wie wil er wat delen over het werken in de praktijk?
Wie wil er wat delen over wat je ontdekt hebt?
--> ontwikkeling.
Wat verwacht je? Wat wil je graag leren vandaag?

Slide 3 - Slide

Evalueren

Slide 4 - Mind map

Evalueren 
Is het beoordelen van een activiteit of handeling op vooraf opgestelde criteria. 

Je blikt terug op het hele proces, dit doe je tijdens de uitvoering en ook aan het einde. Evalueren is ook het uitspreken van een waardeoordeel, wat heeft het opgeleverd voor de client en voor jou.

Slide 5 - Slide

Functie van evalueren
 • evalueren als kwaliteitsverbetering
 • evalueren als middel van zelfreflectie en samenwerking
 • evalueren als middel om verantwoording af te leggen
 • evaluatie als leer ervaring 

Slide 6 - Slide

Wat is het verschil tussen de tussenevaluatie en de eindevaluatie

Slide 7 - Open question

verschillende vormen 
voor je evaluatie kun je gebruikmaken van verschillende vormen en instrumenten, 
 • mondeling
 • gestructureerde evaluatielijts
 • observatie
 • opdracht/ werkstuk

Slide 8 - Slide

Evaluatievragen
De juiste vragen leveren passende informatie, vragen leiden tot inzicht en kennis. Je stelt evaluatievragen over 
 • de beginsituatie
 • doelfomulering en formulering van concreet gedrag
 • keuze van de activiteit
 • mijn begeleiding
 • de uitvoering van de activiteit

Slide 9 - Slide

In de vorige sheet heb ik een aantal evaluatiemomenten genoemd, welke vind jij de belangrijkste om antwoord op te krijgen?

Slide 10 - Open question

Schrijf een goede evaluatievraag op!

Slide 11 - Open question

Evaluatie is een stapsgewijze terugblik op het afgelegde traject?
A
waar
B
niet waar

Slide 12 - Quiz

Is evalueren een proces wat je gelijk goed kan of moet je het vaak en serieus doen om het onder de knie te krijgen
A
evalueren gaat vanzelf
B
je moet het vaak en serieus doen

Slide 13 - Quiz

productevaluatie
Het meten of beoogde doelen, resultaten of effecten zijn behaald noemen we productevaluatie

Slide 14 - Slide

procesevaluatie
Onderzoekt en geeft een waardeoordeel over de manier waarop doelen zijn bereikt.

Slide 15 - Slide

procesevaluatie
productevaluatie
staat het resulaat centraal.
staat centraal hoe iets tot stand is gekomen
het gaat om het eindproduct
gaat over alle genomen stappen

Slide 16 - Drag question

Bedenk een productevaluatie vraag

Slide 17 - Open question

Bedenk een procesevaluatie vraag

Slide 18 - Open question

Conclusies en daaropvolgende keuzes zijn het vertrekpunt van een nieuwe methodische cyclus, je gaat terug naar stap 1
A
waar
B
niet waar

Slide 19 - Quiz

Reflecteren
Kritisch kijken naar je eigen handelen, door vragen hierover te stellen zul je je meer bewust worden van de keuze je maakte, van je eigen handelen en de effecten van jouw gedrag op dat van een ander.
Je leert veel over jezelf, dit kan soms ook best cnfronterend zijn.

Slide 20 - Slide

Casus Kristel
Je krijgen een casus over Kristel, lees deze goed zelf door.
Daarna gaan jullie deze in 3-tallen bespreken.
Straks bespreken we het klassikaal. 
timer
0:25

Slide 21 - Slide

Lunchtijd

Slide 22 - Slide

KAHOOT
https://create.kahoot.it/details/edc4e713-b7b9-441e-b91d-28a51fe46ae3
Tekst

Slide 23 - Slide

Evaluatie
Methodisch werken
Weten we de stappen te maken?
Waar heb je nog vragen over?
Kan je uit de voeten met je praktijkopdracht?

Slide 24 - Slide

Toets wat moet je weten
Introductie:
Visie van Esdégé-Reigersdaal
VGN Gesprekstechnieken
Wzd, Protocol (vermoeden) seksueel misbruik, IMS
Beeldvorming:
VGN ontwikkelingspsychologie (Animatie, introductie, gedragswaaier)
Ontwikkeling:
VGN Methodisch werken (powershot & naslagwerk)


Slide 25 - Slide

Proeftoets
Drie casussen
 •  Vragen rondom je rol als begeleider
 • Het zijn open en meerkeuze vragen

Slide 26 - Slide

Logboek 
Wat heeft het thema je opgeleverd?
Wat ga je anders doen?
Wat neem je mee van vandaag?

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide