Pedagogiek KEO periode 5 les 1

1 / 24
next
Slide 1: Slide
PedagogiekMBOStudiejaar 2

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

werkprocessen, wat zijn dat ook al weer??

Slide 7 - Open question

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Klassenmanagement

Slide 10 - Mind map

wat is klassenmanagement? 
maatregelen, activiteiten en voorzieningen  die bedoeld zijn om een optimale onderwijs- en leersituatie te creëren. 

Slide 11 - Slide

kun je voorbeelden geven van maatregelen of activiteiten m.b.t. klassenmanagement?

Slide 12 - Mind map

klassenmanagement is b.v.
materiele dingen (opruimsystemen)
sfeer
orde houden (regels, afspraken)
inrichting van het lokaal
pedagogisch klimaat 

Slide 13 - Slide

Ik ben best al goed in klassenmanagement (denk ik)
Nee dat is niet mijn sterkste kant
geen idee, nog niet geprobeerd
Ja ik denk dat ik dat wel kan

Slide 14 - Poll

Kijk naar het volgende fragment

schrijf voor jezelf op wat jij hier ziet aan klassenmanagement 
(100 dagen voor de klas aflevering 1 vanaf 17:30 minuten) 

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Link

En wat weet je nog over
pedagogisch klimaat ?

Slide 17 - Mind map

Pedagogisch klimaat 1) Opvoedstijl van de leerkracht of pedagogisch medewerker
2) de regels en routines in de klas
3) straffen en belonen door de leerkracht of pm-er 

Slide 18 - Slide

1)  opvoedingsstijlen
autoritaire opvoedingsstijl
sociaal geïntegreerde opvoedingsstijl 


zoek in je boek op blz. 81 uit wat dit betekent en bedenk bij elke stijl een voorbeeld. Bedenk ook bij allebei een situatie waarin je deze stijl zou gebruiken. Slide 19 - Slide

 2) regels en routines
wat is volgens jou belangrijk bij het gebruik van regels en routines in de klas en in de groep? 
zie ook je boek! 

Slide 20 - Slide

verschil tussen regels en routines

REGELS: 
vanuit normen, hoe hoort het? niet alleen in de groep of klas
ROUTINES 
vast patroon van gedrag, meestal alleen binnen de groep of klas

wat zijn voorbeelden hierbij? 

Slide 21 - Slide

Straffen en belonen
kinderen leren vooral van belonen
moet je ze dan nooit straffen? 
wanneer wel? 
hoe straf je? 
(zie ook blz. 82) 

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Link

Huiswerk
Lezen PWO Hfst. 4: 4.1 t.m. 4.4
maken en inleveren op teams: opdracht 4.01 en 4.02 

Slide 24 - Slide