didactiekKOB2hfst4

                            Didactiek (boek KOB2)
Hoofdstuk 4 Klassenmanagement

Doelstellingen:
Na dit hoofdstuk heb je brede en specialistische kennis van begrippen en theorieën m.b.t. klassenmanagement.
1 / 13
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

                            Didactiek (boek KOB2)
Hoofdstuk 4 Klassenmanagement

Doelstellingen:
Na dit hoofdstuk heb je brede en specialistische kennis van begrippen en theorieën m.b.t. klassenmanagement.

Slide 1 - Slide

Wat is klassenmanagement?
Noem eens 3 woorden,
die bij je opkomen.

Slide 2 - Mind map

Wat is klassenmanagement?
Klassenmanagement is het creëren van een positieve en ordelijke omgeving voor leerlingen, zodat de voorwaarden optimaal zijn voor goed functioneren en leren.

Slide 3 - Slide

Klassenmanagement
Klassenmanagement gaat over: 
- materiële zaken (zoals opbergsystemen)
- sfeer
- orde houden (regels en afspraken maken de leerlingen daar consequent op aanspreken)
- de inrichting van het lokaal

Slide 4 - Slide

Klassenmanagement
Op het gebied van klassenmanagement kun je twee typen maatregelen onderscheiden:
- het pedagogisch klimaat
   de opvoedstijl van de leerkracht
   de regels en routines in de klas
   het straffen en belonen door de leerkracht
- de inrichting van het lokaal

Slide 5 - Slide

Bedenk eens een ander woord voor pedagogisch klimaat?

Slide 6 - Mind map

Twee opvoedstijlen van de leerkracht
Autoritaire opvoedstijl > wat is het gevolg van een autoritaire opvoedstijl?

Sociaal geïntegreerde opvoedingsstijl 

Slide 7 - Slide* Wat is het verschil tussen regels en routines?
Schrijf op in eigen woorden 

(gebruik blz. 81/82)
timer
3:00

Slide 8 - Slide

Straffen en Belonen
Het pedagogisch klimaat wordt ook bepaald door de mate waarin de leerkracht straft en beloont en de middelen die daarvoor worden gebruikt. 

Kinderen leren meer van belonen dan van straffen!!

Slide 9 - Slide

Straffen en Belonen
Waar moet een leerkracht voor zorgen als er straf wordt gegeven? 

  • dat de straf in overeenstemming is met de ernst van de overtreding
  • dat de straf rechtvaardig is
  • dat de straf door de leerling als terecht en zinvol wordt ervaren

Slide 10 - Slide

Aan de slag
- Lezen bladzijde 79 t/m 82
- Maken opdracht 4.02 a t/m d
- Zet dit in een Word bestand. Gebruik minimaal 300 woorden
- Lever in via Teams

Slide 11 - Slide

Praatvraag: welk lokaal geeft je een beter gevoel? Waarom?

Slide 12 - Slide

Klaslokaal 
Noem voor elk lokaal enkele tips en tops

Slide 13 - Slide