BPV P2 W6

BPV periode 2 week 6
start terug op basisschool week 6
VOG /POK
Inplannen kennismaken/voortgang stage
Uitvoeren van het gehele oefenexamen


1 / 10
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 10 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

BPV periode 2 week 6
start terug op basisschool week 6
VOG /POK
Inplannen kennismaken/voortgang stage
Uitvoeren van het gehele oefenexamen


Slide 1 - Slide

Afspraken
V1 zelfredzaamheid en V2 Executieve functies/planmatig werken uitgewerkt en ingeleverd op It's learning - bij 'voldaan' kan je door naar de volgende stap;

O1 Zelfredzaamheid ten aanzien van zelfzorg- observatie
O2 Zelfredzaamheid ten aanzien van planmatig werken- observatie
Ook deze inleveren in It's learning en laten beoordelen. 

Planning maken: zie op It's learning 'plannen oefenexamen A'. Vul vanaf dat je gaat observeren zelf deze planning verder aan. Download dus de planning- vul je eigen planning in, en lever deze vervolgens in zodat ik deze ook kan bekijken 

Slide 2 - Slide

Oefenen 01 en 02
Opdracht 01: zelfredzaamheid ten aanzien van zelfzorg
Opdracht 02: Stimuleren van zelfredzaamheid(planmatig werken)

- gedurende 15 minuten observeren- voor beide onderdelen- heb je een verslag van, van beide observaties 
-beschreven welke mogelijkheden je ziet tot het stimuleren van de zelfredzaamheid- na je observaties; wat heb je waargenomen? waar hebben de leerlingen nog hulp bij nodig denk je? schrijf dit op in je verslag
-met haar of zijn stagebegeleider besproken welke begeleiding, instructie, beroepsvaardigheden en voorbeeldgedrag er nodig zijn om hiertoe te kunnen stimuleren: wat moet jij laten zien of doen om deze leerlingen verder te helpen?

Slide 3 - Slide

Oefenen 01 en 02
Beroepsvaardigheden:
Sensitieve responsiviteit: Kinderen ontwikkelen zich beter als je sensitief responsief reageert: je herkent in het gedrag van het kind dat er iets aan de hand is. Je kan een kind goed troosten, complimentjes geven, aanmoedigen, interesse tonen. Dus; signalen opvangen, je ziet, hoort voelt als ze ergens mee zitten, probeert te begrijpen wat het kind bedoelt, reageert op signalen; je doet iets wat het kind helpt. 
Respect voor de autonomie: dat het kind ervaart dat het zelf keuzes kan maken zonder daarbij een ander nodig te hebben.  Bijvoorbeeld zelf keuzes maken over je eigen lichaam, eigen gedachten, eigen verantwoordelijkheid. 
Zorg dus dat ze zichzelf mogen zijn, zelf dingen kunnen en mogen ondernemen en eigen beslissingen nemen. 


Slide 4 - Slide

Oefenen 01 en 02
Beroepsvaardigheden:

Praten en uitleggen: vertel en leg uit aan de leerlingen, benoem waarom je dingen vertelt of doet, zodat de leerlingen hier weer van kunnen leren en dingen kunnen oppakken.

Geef structuur en stel grenzen:
Regels en structuur vormen de basis voor een veilige omgeving voor een kind. Maar die regels en structuur bieden alleen veiligheid als je ook duidelijk laat zien waar de grenzen liggen. Als je je niet aan de regels houdt, volgt er eventueel een maatregel.


Slide 5 - Slide

Toepassen T1
Vervolgens ga je een groep van twee of meer  l.l. ondersteunen in het vergroten van hun zelfredzaamheid ten aanzien van zelfzorg of planmatig werken.

T1:Stimuleren van zelfredzaamheid- kijken samen naar indicatoren uit oefenexamen


Slide 6 - Slide

Toepassen T2
T2: Reflecteren - samen lezen we de indicatoren voor T2 door uit je oefenexamen


Slide 7 - Slide

Beoordeling
V1 en V2 

O1 en O2             worden door mij als BPV docent beoordeeld 

T1 -                       uitwerking van je opdracht wordt beoordeeld door je stagebegeleider 
T2:                       je reflectieverslag wordt getekend door je stagebegeleider dat ze het heeft                                              gelezen, daarna lever je het in en beoordeel ik het als je BPV docent.
Er komt nog een beoordelingsformulier aan voor je stagebegeleider.  

Slide 8 - Slide

Waar lever je de opdracht in.
Als je het verslag af hebt, lees je indicatoren bij de feedbackonderwerpen nog eens door.
Heb je daaraan voldaan? Pas zo nodig je verslag aan.
Lever het dan in op ITS -Learning
 BPV/ oefenexamens/ inleveren oefenexamens/oefenexamen A/

Slide 9 - Slide

Vragen???
succes met het maken van de opdrachten en vertel erover aan je stage begeleider.

Slide 10 - Slide