BPV P2 W5

BPV periode 2 week 5
stage ervaringen week 4
Invulling week 5
VOG - kopie in stagemap
Herhalen van de oefenopdrachten en uitleg
uitvoeren van de opdracht


1 / 13
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 13 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

BPV periode 2 week 5
stage ervaringen week 4
Invulling week 5
VOG - kopie in stagemap
Herhalen van de oefenopdrachten en uitleg
uitvoeren van de opdracht


Slide 1 - Slide

Stage lopen in week 5
Wie gaat er donderdag en vrijdag naar stage?
Kan je helpen bij noodopvang? online lessen? observatie of oefenopdracht uitvoeren?----> schrijf je uren goed op

Als je niet kan gaan---> denk aan presentatie stageschool, uitwerking van je oefenopdracht, eventueel mail je je stagebegeleider als dit kan.

Slide 2 - Slide

presentatie stageschool
Je maakt een presentatie met alleen afbeeldingen.
De afbeeldingen passen bij de tekst die je erbij wilt vertellen.
Afbeeldingen kunnen ook foto’s zijn van bijvoorbeeld het gebouw, werkjes van kinderen.
Ook kunnen ze een gevoel of waardering van iets uitbeelden.
op de volgende dia nogmaals de punten waarover je gaat presenteren.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Planning periode 2
Week 4: observeren op je stage/ observatie opdracht bespreken 
Week 5: sluiting basisschool: noodopvang of andere ondersteuning?
Kerstvakantie 
Week 6: opdracht T1:Stimuleren van zelfredzaamheid t.a.v. zelfzorg of planmatig werken
Week 7: opdracht T1: Stimuleren van zelfredzaamheid t.a.v. zelfzorg of planmatig werken
Opdracht T2: Reflecteren
Week  8/9: Opdracht T2: Reflecteren 
Week 1 periode 3: inleveren oefenexamen A

Slide 5 - Slide

Oefenen 01 en 02
Opdracht 01: zelfredzaamheid ten aanzien van zelfzorg
Opdracht 02: Stimuleren van zelfredzaamheid(planmatig werken)

- gedurende 15 minuten observeren- voor beide onderdelen- heb je een verslag van, van beide observaties 
-beschreven welke mogelijkheden je ziet tot het stimuleren van de zelfredzaamheid- na je observaties; wat heb je waargenomen? waar hebben de leerlingen nog hulp bij nodig denk je? schrijf dit op in je verslag
-met haar of zijn stagebegeleider besproken welke begeleiding, instructie, beroepsvaardigheden en voorbeeldgedrag er nodig zijn om hiertoe te kunnen stimuleren: wat moet jij laten zien of doen om deze leerlingen verder te helpen?

Slide 6 - Slide

Oefenen 01 en 02
Opdracht 01: zelfredzaamheid ten aanzien van zelfzorg
Opdracht 02: Stimuleren van zelfredzaamheid(planmatig werken)

- gedurende 15 minuten observeren- voor beide onderdelen- heb je een verslag van, van beide observaties 
-beschreven welke mogelijkheden je ziet tot het stimuleren van de zelfredzaamheid- na je observaties; wat heb je waargenomen? waar hebben de leerlingen nog hulp bij nodig denk je? schrijf dit op in je verslag
-met haar of zijn stagebegeleider besproken welke begeleiding, instructie, beroepsvaardigheden en voorbeeldgedrag er nodig zijn om hiertoe te kunnen stimuleren: wat moet jij laten zien of doen om deze leerlingen verder te helpen?

Slide 7 - Slide

Oefenen 01 en 02
Beroepsvaardigheden:
Sensitieve responsiviteit: Kinderen ontwikkelen zich beter als je sensitief responsief reageert: je herkent in het gedrag van het kind dat er iets aan de hand is. Je kan een kind goed troosten, complimentjes geven, aanmoedigen, interesse tonen. Dus; signalen opvangen, je ziet, hoort voelt als ze ergens mee zitten, probeert te begrijpen wat het kind bedoelt, reageert op signalen; je doet iets wat het kind helpt. 
Respect voor de autonomie: dat het kind ervaart dat het zelf keuzes kan maken zonder daarbij een ander nodig te hebben.  Bijvoorbeeld zelf keuzes maken over je eigen lichaam, eigen gedachten, eigen verantwoordelijkheid. 
Zorg dus dat ze zichzelf mogen zijn, zelf dingen kunnen en mogen ondernemen en eigen beslissingen nemen. 


Slide 8 - Slide

Oefenen 01 en 02
Beroepsvaardigheden:

Praten en uitleggen: vertel en leg uit aan de leerlingen, benoem waarom je dingen vertelt of doet, zodat de leerlingen hier weer van kunnen leren en dingen kunnen oppakken.

Geef structuur en stel grenzen:
Regels en structuur vormen de basis voor een veilige omgeving voor een kind. Maar die regels en structuur bieden alleen veiligheid als je ook duidelijk laat zien waar de grenzen liggen. Als je je niet aan de regels houdt, volgt er eventueel een maatregel.


Slide 9 - Slide

Wat lever je in?
V1: Zelfredzaamheid
V2: Executieve functies/planmatig werken

O1: Zelfredzaamheid t.a.v. zelfzorg ) observatie, verslag en mogelijkheden om zelfredzaamheid te stimuleren en aantekeningen
O2: Zelfredzaamheid t.a.v. planmatig werken observatie, verslag en mogelijkheden om zelfredzaamheid te stimuleren en aantekeningenSlide 10 - Slide

Gaat iemand al uitvoeren?
Vervolgens ga je twee groepen l.l. ondersteunen in het vergroten van hun zelfredzaamheid tijdens twee afgesproken momenten. 
De ene groep bied je ondersteuning  bij zelfzorg, de andere groep bij planmatig werken.

Kies een moment met je stagebegeleider en let op de indicatoren uit T1.

T2: Reflecteren op deze situaties 

Na de kerstvakantie gaan we hier mee verder, zorg dat je alles inlevert op IL!

Slide 11 - Slide

Waar lever je de opdracht in.
Als je het verslag af hebt, lees je indicatoren bij de feedbackonderwerpen nog eens door.
Heb je daaraan voldaan? Pas zo nodig je verslag aan.
Lever het dan in op ITS -Learning
 BPV/ oefenexamens/ inleveren oefenexamens/oefenexamen A/

Slide 12 - Slide

Vragen???
succes met het maken van de opdrachten en vertel erover aan je stage begeleider.

Slide 13 - Slide