BPV periode 2 lesweek 7

P3 - K1 - W5 
Biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid
1 / 18
next
Slide 1: Slide
bpvMBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

P3 - K1 - W5 
Biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid

Slide 1 - Slide

Vista groen: 0R 79G 89B
Vista oranje: 229R 106G 84B
Wat nog doen:
- V1 + V2 heb je zelfstandig uitgevoerd en ingeleverd op IL
- O1 + O2 heb je uitgevoerd op stage en ingeleverd op IL
- T1: Je begeleidt een kind mbt zelfzorg of planmatig werken
- T2: je maakt een reflectieverslag

Je laat alles zien aan je stagebegeleider. Hij/zij tekent voor gezien en beoordeelt jou alleen op T1.

Slide 2 - Slide

Vista groen: 0R 79G 89B
Vista oranje: 229R 106G 84B
Waar kan ik alles vinden?
- De uitleg van de oefenopdrachten: It's learning 
- Aftekenlijst oefenopdrachten: Sharepoint Wendy
- Door stagebegeleider laat je T1 beoordelen: Sharepoint Wendy

Slide 3 - Slide

Vista groen: 0R 79G 89B
Vista oranje: 229R 106G 84B
De opdrachten op een rijtje
V1: Zelfredzaamheid
V2: Executieve functies/planmatig werken
O1: Zelfredzaamheid ten aanzien van zelfzorg
O2: Zelfredzaamheid ten aanzien van planmatig werken
T1: Stimuleren van zelfredzaamheid

(zie de volgende dia's voor de samenvattingen van de opdr)Slide 4 - Slide

Vista groen: 0R 79G 89B
Vista oranje: 229R 106G 84B
Opdracht V1:
Ga op zoek naar bronnen die je meer informatie geven over zelfredzaamheid. Raadpleeg ten minste drie verschillende bronnen. Omschrijf vervolgens de betekenis van het woord zelfredzaamheid in eigen woorden en leg de term uit in relatie tot het onderwijs.

Denk vervolgens terug aan jouw eigen basisschoolperiode. Op welke manier werd er door de leerkracht ingezet op het stimuleren van jouw zelfredzaamheid? Noteer 5 voorbeelden in jouw verslag. 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Opdracht V2:
Ga op zoek naar bronnen die je meer informatie geven over executieve functies en planmatig werken. Raadpleeg ten minste twee verschillende bronnen. Beschrijf de twee termen in eigen woorden.

Bedenk vervolgens drie situaties waarbij je de vaardigheid 'planmatig werken' zelf nodig hebt gehad. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin je te maken kreeg met planning, organisatie of aanpassing. 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Opdracht O1: Observeren zelfzorg
- Observeer gedurende 15 minuten in/buiten de klas de zelfredzaamheid ten aanzien van zelfzorg
- Beschrijf welke mogelijkheden je ziet tot het stimuleren van de zelfredzaamheid
- Bespreek met je stagebegeleider welke begeleiding, instructie, beroepsvaardigheden en voorbeeldgedrag er nodig zijn om hiertoe te kunnen stimuleren
- Je maakt aantekeningen van je bevindingen.

Dit verwerk je allemaal in één verslag 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Opdracht O2: Observeren planmatig werken
- Observeer gedurende 15 minuten in/buiten de klas de zelfredzaamheid ten aanzien van planmatig werken
- Beschrijf welke mogelijkheden je ziet tot het stimuleren van de zelfredzaamheid
- Bespreek met je stagebegeleider welke begeleiding, instructie, beroepsvaardigheden en voorbeeldgedrag er nodig zijn om hiertoe te kunnen stimuleren
- Je maakt aantekeningen van je bevindingen.

Dit verwerk je allemaal in één verslag 

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Opdracht T1: Stimuleren van zelfredzaamheid


Begeleid een groep van twee of meer leerlingen/studenten in het vergroten van hun zelfredzaamheid ten aanzien van zelfzorg of planmatig werken. Spreek met je stagebegeleider af welk moment geschikt is. Waar mogelijk kun je vanuit je aantekeningen van opdracht O1 of O2 een geschikt moment kiezen.

(bij het oefenexamen mag je ook 1 student pakken die je begeleid)

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Opdracht T1: Stimuleren van zelfredzaamheid
Bied tijdens het begeleidingsmoment ondersteuning en aanvullende instructie waar nodig. Zet waar nodig voorbeeldgedrag in of geef extra informatie. Zet op de juiste momenten diverse beroepsvaardigheden in tijdens de begeleiding (sensitieve responsiviteit, respect voor de autonomie, praten en uitleggen, structureren en grenzen stellen). Stimuleer de leerling(en) zo zelfredzaam mogelijk te zijn.


Sensitieve responsiviteit:
Luisteren en nieuwsgierige houding
De tijd nemen voor gesprekjes met kinderen
Positieve feedback geven aan kinderen
De kinderen uitdagen in hun betrokkenheid
De kinderen helpen bij keuzes

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Opdracht T1: Stimuleren van zelfredzaamheid
De student heeft de leerling(en) gestimuleerd in hun zelfredzaamheid m.b.t. zelfzorg of planmatig werken:
De student heeft:
● ondersteuning geboden waar nodig;
● aanvullende instructie geboden waar nodig;
● voorbeeldgedrag ingezet;
● extra informatie gegeven waar nodig;
● op de juiste momenten actief diverse beroepsvaardigheden laten zien tijdens de
begeleiding (sensitieve responsiviteit, respect voor de autonomie, praten en
uitleggen, structureren en grenzen stellen);
● de leerling(en) gestimuleerd zo zelfredzaam mogelijk te zijn.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Planningsformulier 
Voordat je T1 gaat uitvoeren moet je dit verwerkt hebben in het planningsformulier!
 

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Opdracht T2: Reflecteren
Om op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar te komen, is het belangrijk om te reflecteren. Wanneer je reflecteert op situaties ontdek je waarom je bepaalde dingen ingezet hebt en om welke reden je dat gedaan hebt. Je gaat een reflectieverslag schrijven over opdracht T1. Gebruik het model voor reflecteren dat binnen jouw opleiding gehanteerd wordt. Schrijf een reflectieverslag over de situatie waarbinnen je een leerling/leerlingen hebt gestimuleerd tot zelfredzaamheid. Kijk bij het criterium en de indicatoren van deze opdracht waar jouw
reflectieverslag aan moet voldoen.

(zie volgende dia)

Slide 13 - Slide

Vista groen: 0R 79G 89B
Vista oranje: 229R 106G 84B
Opdracht T2: Reflecteren

De student heeft gereflecteerd op een situatie waarbinnen zij ondersteuning heeft geboden gericht op de zelfredzaamheid.

Indicatoren
De student heeft in het reflectieverslag:
● een situatie in/buiten de klas beschreven waarbinnen zij ondersteuning heeft
geboden ten aanzien van de zelfredzaamheid;
● beschreven welke acties zij heeft ingezet om de zelfredzaamheid van leerling(en) te
stimuleren;
● gereflecteerd in welke mate zij tevreden is over de ingezette acties;
● gereflecteerd waar zij (nog) niet tevreden over is binnen de situatie;
● beschreven welke leerpunten zij voor zichzelf meeneemt ten aanzien van dit
werkproces.

Slide 14 - Slide

Vista groen: 0R 79G 89B
Vista oranje: 229R 106G 84B
Wat nog meer

Beoordeling Leerwerkhouding: week 8 uploaden in EOL

Urenregistratie: week 8 uploaden in EOL

Uploaden in EOL: studievoortgang, gesprekken, bijlagen toevoegen bij "Urenregistratie+ leerwerkhouding"

Slide 15 - Slide

Vista groen: 0R 79G 89B
Vista oranje: 229R 106G 84B
Tijdschema
V1 + V2
17 januari
O1 + O2 
21 januari
Planningsformulier
21 januari
T1
28 januari
T2
9 februari
Aftekenlijst uploaden
13 februari
Uren+leerwerkh  in EOL
6 februari

Slide 16 - Slide

Vista groen: 0R 79G 89B
Vista oranje: 229R 106G 84B
In periode 2 maken 

In periode 3 presenteren

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Wanneer is de volgende les
Week 8 - gaat door, kennistoets als start en individuele vragen 

Week 9 gaat de BPV les door, individuele begeleiding

D-week vervalt de BPV-les 

Slide 18 - Slide

Vista groen: 0R 79G 89B
Vista oranje: 229R 106G 84B