M4 Units 7,8 & 12 English Grammar in Use

1 / 16
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

English Grammar in Use - Unit 6

Slide 2 - Slide

Answers Unit 6
6.1

2 wasn't listening 
3 were sitting
4 was working
5 weren't looking
6 was snowing
7 were you going
8 was looking

Slide 3 - Slide

Answers Unit 6
6.2.

2 e
3 a
4 g
5 c
6 d
7 b

Slide 4 - Slide

Answers Unit 6
6.3.
1 didn't see ...... was looking
2 was cycling.......stepped... was going..... managed..... didn't hit


6.4. 
2 were you doing
3 Did you go
4 were you driving..... happened
5 took......wasn't looking
6 didn't know.... did
7 saw... was trying
8 was walking....heard....was following.....started
9 wanted..... changed
10 dropped....was doing..... didn't break 

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

English Grammar in Use - Units 7 & 8
Present Perfect

Slide 7 - Slide

DOEL
  1. Ik weet wat de Present Perfect is 
  2. Ik weet hoe je de Present Perfect maakt 
  3. Ik weet wanneer ik de Present Perfect gebruik

Slide 8 - Slide

De Present Perfect
have/has + voltooid deelwoord (regelmatig ww: + ed, onregelmatig ww: derde rijtje)

1) Voor dingen die iemand tot nu toe in zijn/ haar leven heeft gedaan.
2) Dingen die gebeurd zijn (zonder tijdsbepaling in de zin) 
3) Dingen die in het verleden begonnen zijn en nu nog steeds bezig zijn. 

Slide 9 - Slide

KEYWORDS PRESENT PERFECT - FYNE JAS!
If these words are in a sentence you have to use the present perfect
  • F   for  (+ time reference)
  • Y   yet
  • N   never 
  • E   ever 

  • J   just 
  • A   already/always
  • S   since / so far 

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Jim (to play) football for ten years.

Slide 12 - Open question

He (not - to go) to the beach in years.

Slide 13 - Open question

Nog even de uitleg voor diegenen die dat willen

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

English Grammar in Use - Units 7 & 8 & 12
Voor: 

Slide 16 - Slide