Euthanasie

Euthanasie
1 / 25
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Euthanasie

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn jouw ervaringen ten aanzien van euthanasie?

Slide 2 - Open question

This item has no instructions

Doelen
1. Je kunt beschrijven wat Euthanasie
    betekent
2. Je kunt de wetgeving rondom Euthanasie
     benoemen
3. Je weet de procedure Euthanasie te
     benoemen
4. Je kunt vertellen wat er na de Euthanasie
     moet gebeuren
5. Je kunt het verschil benoemen tussen palliatieve sedatie en
     euthanasie
Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Welke argumenten heb je voor- en tegen euthanasie?

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

EUTHANASIE
PALLIATIEVE SEDATIE
Levensverkortend
Niet levensverkortend
In de terminale fase
kan ook in niet- terminale fase
Lijden verlichten
Lijden stoppen
Doden
Bewustzijn verlagen

Slide 5 - Drag question

This item has no instructions

Uit welk land komt het woord Euthanatos?
A
Colombia
B
Portugal
C
Griekenland
D
Duitsland

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Sinds wanneer uitvoering van euthanasie mogelijk in Nederland?
A
1991
B
1998
C
2002
D
2012

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Wilsbekwaam bij aanvraag.
Vrijwillig en niet éénmalig.
Medisch uitzichtloos = ongeneeslijk
               terminaal
               niet-terminaal
Wilsbekwaam bij aanvraag.
Aanvraag is zelfgeschreven.
Vrijwillig en niet éénmalig.
Medisch uitzichtloos = ongeneeslijk
       Terminaal

      
       Niet-terminaal
Voorwaarden Euthanasie
door 1e arts + 2de controle arts bevestigd en mag nadien uitgevoerd worden
Naast 1e en 2de arts ook nog 3de arts (specialist) nodig. Mag pas na 1 maand wachttijd worden uitgevoerd.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Wat is de rol van de verzorgende bij euthanasie?

Slide 12 - Mind map

https://www.nursing.nl/blog/verpleegkundigen-en-euthanasie-nurs007897w/ 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Verschil euthanasie en hulp bij zelfdoding
-Bij euthanasie geeft een arts de patiënt een dodelijk medicijn.

-Bij hulp bij zelfdoding geeft de arts een dodelijk medicijn aan de patiënt. Maar de patiënt neemt deze zelf in.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Zelfbeschikkingsrecht

Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn strafbaar. Alleen artsen kunnen deze handelingen in bijzondere omstandigheden en bij naleving van alle zorgvuldigheidseisen straffeloos uitvoeren. 

Principiële bezwaren van artsen tegen euthanasie en hulp bij zelfdoding dienen te worden gerespecteerd.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions


Wilsverklaring inzake euthanasie: 
  • Verklaring waarin je aangeeft dat je euthanasie wenst.
  • Enkel in geval van onomkeerbare comateuze toestand bent (je kan nooit meer uit de coma ontwaken) .
Actueel verzoek tot euthanasie:
  • De effectieve vraag om euthanasie
  • Duidelijk aangeven om binnenkort te willen sterven.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

stappenplan euthanasie
1. De patiënt doet daadwerkelijk verzoek voor euthanasie bij arts indienen. Soms meerdere bezoeken nodig. ( 1 dag)
2.Arts overweegt het verzoek.: Verzamelt de nodige informatie/ nogmaals het traject bespreken met patiënt en familie. Raadpleegt Scen-arts ( 1- 3dagen)
3. Arts is in principe akkoord mededelen aan patiënt   /familie/  Scen-arts op de hoogte brengen
(2 tot 3 dagen)
4.Scen arts gaat akkoord:(3-4 dagen)
5.dag voorbereiding. vaker infuusnaald inbrengen/set medicatie, injecties nachecken/ reserveset/lijkschouwer op de hoogte gebracht tijdstip van toediening euthanasie( 
Dag van de  uitvoering en overlijden
Toetsingscommissie die naderhand nog uitzoekt of alles volgens procedures is verlopen( duur 2 weken)
Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Wat gebeurt er na de Euthanasie
Arts
Lijkschouwer 
Officier van Justitie
Regionale Toetsingscommissie

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Doelen
1. Je kunt beschrijven wat Euthanasie
    betekent
2. Je kunt de wetgeving rondom Euthanasie
     benoemen
3. Je weet de procedure Euthanasie te
     benoemen
4. Je kunt vertellen wat er na de Euthanasie
     moet gebeuren
5. Je kunt het verschil benoemen tussen palliatieve sedatie en
     euthanasie
Slide 20 - Slide

This item has no instructions

afsluiting


Voor extra info:

Thieme
Thema4 & 5

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

We sluiten af, hierna zijn nog wat films te bekijken van mensen. Mensen die kozen voor de dood.

Slide 22 - Slide

This item has no instructionsLevenseinde kliniekNPO documentaire 

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Video

This item has no instructions

Slide 25 - Video

This item has no instructions