4Vak1 §2.9 Hedendaagse klimaatverandering: oorzaken

§2.9 Hedendaagse klimaatverandering: oorzaken
1 / 22
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

§2.9 Hedendaagse klimaatverandering: oorzaken

Slide 1 - Slide

GB55 242
Daling van temperatuur kan dus ook.

Slide 2 - Slide

Bron 44:
Milankovic variabelen

Slide 3 - Slide

Schrijf een oorzaak op van hedendaagse klimaatverandering

Slide 4 - Mind map

3 oorzaken hedendaagse klimaatverandering
 1. Toename broeikasgassen in de atmosfeer
 2. Verandering landgebruik
 3. Andere oorzaken: Variabiliteit

Deze oorzaken worden hierna toegelicht.

Slide 5 - Slide

Doel: oorzaken van klimaatverandering bestuderen en snappen

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

1. Toename broeikasgassen
 1. CO2: verbranding fossiele brandstoffen (bijv. fabrieken, electriciteitsopwekking, verwarming en auto's)
 2. Methaan (= aardgas): koeien + ontdooien permafrost (= ondoordringbare laag)
 3. Waterdamp: meer verdamping

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Link

1

Slide 11 - Video

De ontdooiing van permafrost is een voorbeeld van:
A
een negatief terugkoppelingsmechanisme
B
een voorbeeld van externe variabiliteit
C
een voorbeeld van interne variabiliteit
D
een positief terugkoppelingsmechanisme

Slide 12 - Quiz

01:18
De ontdooiing van permafrost is een voorbeeld van:
A
een negatief terugkoppelingsmechanisme
B
een voorbeeld van externe variabiliteit
C
een voorbeeld van interne variabiliteit
D
een positief terugkoppelingsmechanisme

Slide 13 - Quiz

De toename van toename van de verdamping is een voorbeeld van:
A
een negatief terugkoppelingsmechanisme
B
een voorbeeld van externe variabiliteit
C
een voorbeeld van interne variabiliteit
D
een positief terugkoppelingsmechanisme

Slide 14 - Quiz

Meer verdamping -> meer wolken
 • Wolken weerkaatsen en absorberen zonlicht aan boven en onderkant. 
 • Wolken werken als een deken en houden warmte vast.

Mondiaal gevolg lijkt te zijn dat de toename van wolken de verwarming van de atmosfeer vermindert.
Er zijn echter regionale verschillen te meten.

Slide 15 - Slide

2. Veranderend landgebruik
a. Verbranden regenwoud: bron CO2 uitstoot 

Slide 16 - Slide

Waarom is het verbranden van het regenwoud een bron van CO2 uitstoot?
A
Rook zorgt voor meer wolken en dus meer absorptie van warmte
B
Het verbranden zorgt voor hitte die bijdraagt aan het broeikaseffect
C
Bij het verbranden van bos komt CO2 vrij
D
De opname van CO2 stopt door de verbranding

Slide 17 - Quiz

2. Veranderend landgebruik
 • Verbranden regenwoud: bron CO2 uitstoot 
 • Toename akkers en weilanden: 
    weerkaatsen zonlicht -> afkoeling
    houden minder vocht vast -> verdroging , met als gevolg: 
 • Toename aerosolen (vergelijkbaar effect als wolken)

Slide 18 - Slide

Aerosolen
Afhankelijk van omstandigheden -> mondiaal gezien afkoeling, maar er zijn grote regionale verschillen.
vliegtuigstrepen: aerosolen + waterdamp

Slide 19 - Slide

3. Andere oorzaken
Beïnvloeding tussen oceaan en atmosfeer:
a. interne variabiliteit - bijv. El Niño
b. externe variabiliteit - bijv. vulkaanuitbarstingen of zonnevlekken

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

In bron 46 zie je dat er een jaarlijkse cyclus is in de ontwikkeling van CO2 concentratie. Waarom is er in september een dal?
A
De regenwouden van de Amazone nemen dan veel CO2 op
B
De begroeiing op het noordelijk halfrond neemt in de zomer veel CO2 op
C
De ITCZ ligt dan boven Centraal-Azië waardoor CO2 wordt weggeblazen
D
De vulkaan Mauna Loa op Hawaii barst vaak in september uit.

Slide 22 - Quiz