Les 2 - 4 vwo - periode 3

Startopdracht: 3 vragen
1 / 34
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Startopdracht: 3 vragen

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Gebruik figuur 1. In deze figuur wordt een terugkoppelingsmechanisme weergegeven dat in werking treedt bij het ontstaan van een ijstijd. Beredeneer of dit een positief of een negatief terugkoppelingsmechanisme is.

Slide 2 - Open question

T2
Waarom zijn positieve terugkoppelingsmechanisme problematischer voor de mens dan negatieve terugkoppelingsmechanisme?

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

Voor paleoklimaatonderzoek worden verschillende bronnen gebruikt, zoals jaarringen in bomen, stuifmeelkorrels en zuurstof in gletsjers of diepzeesedimenten. Waarom worden juist deze drie naast elkaar gebruikt?

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Vandaag

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Programma vandaag
 • Herhalen §2.7 & §2.8
 • Vandaag uitleg en verdiepen §2.9 & §2.10

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Waarom willen we dit weten?
Het klimaat dat heerst in dunne laag (dampkring) bepaalt waar ijs ligt, hoe hoog zeespiegel staat, waar we voedsel kunnen verbouwen

Kortom: hoe bewoonbaar verschillende regio's op aarde zijn.

Wetenschappers: snelle klimaatverandering kan catastrofaal uitpakken voor moderne samenlevingen en het web van leven waarmee ze verweven zijn.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Programma:

2.7 Natuurlijke klimaatverandering: onderzoek
2.8 Natuurlijke klimaatverandering: oorzaken
2.9 Hedendaagse klimaatverandering
2.10 Complexiteit van hedendaagse klimaatverandering
2.11 Gevolgen van hedendaagse klimaatverandering
2.12 Beleid en the big pictureH2. Aarde: klimaat

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Pak je aantekeningenschrift erbij


= aantekeningen maken

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

2.9 & 2.10 Hedendaagse klimaatverandering (oorzaken & complexiteit) 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

§2.9 Hedendaagse klimaatverandering: oorzaken

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Schrijf een oorzaak op van hedendaagse klimaatverandering

Slide 13 - Mind map

This item has no instructions

3 oorzaken hedendaagse klimaatverandering
 1. Toename broeikasgassen in de atmosfeer
 2. Verandering landgebruik
 3. Andere oorzaken: Variabiliteit

Doel: 
- Oorzaken van klimaatverandering bestuderen en begrijpen
timer
2:00

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

1. Toename broeikasgassen
 1. CO2: verbranding fossiele brandstoffen (bijv. fabrieken, electriciteitsopwekking, verwarming en auto's)
 2. Methaan (= aardgas): koeien + ontdooien permafrost (= ondoordringbare laag)
 3. Waterdamp: meer verdamping

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

1

Slide 16 - Video

This item has no instructions

De ontdooiing van permafrost is een voorbeeld van:
A
een negatief terugkoppelingsmechanisme
B
een voorbeeld van externe variabiliteit
C
een voorbeeld van interne variabiliteit
D
een positief terugkoppelingsmechanisme

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Meer verdamping -> meer wolken
 • Wolken weerkaatsen en absorberen zonlicht aan boven en onderkant. 
 • Wolken werken als een deken en houden warmte vast.

Mondiaal gevolg lijkt te zijn dat de toename van wolken de verwarming van de atmosfeer vermindert.
Er zijn echter regionale verschillen te meten.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

2. Veranderend landgebruik
a. Verbranden regenwoud: bron CO2 uitstoot 

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Zuid-Amerika gaat schuil onder de rook van de branden in het Amazonegebied in Brazilië.

Ook de grote bosbranden in Californië laten een spoor van rook achter.
Beeld Michael Benson/CIRA/NOAA; jan 2021

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

2. Veranderend landgebruik
 • Verbranden regenwoud: bron CO2 uitstoot 
 • Toename akkers en weilanden: 
    weerkaatsen zonlicht -> afkoeling
    houden minder vocht vast -> verdroging , met als gevolg: 
 • Toename aerosolen (vergelijkbaar effect als wolken)

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Opwarming aarde door de mens
 • Bij het verbranden van regenwoud komt CO2 vrij
 • Akkers, weilanden kaatsen meer zonlicht terug
 • Meer aerosolen door verdroging

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Aerosolen
Afhankelijk van omstandigheden -> mondiaal gezien afkoeling, maar er zijn grote regionale verschillen.
vliegtuigstrepen: aerosolen + waterdamp
timer
4:00

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

3. Andere oorzaken
Beïnvloeding tussen oceaan en atmosfeer:

a. interne variabiliteit - bijv. El Niño

b. externe variabiliteit - 
                               - variaties activiteit vulkaanuitbarstingen
                               - variaties in aantal zonnevlekken

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

§2.10 
Complexiteit van hedendaagse klimaatverandering

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Denk je dat een nieuwe president van de VS wel weer mee zal doen aan klimaatakkoorden?
Ja, klimaat gaat nu weer boven economische belangen
Nee, economische belangen (industrie bv.) zijn groot

Slide 27 - Poll

This item has no instructions

Debat gaat over aannames en wat we daarvan vinden.
timer
4:00

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

2

Slide 29 - Video

This item has no instructions

In hoeverre vind je dat klimaatsceptici een terecht punt hebben in dat klimaatverandering worden overdreven?
0 = klimaatverandering is real; let's do something
10 = totale onzin en bangmakerij.
010

Slide 30 - Poll

This item has no instructions

Verwerken en verdiepen

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Aan de slag:
1. Pak werkboek.
2. Pak een atlas.
3. Maak opgave: 2.9 & 2.10
timer
10:00

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Volgende les afhebben: §2.9 & §2.10

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Reflectie: wat heb je vandaag geleerd?

Slide 34 - Open question

This item has no instructions