19.3 Energieproductie zonder zuurstof

19.3 Energieproductie zonder zuurstof
1 / 25
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 20 min

Items in this lesson

19.3 Energieproductie zonder zuurstof

Slide 1 - Slide

Stappen vrijmaken energie
1. ATP
2. CP
3. anaerobe
dissimilatie

4. aerobe 
dissimilatie (19.4)
BINAS 90A

Slide 2 - Slide

1. ATP
In cellen zit een voorraad ATP.

De energie uit ATP wordt voor veel celprocessen gebruikt zoals:
  • loskoppelen myosine van actine
  • actief transport over de celmembraan
  • bouw RNA, DNA, eiwitten

Slide 3 - Slide

1. ATP

Hydrolyse van ATP levert energie. Hydrolyse is afbraak van grotere moleculen waarbij water wordt verbruikt.
BINAS 67L

Slide 4 - Slide

2. Creatinefosfaat (CP)
Spiercellen bevatten een voorraad creatinefosfaat waarvan de fosfaatgroep weer aan ADP gekoppeld kan worden om nieuw ATP te maken: fosfaataccu.

CP + ADP -> C + ATP

Slide 5 - Slide

Stappen vrijmaken energie
1. ATP
2. CP
3. anaerobe
dissimilatie
4. aerobe 
dissimilatie (19.4)

Slide 6 - Slide

3. Anaerobe dissimilatie
Nieuw ATP kan de cel snel vrijmaken uit de afbraak van glucose zonder zuurstof.
Twee stappen: 
A. Glycolyse 
B. Melkzuurgisting 

Slide 7 - Slide

3A. Glycolyse (BINAS 68A)

Slide 8 - Slide

Glycolyse 
BINAS 68B
Glycolyse= afbraak van glucose in het cytoplasma.
Glycolyse verloopt snel!

Slide 9 - Slide

Netto winst = 2 ATP moleculen

NAD+= protonen- en elektronen-acceptor

Glycolyse kan alleen plaatsvinden bij voldoende NAD+
Glycolyse 
BINAS 68B

Slide 10 - Slide

NAD+ en NADH,H+
De rol van NAD+ is het opnemen van protonen (in de vorm van een H+ ) en een electron.
Elke NAD+ kan 2 H+ (protonen) en 2 electronen opnemen.


NAD+ + 2H+ + 2e-        NADH,H+
BINAS 67L

Slide 11 - Slide

3B. Melkzuurgisting 
Voor ATP productie is het belangrijk dat NAD+ weer wordt terug gevormd.

Dit gebeurt doordat NADH,H+ de opgenomen protonen en elektronen afgeeft aan het gevormde pyrodruivenzuur.

Daarbij ontstaat melkzuur en NAD+

Slide 12 - Slide

Deze pijl staat verkeerd om in je boek
(bron 19)
Melkzuurgisting BINAS 68B

Slide 13 - Slide

Recycling
Stimulatie door het hormoon cortisol

Slide 14 - Slide

Bacteriën en gisten
Bij melkzuur-bacteriën eindigt de afbraak
van glucose bij de vorming van melkzuur
(yoghurt, karnemelk).

Gisten vormen juist alcohol als
eindproduct (bier, wijn).

Slide 15 - Slide

Bij een bepaalde vorm van dissimilatie ontstaat lactaat.

Welk is de functie van het proces waarbij dit lactaat ontstaat?
A
het binden van zuurstof aan pyruvaat
B
het onttrekken van zuurstof aan pyruvaat
C
het onttrekken van waterstof aan pyruvaat
D
het onttrekken van waterstof aan een gehydrogeneerde waterstofacceptor

Slide 16 - Quiz

3B. Alcoholische gisting
Bij alcoholische gisting splitsen gistcellen van pyrodruivenzuur CO2 af en vormen ethanal.
Ethanal neemt de H+ en de elektronen van NADH,H+ over en er ontstaat ethanol.

Daarbij ontstaat melkzuur en NAD+

Slide 17 - Slide

Deze pijl staat verkeerd om in je boek
(bron 19)
Alcoholische gisting BINAS 68B

Slide 18 - Slide

Waar in de cellen wordt bij de alcoholische gisting alcohol gevormd?
A
in de mitochondriën
B
in de chloroplasten
C
in de ribosomen
D
buiten de organellen

Slide 19 - Quiz

Bepaalde gistcellen kunnen ethanol produceren.

Welke stof fungeert hier als waterstofacceptor?
A
ethanal (acetaldehyde)
B
pyruvaat
C
melkzuur (lactaat)
D
acetyl-CoA

Slide 20 - Quiz

Enkele processen die plaatsvinden in organismen zijn:
1. omzetting van glucose in zetmeel,
2. omzetting van glucose in pyrodruivenzuur,
3. omzetting van pyrodruivenzuur in alcohol,
4. omzetting van pyrodruivenzuur in melkzuur.
Bij welke omzetting of bij welke omzettingen wordt vrijkomende energie gebruikt?
voor de vorming van ATP?
A
Nr. 1 en 2
B
Nr. 2 en 3
C
Nr. 3 en 4
D
Alleen Nr. 2

Slide 21 - Quiz

Slide 22 - Video

HUISWERK
Bestudeer 19.3 en maak
opdrachten 1 t/m 8

Slide 23 - Slide

Doel 19.3
Je hebt geleerd hoe je lichaam energie vrijmaakt zonder zuurstof te gebruiken

BINAS 68A Overzicht dissimilatie van glucose
BINAS 68B Glycolyse en gisting
BINAS 90A Energiebronnen van een spier bij lichte training

Slide 24 - Slide

Begrippen 19.3
ATP, ADP, creatinefosfaat (CP), fosfaataccu, dissimilatie, glycolyse, pyrodruivenzuur, protonen- en elektronenacceptator, NAD+, NADH,H+, melkzuur, alcohol, anaeroob

Slide 25 - Slide