19.4 Energieproductie met zuurstof kl/ll

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
Paragraaf 19.4 Energieproductie met zuurstof
1 / 45
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 45 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
Paragraaf 19.4 Energieproductie met zuurstof

Slide 1 - Slide

Hw
D-toets: Hardy Weinberg nog onvoldoende: herhalen voor volgende les!!! (nog toetsvraag, anders vakswt)

Welke vragen 19.3?
Bespreken opdr 6 + ....

Slide 2 - Slide

opdr 6
Hoe
Binas:

Hoe glucose uit pyrodruivenzuur gemaakt?

Slide 3 - Slide

opdr 6
Hoe
Regeling: zie opdr voor b.

Veel ATP?
glycolyse of gluconeogenese?

soort terugkoppeling?

Slide 4 - Slide

Doel 19.4
Je leert hoe je lichaam energie vrijmaakt met behulp van zuurstof
Slide 5 - Slide

Stappen vrijmaken energie
1. ATP
2. CP
3. anaerobe
dissimilatie
4. aerobe 
dissimilatie 

Slide 6 - Slide

Aerobe dissimilatie
Begint bij pyrodruivenzuur (product van de glycolyse). Dan 3 stappen:
1. decarboxylering
2. citroenzuurcyclus
3. oxidatieve fosforylering (plus elektronentransportketen)

Slide 7 - Slide

Aerobe dissimilatie
Vindt plaats in de mitochondria. Hier bevinden zich de noodzakelijke enzymen.
buitenmembraan
binnenmembraan
lumen
matrix

Slide 8 - Slide

<- glycolyse

<- 1. decarborylering


<- 2. citroenzuurcyclus


<- 3. oxidatieve fosforylering

Slide 9 - Slide

Decarboxylering
2 C3 --> 2 C2

Hoe?
Doel?

Slide 10 - Slide

Decarboxylering
- pyrodruivenzuur komt via transporteiwitten in de matrix. 

- Enzymen knippen van elke pyrodruivenzuur een CO2-molecuul af = decarboxylering

Output: 2x acetaat (C2) en 2x NADH,H+ 

De acetaat moleculen binden aan de hulpstof co-enzym A tot acetyl-CoA

Slide 11 - Slide

Wat is de opbrengst uit de glycolyse (NADH,H+ en ATP)?

Slide 12 - Open question

Wat is de opbrengst uit de decarboxylering (NADH,H+ en ATP)?

Slide 13 - Open question

<- glycolyse

<- 1. decarborylering


<- 2. citroenzuurcyclus


<- 3. oxidatieve fosforylering

Slide 14 - Slide

Citroenzuurcyclus
BINAS 68C

Slide 15 - Slide

- acetyl-CoA (C2) draagt zijn acetylgroep over aan oxaalazijnzuur (C4) en vormt zo citroenzuur (C6)

- Enzymen in de matrix breken het citroenzuur (C6) vervolgens in een aantal stappen weer af tot oxaalazijnzuur (C4)


De stappen uit de decarboxylering en citroenzuurcyclus zijn samen te vatten als: 
2 pyrodruivenzuur + 6 H2O + 8 NAD+ + 2 FAD + 2 ADP + 2Pi → 
6 CO2 + 8 NADH,H+ + 2 FADH2 + 2 ATP
Citroenzuurcyclus
BINAS 68C

Slide 16 - Slide

Ouput Citroenzuurcyclus
De decarboxylering en citroenzuurcyclus leveren het volgende op: 
- 2 ATP
- opgeladen elektronendragers (8 NADH,H+ en 2 FADH2) 

FAD is een alternatief voor NAD+ met dezelfde functie: het binden van twee H-atomen (2 H+ en 2 electronen).


FAD + 2H+ + 2e- -> FADH2
De elektronendragers zijn nodig voor de laatste stap: 
oxidatieve fosforylering (elektronentransportketen)

Slide 17 - Slide

Wat is de opbrengst uit de citroenzuurcyclus (NADH,H+ en ATP) per glucose molecuul?

Slide 18 - Open question

Wat is dan de totale opbrengst elektronendragers uit glycolyse, decarboxylering en citroenzuurcyclus per glucose molecuul?

Slide 19 - Open question

<- glycolyse

<- 1. decarborylering


<- 2. citroenzuurcyclus


<- 3. oxidatieve fosforylering

Slide 20 - Slide

oxidatieve fosforylering
10 NADH,H+ (2 glycolyse, 2 decarboxylering en 6 citroenzuurcyclus) en 2 FADH2 (citroenzuurcyclus) worden in de elektronentransportketen weer omgezet in NAD+ en FAD. 

De vrijgekomen elektronen en protonen worden gebonden aan O2, hierbij ontstaat water (H2O).

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

1
2
3
BINAS 68D

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

- Elke keer dat twee elektronen de eiwitcomplexen I, III en IV passeren worden er in totaal 10 H+ ionen worden vanuit de matrix naar het lumen gepompt. 
- NADH,H+ geeft twee elektronen af via eiwitcomplex I, deze worden via ubichinon Q naar eiwitcomplex III en vervolgens via cytochroom c naar eiwitcomplex IV over gedragen. 

Slide 25 - Slide

- Elke keer dat twee elektronen de eiwitcomplexen III en IV passeren worden er in totaal 6 H+ ionen worden vanuit de matrix naar het lumen gepompt. 
- FADH2 geeft twee elektronen af via eiwitcomplex II, deze worden via ubichinon Q naar eiwitcomplex III en vervolgens via cytochroom c naar eiwitcomplex IV over gedragen. 

Slide 26 - Slide

- Bij eiwitcomplex IV bindt zuurstof O2 met 4 elektronen en 4 H+-ionen tot H2O. 

Zuurstof is daarmee de laatste elektronen-acceptor in de ademhalingsketen, zonder zuurstof kan de oxidatieve fosforylering niet plaatsvinden

Slide 27 - Slide

oxidatieve fosforylering

De elektronen van een NADH,H+ pompen 10 H+ naar het lumen.
De elektronen van een FADH2 pompen 6 H+ naar het lumen.

Slide 28 - Slide

ATP-synthethase
Via een ander transporteiwit (ATP-synthetase) stromen de H+-ionen weer naar de matrix = Diffusie

De bewegingsenergie van de protonenstroom door dit motoreiwit wordt gebruikt om ADP en P aan elkaar te koppelen en zo ATP te vormen.

Slide 29 - Slide

oxidatieve fosforylering

Elke 3H+ levert 1 ATP als deze weer terug naar de matrix gaat.

Slide 30 - Slide

Welke rol spelen elektronen bij de vorming van ATP?

Slide 31 - Open question

Hoeveel ATP uit 1 molecuul glucose?
Hoeveel NADH,H+, FADH2 en ATP worden gevormd?
Glycolyse:                     
Decarboxylering:       
Citroenzuurcyclus:   
Ox. fosforylering:      

Beantwoord met behulp van  BINAS 68ASlide 32 - Slide

Hoeveel ATP levert de overdracht van elektronen aan de elektronentransportketen door 1 NADH,H+?

Slide 33 - Open question

Hoeveel ATP levert de overdracht van elektronen aan de elektronentransportketen door 1 FADH2?

Slide 34 - Open question

Hoeveel ATP levert de oxidatieve fosforylering in totaal?

Slide 35 - Open question

Hoeveel ATP levert de dissimilatie van glucose in totaal?

Slide 36 - Open question

Vervoerskosten
Het vervoer van het NADH,H+ (gevormd tijdens de glycolyse) van het cytoplasma naar de matrix van een mitochondrium kost 1 ATP.

Slide 37 - Slide

Hoeveel ATP in 1 molecuul glucose?
Glycolyse:                     2NADH,H+                                            2ATP
Decarboxylering       2NADH,H+
Citroenzuurcyclus   6NADH,H+              2FADH2                 2ATP
Ox. fosforylering       10*3=30 ATP         2*2=4ATP
TOTAAL                           30                             4                            4 => 38ATP
- vervoerskosten (2ATP) = 36 ATP


Slide 38 - Slide

Leg uit waardoor de citroenzuurcyclus stopt als er geen O2 aanwezig is.

Slide 39 - Open question

Bij dissimilatie van een aantal glucose moleculen zijn 100 NADH,H+ ontstaan, hoeveel FADH2 zijn er dan?
A
80
B
60
C
40
D
20

Slide 40 - Quiz

Lastig?
Bekijk dan de volgende uitlegvideo

Slide 41 - Slide

Slide 42 - Video

Doel 19.4
Je hebt geleerd hoe je lichaam energie vrijmaakt met behulp van zuurstof
BINAS 68A Overzicht dissimilatie van glucose
BINAS 68C Citroenzuurcyclus
BINAS 68D Oxidatieve fosforylering, ademhalingsketen

volgend les:
BINAS 68E Dissimilatie van eiwitten, koolhydraten en vetten
BINAS 90A Energiebronnen van een spier bij lichte training


Slide 43 - Slide

Begrippen 19.4
mitochondriën, aeroob, dubbele membraan, matrix, decarboxylering, acetyl-CoA, citroenzuur, citroenzuurcyclus, oxidatieve fosforylering, elektronentransportketen, ATP-synthetase

Slide 44 - Slide

Opdracht
19.4 opdr. 1 = samenvatting

Moeilijk: Bekijk dan de ll versie van lessonup 19.4 voordat je route B maakt (vragen van route A zitten in de lessonup)

Normaal: Maak 19.4 route B
Let op: vr 8 en 10 zijn inzichtsvragen. Kom je eruit?

Slide 45 - Slide