Centrum-periferie model toegepast op Brazilië (Interactief)

Centrum-periferie model toegepast op Brazilië
- wat is het traditionele centrum-periferiemodel?
- wat is de traditionele internationale arbeidsverdeling?
- beredeneer of iets volgens het model verloopt.
1 / 11
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Centrum-periferie model toegepast op Brazilië
- wat is het traditionele centrum-periferiemodel?
- wat is de traditionele internationale arbeidsverdeling?
- beredeneer of iets volgens het model verloopt.

Slide 1 - Slide

De traditionele centrum-periferie verhouding
  • Centrumlanden hebben nog steeds veel macht/zeggenschap over hun oude kolonie ( (semi-) periferie)
Handel nog vooral met voormalige bezetter.

Centrumlanden bepalen wat de periferie levert.

Grondstoffen + landbouwproducten
Handelsrelaties Afrika

Slide 2 - Slide

Traditionele internationale arbeidsverdeling
onderzoek + ontwerp in centrum
grondstoffen uit periferie
productie / assemblage in (semi-)periferie
verkoop in centrumlanden
afval vaak in periferie gedumpt

Slide 3 - Slide

Traditionele internationale arbeidsverdeling
Periferie

grondstoffen
+
landbouw
producten
Semi-periferie

(laagwaardige)
industrie producten

assemblage
Centrum

onderzoek
ontwerpen
ontwikkelen

hoogwaardige producten

Slide 4 - Slide

Brazilië: Export van grondstoffen en landbouwproducten (2015)
Landbouw: 31% (soja, vlees, suiker, koffie, thee, kruiden, mais, tabak, fruitsappen)
Mijnbouw: 12% (ertsen)
Aardolie: 9%


Slide 5 - Slide

Ter vergelijking: Export van Suriname
Suriname is zeer afhankelijk van enkele producten
(in plaats van enkele sectoren)
De economie van Brazilië is dus diverser dan die van Suriname.

Diversiteit zorgt voor een minder kwetsbare economie.

Slide 6 - Slide

Beredeneer of de handel van
soja verloopt volgens het traditionele
centrum-periferie model (3 punten)

Slide 7 - Open question

Beredeneer of de handel van soja verloopt volgens het 
centrum-periferie model (3 p)
- De export verloopt niet volgens het centrum-periferiemodel,
- Je ziet dat soja(producten) zowel naar centrumlanden als semi-perifere landen geëxporteerd wordt.
- Terwijl volgens het centrum-periferie model arme/perifere landen hun grondstoffen exporteren naar centrumlanden.


Slide 8 - Slide

Wat is voor een land een nadeel van de afhankelijkheid van de export van (alleen) grondstoffen?

Slide 9 - Open question

Brazilië: Boom & Bust economie
Vanaf 1960: gestage groei economie (BRIC) Boom (sterkte groei)
 
Toch tijden van grote crisis Bust (tijdelijke stop)

Economie van hollen of stilstaan (Boom & Bust): o.a. Door export grondstoffen


Slide 10 - Slide

Centrum-periferie model toegepast op Brazilië
- wat is het traditionele centrum-periferiemodel?
- wat is de traditionele internationale arbeidsverdeling?
- beredeneer of iets volgens het model verloopt.

Slide 11 - Slide