H5 VeranderingenEen quiz om te kijken hoe
 het met je kennis  over H5 tot nu toe staat
1 / 13
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slide.

Items in this lessonEen quiz om te kijken hoe
 het met je kennis  over H5 tot nu toe staat

Slide 1 - Slide

Het interval [0, 5] betekent
timer
0:15
A
0<x<5
B
0≤x≤5
C
0<x≤5
D
geen idee

Slide 2 - Quiz

x>-3 is in intervalnotatie
timer
0:15
A
<-3, → >
B
[-3, → >
C
<←, -3>
D
geen idee

Slide 3 - Quiz

Op het interval <2, 6>
loopt de grafiek van
timer
0:20
A
afnemend dalend naar toenemend stijgend
B
toenemend dalen naar toenemend stijgend
C
afnemend stijgend naar toenemend stijgend
D
toenemend stijgend naar afnemend stijgend

Slide 4 - Quiz

De grafiek heeft
bij B een ...
timer
0:20
A
minimum van 1
B
minimum van 30
C
maximum van 1
D
maximum van 30

Slide 5 - Quiz

De grafiek gaat over van dalend naar stijgend, je hebt dan een ...
timer
0:20
A
nulpunt
B
maximum
C
minimum
D
geen idee

Slide 6 - Quiz

Als ik een toenamediagram moet tekenen, dan ...
timer
0:10
A
moet ik altijd een tabel maken
B
eerst tabel
C
TABEL!!!
D
A, B en C alle drie goed

Slide 7 - Quiz

Wat is de betekenis
van het
staafje bij t=2?
timer
0:25
A
toename van 2 graden
B
toename van 3 graden
C
toename van 3 graden van t=0 naar t=2
D
geen idee

Slide 8 - Quiz


Bij t=4 is het 25 graden,
hoeveel graden is het bij t=8?
timer
0:30

Slide 9 - Open question

Geef een beschrijving van
een mogelijke grafiek
timer
0:25
A
stijgend
B
dalend
C
afnemend stijgend
D
afnemend dalend

Slide 10 - Quiz

Op het interval [2, 3]
heeft de grafiek een ...
timer
0:20
A
minimum
B
maximum
C
nulpunt
D
geen idee

Slide 11 - Quiz

Wat wordt hiermee bedoeld?
A
het differentiequotiënt
B
rc van de lijn door A en B
C
de gemiddelde verandering
D
alle drie antwoorden zijn goed

Slide 12 - Quiz

Het differentiequotiënt
op [1, 6] is
A
0.6
B
5/3
C
0.5
D
geen idee

Slide 13 - Quiz