Les 1 - Oriëntatie op het werkveld

1 / 16
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 16 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Programma 
 • Studieplanner
 • Lesdoelen
 • Oriëntatie werkveld (theorie) 
 • Doelenboekje
 • Opdracht Bewijsstuk 1


Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Methodiek 
 • Thema 1: oriëntatie op werkveldSlide 3 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen 
 • Je kunt het begrip 'sociaal-agogisch werk' uitleggen 
 • Je  weet uit welke zes elementen een beroepshouding
    bestaat en kunt dit toepassen op jezelf
 • Je kunt een voorbeeld geven van de verschillende voorzieningen waar je
    kunt gaan werken als MZ-er 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Opdracht doelenboekje
 •  In je studiegroepje het doelenboekje verder uitwerken!
 • Dit heb je nodig voor je creatieve product!

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Agogiek 
"Agogiek is de wetenschap die zich bezighoudt met het veranderen van het gedrag van mensen." (Thieme) 

Sociaal-agogisch werk richt zich op personen die niet volledig mee kunnen doen aan de maatschappij. Het doel van het werk is het gedrag van personen zo te beïnvloeden dat zij zich beter gaan voelen.


Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Welzijn 
"Welzijn is de mate van welbevinden. Dit is een persoonlijke beleving. Het betekent dat het geestelijk en sociaal goed gaat met een persoon." (Thieme) 

Sociaal-agogisch werk = welzijnswerk. 


Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Gericht op: 
 • Begeleiding, advisering, ondersteuning en het aanbieden
    van activiteiten aan cliënten. 
 •  Begeleiding in woon- en leefomgeving 
 • Begeleiding in sociale omgeving 
 • Begeleiding meedoen in de samenleving 

Slide 8 - Slide

This item has no instructions


"Beroepskrachten maatschappelijke zorg zijn ambulant (extramuraal) en/of intramuraal en/of semimuraal werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd."   (KD Maatschappelijke zorg 2015)

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Intramurale zorg

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Semimurale zorg

Slide 11 - Slide

Dagopvang / dagbehandeling 
Gaan weer naar huis 
Extramurale zorg

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Noem de doelgroepen die horen bij de Maatschappelijke Zorg

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

Beroepshouding 
 1. Betrokkenheid
 2. Empathie 
 3. Assertiviteit
 4. Representativiteit (vertegenwoordigen organisatie) 
 5. Integriteit 
 6. Reflectief vermogen  

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Opdracht creatief product
 • Kijk op Teams in je klas 14C
 • Kanaal Methodiek
 • Bestanden
 • Opdracht Bewijsstuk Creatief product

Ga aan de slag in je groepje!

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Afsluiting 
 • Lesdoelen behaald?
 • Volgende week: verder met bewijsstuk creatief product! 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions