Les 1 - Begeleiden intramuraal GHZ

Welk vak is dit? 
 • Begeleiden intramuraal in
    de gehandicaptenzorg 
 • Vrijdags (twee uur) 
 • Theorie & opdrachten 

Geen toets! :) 
1 / 16
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 16 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Welk vak is dit? 
 • Begeleiden intramuraal in
    de gehandicaptenzorg 
 • Vrijdags (twee uur) 
 • Theorie & opdrachten 

Geen toets! :) 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen komende periode 
 1.  Je kunt uitleggen wat intramurale zorg is, welke visie en opvattingen achter intramurale zorg zitten en hoe intramurale zorg bij kan dragen aan kwaliteit van leven en wonen.
 2. Je kunt uitleggen hoe de zorg en ondersteuning binnen intramurale zorg georganiseerd is.
 3. Je kunt vertellen voor welke cliënten intramurale zorg geschikt is en welke vorm van intramurale zorg passend is bij verschillende doelgroepen en verschillende ondersteuningsbehoeften.
 4. Je kunt cliënten begeleiden binnen intramurale zorg, zowel individueel als in de groep.
 5. Je kunt de rol van domotica in de intramurale zorg uitleggen.Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Programma 
 • Lesdoelen 
 • Theorie 
 • Opdracht soorten zorg 
 • Korte video 
 • Opdracht beroepshouding 
 • Afsluiting 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen 
 • Je kunt het verschil tussen intramurale,
    extramurale en semimurale zorg
    benoemen 
 • Je kunt een voorbeeld geven van de
    verschillende vormen van zorg en kunt dit
     koppelen aan je eigen ervaringen. 
 • Je kunt uitleggen welke vaardigheden een
     MZ'er moet bezitten. 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

MZ-ers zijn onder andere werkzaam in  de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en maatschappelijke opvang. Daarnaast zijn zij werkzaam in welzijnsinstellingen, justitiële inrichtingen, asielzoekerscentra, en ziekenhuizen. Verder zijn zij onder andere ook inzetbaar in overige verzorgend-agogische functies binnen het sociaal agogisch werk of de verpleging en verzorging." (KD Maatschappelijke Zorg) 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Agogiek 
"Agogiek is de wetenschap die zich bezighoudt met het veranderen van het gedrag van mensen." (Thieme) 

Sociaal-agogisch werk richt zich op personen die niet volledig mee kunnen doen aan de maatschappij. Het doel van het werk is het gedrag van personen zo te beïnvloeden dat zij zich beter gaan voelen.


Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Taken MZ'er 
 • Begeleiding, advisering, ondersteuning en het aanbieden
    van activiteiten aan cliënten. 
 •  Begeleiding in woon- en leefomgeving 
 • Begeleiding in sociale omgeving 
 • Begeleiding meedoen in de samenleving 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions


"Beroepskrachten maatschappelijke zorg zijn ambulant (extramuraal) en/of intramuraal en/of semimuraal werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd."   (KD Maatschappelijke zorg 2015)

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 
1. Vorm een twee- of drietal.
2. Maak drie keer een woordweb  met de onderwerpen: intramurale zorg, extramurale zorg en semimurale zorg.
3. Vul bij ieder woordweb in wat jullie weten over dit onderwerp. 

Klassikaal terugkoppelen. 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Intramurale zorg

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Semimurale zorg

Slide 11 - Slide

Dagopvang / dagbehandeling 
Gaan weer naar huis 
Extramurale zorg

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Video

This item has no instructions

Beroepshouding MZ'er 
 1. Betrokkenheid
 2. Empathie 
 3. Assertiviteit
 4. Representativiteit (vertegenwoordigen organisatie) 
 5. Integriteit 
 6. Reflectief vermogen  

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Beroepshouding 
1. Betrokkenheid
2. Empathie
3. Assertiviteit
4. Representativiteit     
    (vertegenwoordigen organisatie)
5. Integriteit
6. Reflectief vermogen  
Opdracht 
 1. Leg uit wat de vaardigheden betekenen.  
 2. Waarom zijn deze vaardigheden belangrijk als je werkt in GHZ of ouderenzorg? 
 3. Welke vaardigheden bezit jij al? Welke vaardigheden moet je nog ontwikkelen?  

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Afsluiting 
 • Zijn de lesdoelen behaald? 

Tot volgende week :) 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions