מאפייני החיים

מאפייני החיים
1 / 31
next
Slide 1: Slide
Design and technologyPrimary EducationAge 4

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

מאפייני החיים

Slide 1 - Slide

מה אומרת לכן.ם המילה
ביולוגיה

Slide 2 - Mind map

ביולוגיה - מדעי החיים
המדע של היצורים החיים
יצורים חיים נקראים אורגניזמים
המילה ביוס - משמעותה חיים
המילה לוגוס - משמעותה ללמוד
    

Slide 3 - Slide

תנו דוגמה ליצורים חיים

Slide 4 - Mind map

מאפייני החיים

Slide 5 - Slide

תגובה לגירויים - תקשורת
תגובה לקולות, ריחות, צבעים, תנועה או מגע

תקשורת בין יצורים חיים

Slide 6 - Slide

שני סוגי תגובה
גירוי חיצוני- מחוץ לגוף

גירוי פנימי - מתוך הגוף

Slide 7 - Slide

עלייה ברמת הסוכר בדם תביא להפרשת אינסולין מהלבלב
A
גירוי חיצוני
B
גירוי פנימי

Slide 8 - Quiz

עלייה בטמפרטורה תגרום להזעה מוגברת
A
גירוי חיצוני
B
גירוי פנימי

Slide 9 - Quiz

האם צמחים זזים
A
כן
B
לא

Slide 10 - Quiz

האם צמחים זזים

Slide 11 - Slide

תנועה
תנועה חיצונית - תזוזה ממקום למקום
 
תנודה - תנועה במקום

תנועה פנימית - תנועה בתוך גוף

Slide 12 - Slide

חילוף חומרים

Slide 13 - Slide

הזנה- קליטת מזון מהסביבה

Slide 14 - Slide

הפרשה - להיפטר מפסולת

Slide 15 - Slide

נשימה
הגוף קולט חמצן מהסביבה ומשחרר אליה פחמן דו חמצני

Slide 16 - Slide

רביה - תינוקות חדשים
יונק
 זוחל
עוף
דו חי

Slide 17 - Slide

רביה
תנאי חיוני להמשך המין
לא כל פרט חייב להתרבות
יצורים חיים מסוימים אינם מתרבים
לדוגמה  בלהקה.
זה לא הופך את שאר האריות ל"לא- חיים" או דוממים.
.Slide 18 - Slide

בלהקה של אריות רק הזכר הדומיננטי מפרה את הנקבות

?מי חי
A
רק הזכר הדומיננטי
B
כל האריות
C
תלוי בלהקה
D
האריה הדומיננטי והנקבות

Slide 19 - Quiz

רבייה היא מאפיין של
A
המין
B
כל פרט ופרט

Slide 20 - Quiz

מבנה תאי
כל היצורים החיים בנויים מתאים


התא עצמו מקיים את כל מאפייני החיים
 


Slide 21 - Slide

מאפייני החיים
נשימה
תנועה
תקשורת - תגובה לגירויים
גדילה והתפתחות
רביה
הפרשה
הזנה
מבנה תאי

Slide 22 - Slide

נשימה
רביה
הפרשה
גדילה
הזנה
גירוי חושי
תנועה

Slide 23 - Drag question

עץ
A
חי
B
לא חי

Slide 24 - Quiz

רובוט
A
חי
B
לא חי

Slide 25 - Quiz

LIVING, NON-LIVIG OR DEAD...
A
חי
B
לא חי

Slide 26 - Quiz

LIVING, NON-LIVIG OR DEAD...
A
חי
B
לא חי

Slide 27 - Quiz

LIVING, NON-LIVIG OR DEAD...
A
חי
B
לא חי

Slide 28 - Quiz

LIVING, NON-LIVIG OR DEAD...
A
חי
B
לא חי

Slide 29 - Quiz

LIVING, NON-LIVIG OR DEAD...
A
חי
B
לא חי

Slide 30 - Quiz

LIVING, NON-LIVIG OR DEAD...
A
חי
B
לא חי

Slide 31 - Quiz