PDO blok 7 Hoofdstuk 6 Kind in de groep les 1 (2022)

Basisboek Opvoeding en ontwikkeling

Hoofdstuk 6 Het kind en de groep 
1 / 12
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Basisboek Opvoeding en ontwikkeling

Hoofdstuk 6 Het kind en de groep 

Slide 1 - Slide

Vandaag: 

- Terugblik
- Opdracht:  mindmap of andere vorm waarmee je de       sociale ontwikkeling van baby tot jonge schoolkind in kaart brengt.
 
  Lesdoel: aan het eind van de les kun je vertellen hoe de
                  sociale ontwikkeling verloopt bij kinderen van
                  0 tot 9 jaar. 

Slide 2 - Slide

Waar staat de afkorting LVS voor?

Slide 3 - Open question

Wanneer er daadwerkelijk getoetst wordt wat je wilt weten, dan zegt dit wat over:
A
De objectiviteit van de toets.
B
De validiteit van de toets.
C
De betrouwbaarheid van de toets.
D
De efficiëntie van de toets.

Slide 4 - Quiz

§ 6.1 Samen kom je verder
Wat hebben je sociale ontwikkeling en de ontwikkeling van je eigen ‘ik’ met elkaar te maken?

Wat leren kinderen van samen spelen?

Emotionele en sociale ontwikkeling.
  
Werk jij liever samen of alleen? Waarom? 


Slide 5 - Slide

§ 6.1 Samen kom je verder
Opdracht:  

Op  een A3 breng je op een door jou gekozen manier de sociale ontwikkeling van kinderen in de volgende leeftijdsfases weer:
0-2          2-4             4-6           6-9

Gebruik je boek en je creativiteit.

Slide 6 - Slide

§ 6.2 Sociale ontwikkeling van baby tot het jonge schoolkind
Sociale ontwikkeling 0 tot 2 jaar

- Stemmen en geuren

- Imiteren

- Ontwikkeling van zelfbesef

Slide 7 - Slide

§ 6.2 Sociale ontwikkeling van baby tot het jonge schoolkind
Sociale ontwikkeling 2-4 jaar

- Gebruik van het woordje ‘ik’
- Koppigheidsfase ‘Ikke wil dat niet’, ‘ikke zelf doen!’

> Wat zorgt voor deze koppigheidsfase?

Slide 8 - Slide

§ 6.2 Sociale ontwikkeling van baby tot het jonge schoolkind
Sociale ontwikkeling 2 tot 4 jaar  

- Vanaf 3 jaar soms al ‘vaste’ vriendschappen
 
- Fantasievriendjes 
 Vinden jullie dit reden tot bezorgdheid?
  
- Egocentrisch
 Wat is het verschil met egoïstisch?

Slide 9 - Slide

§ 6.2 Sociale ontwikkeling van baby tot het jonge schoolkind
Sociale ontwikkeling 4-6 jaar

Omgeving belangrijk bij het ontstaan van vriendschappen. 

Vanaf leeftijd van 5 worden kinderen steeds socialer.  Dit komt o.a. doordat kinderen dan
naar de basisschool gaan.

Slide 10 - Slide

Wat bedoelen we met empathisch vermogen?

Slide 11 - Open question

§ 6.2 Sociale ontwikkeling van baby tot het jonge schoolkind
Sociale ontwikkeling 6-9 jaar

Empathisch vermogen
Empathisch vermogen betekent dat een kind zich kan inleven in een ander. Het kind herkent gevoelens van een ander en snapt hoe het daarop moet reageren.

Situaties vanuit een ander perspectief kunnen bekijken.  
 
Identificatie → jezelf herkennen in een ander

Slide 12 - Slide