H5 Rentabiliteit

H7 Rentabiliteit
Onder rentabiliteit verstaat men:
  • De verhouding tussen een inkomen (winst) en het vermogen dat dit inkomen heeft verdiend. 
  • De rentabiliteit is een belangrijke maatstaf voor beslissingscalculaties op de lange termijn
1 / 14
next
Slide 1: Slide
calculatiesMBOStudiejaar 1

This lesson contains 14 slides, with text slides.

Items in this lesson

H7 Rentabiliteit
Onder rentabiliteit verstaat men:
  • De verhouding tussen een inkomen (winst) en het vermogen dat dit inkomen heeft verdiend. 
  • De rentabiliteit is een belangrijke maatstaf voor beslissingscalculaties op de lange termijn

Slide 1 - Slide

nettowinst staat in het exploitatieoverzicht

Slide 2 - Slide

Rentabiliteit vh Eigen Vermogen

Slide 3 - Slide

Het Eigen Vermogen staat op de liquiditeitsbalans.
gemiddeld geïnvesteerd EV =
(EV op 1 januari + EV op 31 december) / 2

Slide 4 - Slide

Bereken nu zelf de REV:

Slide 5 - Slide

Bereken nu zelf de REV:

Slide 6 - Slide

Rentabiliteit van het totale vermogen

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

29,2

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

b. Bereken voor Rolf de REV

Start met het berekenen van het 
gemiddeld geïnvesteerde EV!!

Slide 13 - Slide

Gem. geinv. Eigen Vermogen =

EV begin: € 300.000
EV eind  :  € 325.000 +
                     € 625.000 / 2 = € 312.500


REV =     nettowinst     x 100%         € 71.740   x100% = 23%
            gem. geinv EV                       € 312.500

Slide 14 - Slide