BPV P2 W1

BPV periode 2 week 1
Start stage - iedereen een gesprek gehad?
POK digitaal aanvragen en ondertekenen 
VOG laten ondertekenen en bewaren
Stagegegevens/ documenten stagemap 
Vragen van stagebegeleider bij stagemap
Opdrachten stage.
1 / 10
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 10 slides, with text slides.

Items in this lesson

BPV periode 2 week 1
Start stage - iedereen een gesprek gehad?
POK digitaal aanvragen en ondertekenen 
VOG laten ondertekenen en bewaren
Stagegegevens/ documenten stagemap 
Vragen van stagebegeleider bij stagemap
Opdrachten stage.

Slide 1 - Slide

VOG & stagegegevens

Zorg voor een VOG kopie in stagemap

stagegegevens - formulier contactgegevens en overeenkomst werkplekleren( WPL) OA


Slide 2 - Slide

Wat kan je bespreken met je stagebegeleider?
Wie is de contactpersoon van school?
Wat moet ik allemaal voor je invullen en hoe vaak?
Waarom 2 contracten? POK en werkplekleren?
Hoe wordt je op school begeleid?
Wat verwacht je van mij?
Welke opdrachten heb je van school?
Welke deadlines heb je?
Hoe moet ik jou beoordelen?


Slide 3 - Slide

Oriëntatieopdracht eind P2 en in P3 
Gedurende deze periode ga je informatie verzamelen over je stageschool/klas etc.

op de volgende sheet staat wat er in je presentatie moet komen
aan het einde van deze periode 2 en in periode 3 zullen er steeds presentaties worden gegeven in deze lessen.
Presentatie enkel in afbeeldingen

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Examen A
Werkproces: P3-K1-W5 Biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid

In dit examen stimuleer je leerlingen/studenten in hun zelfredzaamheid bij zelfzorg én bij het planmatig werken bij leeractiviteiten.

1. De ene groep bied je ondersteuning op het gebied van zelfzorg.
2. De andere groep ondersteun je op het gebied van planmatig kunnen werken.


Slide 6 - Slide

Waarom stimuleren zelfredzaamheid
Een kind is in eerste instantie nog niet zelfredzaam en moet met alles geholpen worden. De ontwikkeling van zelfredzaamheid is een proces, waarbij het kind steeds meer dingen zelfstandig kan doen. Het is belangrijk de zelfredzaamheid van kinderen te ontwikkelen (stimuleren), omdat het kinderen een competent gevoel geeft. -> Ik kan dat zelf, niemand hoeft mij te helpen. AUTONOMIE

Slide 7 - Slide

Elke leeftijdsgroep kun je stimuleren in hun zelfredzaamheid. Alleen elke groep heeft iets anders nodig. Daar waar je bij jongere kinderen meer inzet op zelfzorg (jassen aandoen, handen wassen, etc.) zul je bij een ouder kind eerder kunnen stimuleren in zaken rondom planmatig werken.

Slide 8 - Slide

Opdracht V1: Zelfredzaamheid.
1.Ga op zoek naar bronnen die je meer informatie geven over zelfredzaamheid. Raadpleeg ten minste drie verschillende bronnen. Denk aan bron vermelding in je verslag Omschrijf vervolgens de betekenis van het woord zelfredzaamheid in eigen woorden en leg de term uit in relatie tot het onderwijs.
2.Denk vervolgens terug aan jouw eigen basisschoolperiode. Op welke manier werd er door de leerkracht ingezet op het stimuleren van jouw zelfredzaamheid? Noteer 5 voorbeelden in jouw verslag, wissel jou voorbeelden uit  met een mede student.

Slide 9 - Slide

Inleveren opdracht ITS-Learning
Als je het verslag af hebt, lees je indicatoren bij de feedbackonderwerpen nog eens door.
Heb je daaraan voldaan? Pas  zo nodig je verslag aan.
Lever het dan in op ITS -Learning 
 BPV/ oefenexamens/ inleveren oefenexamens/oefenexamen A
Opdracht V1: Zelfredzaamheid. 
Hier krijg je feedback op je opdracht.

Slide 10 - Slide