Negations & Questions T4

Negations & ( negative ) Questions, Theme 1 4TL
vragen en ontkenningen
1 / 32
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Negations & ( negative ) Questions, Theme 1 4TL
vragen en ontkenningen

Slide 1 - Slide

Maak vragend:
My parents are the best.
A
My parents are the best?
B
Are my parents the best?
C
Do my parents are the best?
D
Does my parents are the best?

Slide 2 - Quiz

Maak vragend:
He has a new pair of shoes.
A
Has he a new pair of shoes?
B
Has he got a new pair of shoes?
C
Does he have a new pair of shoes?
D
Do he has a new pair of shoes?

Slide 3 - Quiz

Maak vragend:
I have ten pairs of socks
A
Have I ten pairs of socks?
B
Do I have ten pairs of socks?
C
Does I have ten pairs of socks?
D
Have I got ten pairs of socks?

Slide 4 - Quiz

Maak vragend:
He supports Ajax.
A
Do he support Ajax?
B
Does he support Ajax?
C
Do he supports Ajax?
D
Does he supports Ajax?

Slide 5 - Quiz

Maak vragend:
Jeremy plays football after school.
A
Do Jeremy plays football after school?
B
Does Jeremy plays football after school?
C
Do Jeremy play football after school?
D
Does Jeremy play football after school??

Slide 6 - Quiz

Maak vragend:
I like trains.
A
Do I like trains?
B
Does I like trains?
C
Like I trains?
D
Do I likes trains?

Slide 7 - Quiz

Maak vragend:
They do their homework on Tuesday.
A
Do they do their homework on Tuesday?
B
Does they do their homework on Tuesday?
C
Do they does their homework on Tuesday?
D
Does they do their homework on Tuesday?

Slide 8 - Quiz

Questions & negative questions
- Je kunt vraagzinnen maken met:
     *  Vorm van to be ( am/is/are/was/were )
     *  Vorm van to have got
     *   Een hulpwerkwoord ( can /could /will/ should /may /might              /must/ ought to )
- Bij andere werkwoorden gebruik je Do / Does / Did
Let op: na een vorm van to do altijd het hele ww ( tt )

Slide 9 - Slide

Voorbeeld

Slide 10 - Slide

Voorbeeld 2

Slide 11 - Slide

Maak vragend:
Peter plays the lead in this show.

Slide 12 - Open question

Maak vragend:
The teachers talk a lot.

Slide 13 - Open question

Ontkenningen
I, you, we, they - je gebruikt do + not= don't
SHIT regel (she, he, it) - je gebruikt does + not = doesn't
Did is voor de verledentijd en wordt didn't.

Bij de vormen van to be / to have got / hulp ww zet je not hierachter.

Slide 14 - Slide

Negations (ontkenningen)
They go to the cinema once a week.
They don't go to the cinema once a week.
She drives the car to work.
She doesn't drive her car to work.

Je gebruikt ontkennende vragen vaak om te vragen om bevestiging of om ergernis of ongeloof uit te drukken.
Voorbeeld: Isn't he the most annoying person you've ever met?

Slide 15 - Slide

Maak ontkennend:
The boy eats pizza every day
A
The boy don't eats pizza every day.
B
The boy doesn't eat pizza every day.
C
The boy don't eat pizza every day.
D
The boy doesn't eats pizza every day.

Slide 16 - Quiz

Maak ontkennend:
My sisters always run on the field
A
My sisters don't always runs on the field.
B
My sisters don't always run on the field.
C
My sisters doesn't always runs on the field.
D
My sisters don't always run on the field.

Slide 17 - Quiz

Maak de zin ontkennend:
You are very kind to me
A
You aren't very kind to me
B
You am not very kind to me
C
You is not very kind to me
D
You're not very kind to me

Slide 18 - Quiz

Maak ontkennend:
We are the champions.
A
We are not the champions
B
We're not the champions
C
We aren't the champions
D
We do not are the champions.

Slide 19 - Quiz

Maak ontkennend:
We have got a red dog.
A
We haven't got a red dog.
B
We don't have a red dog.
C
We doesn't have a red dog.
D
We don't have got a red dog.

Slide 20 - Quiz

Maak ontkennend:
She has a nice dress.
A
She hasn't a nice dress.
B
She hasn't got a nice dress.
C
She don't have a nice dress.
D
She doesn't have a nice dress.

Slide 21 - Quiz

Maak ontkennend:
My sister plays football.

Slide 22 - Open question

Maak ontkennend:
Our parents go to school.

Slide 23 - Open question

Maak vragend:
She is your best friend.

Slide 24 - Open question

Maak ontkennend:
She is very good at Fortnite
A
She isn't very good at Fortnite
B
She doesn't be very good at Fortnite.
C
She is not very good at Fortnite.
D
She don't be very good at Fortnite.

Slide 25 - Quiz

Maak ontkennend:
We are very good at French.

Slide 26 - Open question

Eileen washes her hair every day. ( maak vragend )

Slide 27 - Open question

He wrote this song for his girlfriend. (maak vragend)

Slide 28 - Open question

The dog leaped over the fence. ( maak ontkennend )

Slide 29 - Open question

They're going to rebuild the train station. ( maak vragend & ontkennend)

Slide 30 - Open question

You could just have said nothing. ( vragend & ontkennend )

Slide 31 - Open question

En nu?
Maak online slim stampen
Grammar 2 & 3
Maak een oefentoets
online, op school lukt het vaak niet op een laptop, wel op een
vaste computer! Probeer ook thuis of je in het programma komt.

Slide 32 - Slide