Didactische werkvormen deel 2

1 / 18
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Didactische werkvormen
Een didactische werkvorm is een effectieve weg die de lesgever en deelnemers samen bewandelen om gewenste doelen te bereiken.
Vorige week:

Slide 2 - Slide

Indeling didactische werkvormen ?
Hoe organiseer je het ?
Hoe bied je het aan ?
Welke ruimte geef je ?

Slide 3 - Slide

Didactische werkvormen kun je indelen op drie manieren. Waar valt het uitgangspunt het geven van opdrachten onder?
A
Organisatorisch
B
Wijze van aanbieden
C
Ruimte die de lesgever biedt
D
Open werkvorm

Slide 4 - Quiz

Slide 5 - Slide

We delen de didactische werkvormen in op onderstaande drie gebieden. Wat hoort waar?
Organisatorisch
Wijze van aanbieden
Ruimte die de lesgever biedt
Vrij werken
Open werkvorm
Opdracht vorm
Vraagvorm
Werken in groepen
Spelvorm
Gesloten vormen
Klassikaal werken

Slide 6 - Drag question

Waaronder valt:
Uitleg geven aan een groep studenten?
A
De wijze van aanbieden
B
Organisatorisch
C
Ruimte bieden

Slide 7 - Quiz

Waaronder valt:
Vragen stellen n.a.v de uitleg ?
A
De wijze van aanbieden
B
Organisatorisch
C
Ruimte bieden

Slide 8 - Quiz

Vrij werken betekent niet zomaar wat doen!
Maak afspraken over:
- hoe rekening houden met elkaar
- veiligheid
- iedereen MOET actief meedoen

Slide 9 - Slide

Werken in groepen
Maak afspraken over:
- hoe door wisselen
- veiligheid
- de mate van vrijheid bij overige onderdelen

Slide 10 - Slide

Werken in vaste volgorde
Zorg voor:
- positie met overzicht
- voorkom opstoppingen
- bereidt eventuele veranderingsmogelijkheden voor

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

- Opdrachten verbaal of visueel
- Open opdrachten = veel inbreng deelnemers
- Gesloten opdrachten = weinig inbreng deelnemers

Slide 13 - Slide

- Auditieve instructie (praatje)
- Visuele instructie (plaatje)
- Tactiele of manuele instructie (daadje)

Slide 14 - Slide

Opdrachtvorm of instructievorm ?

"Stap met je rechtervoet op de balk, loop naar de overkant en spring er met een streksprong af".

Tot welke wijze van aanbieden behoort bovenstaande formulering?
A
Open opdrachtvorm
B
Gesloten opdrachtvorm
C
Visuele instructie
D
Manuele instructie

Slide 15 - Quiz

Opdrachtvorm of instructievorm ?

"Kom op een of andere manier op de balk, ga naar de overkant en doe een afsprong".

Tot welke wijze van aanbieden behoort bovenstaande formulering?
A
Open opdrachtvorm
B
Gesloten opdrachtvorm
C
Visuele instructie
D
Manuele instructie

Slide 16 - Quiz

Opdrachtvorm of instructievorm ?

Bij de uitleg van een tikspel het beeld schetsen van politieagenten die boeven vangen,

Tot welke wijze van aanbieden behoort bovenstaande uitleg?
A
Open opdrachtvorm
B
Gesloten opdrachtvorm
C
Visuele instructie
D
Auditieve instructie

Slide 17 - Quiz


Opdrachtvorm of instructievorm ?

Welke wijze van aanbieden laat bijgaan foto zien?
A
Open opdrachtvorm
B
Gesloten opdrachtvorm
C
Visuele instructie
D
Auditieve instructie

Slide 18 - Quiz